Böbrek Naklinde Ölüm Riski Nedir

Böbrek hastaları için böbrek nakli, en iyi tedavi yöntemidir. Diyaliz yöntemleri en iyi şartlarda bile sağlıklı bir insanın iki böbreğinin yaptığı işin % 5’ini yapar. Başarı ile nakil edilen böbrek ise % 50’sini yapar. Nakil hastalarının çoğu diyalizde olduğundan çok daha enerjik ve iyi olduğunu hisseder.

Canlı verici belirlendiği zaman organ nakil merkezi için, önemli olan kişi öncelikle vericidir. Alıcı hastadır, burada amaç ailede iki hasta olmamalı, sağlıklı iki birey olmalıdır. Vericiye tüm tıbbi testler yapılır, sonra karar bütün hekimlerin bulunduğu bir konsey tarafından verilir.

Bir hekim tek başına verici olma, ya da olmama konusunda karar veremez.

Her ameliyatta olduğu gibi, böbrek naklinde de ölüm riski vardır. Bu yüzden hiç kimse ameliyatın % 100 başarılı olacağının garantisini veremez. Böbrek naklinde ölüm riski 3.000’de 1’dir. % 5 yara yeri enfeksiyonu ve % 4 idrar yolu enfeksiyonu riski vardır. Bu riskler bir batın ameliyatının aynısıdır. Bu riskleri en az seviyeye düşürmek için bütün testler ayrıntılı olarak değerlendirilir.

Ameliyattan sonra birkaç gün ağrı olabilir. Verici kişi yapılmış olan ameliyata göre değişmekle birlikte, ameliyattan 3-4 gün sonra hastaneden taburcu olur. Vericilerin az da olsa 1 yıl sonra ameliyat yerlerinde ağrı olabilir. Ameliyattan 2 ay kadar sonra ağır kaldırmak dâhil, daha önceki yapmış olduğu bütün işleri aynı şekilde yapabilir. Ameliyattan yıllar sonra vericinin tansiyonunda bir miktar yükselme normaldir. Toplumdaki diğer insanlar gibi düzenli kontroller ile sağlıklı bir hayat yaşar.

Her ameliyat daima bir risk taşımaktadır. Böbrek naklinde de ölüm riski vardır. Canlı vericili nakillerde bütün hazırlığı yapmak için yeterli süre olduğu için, böbrek naklinde ölüm riski 3.000’de 1’dir. Böbrek naklinden sonra hiç çalışmama veya bir zaman sonra özelliğini kaybetme riski her zaman olabilir. Canlı vericili nakillerde bu risk kadavra vericili nakil işlemlerine göre daha düşüktür. Alıcılarda da vericilerde olduğu gibi psikolojik sorunlar her zaman olabilir. Vericiye göre kendisini borçlu hissetme veya suçluluk düşüncesi gelişebilir. Aile içerisinde yardım ve birbirlerine verilecek destek ile bu sorun çözülür.

Benzer Konular: