T HÜCRELİ LENFOMA  NEDİR NASIL OLUŞUR?

Lenfoma kanın içerisinde mevcut bulunan Beyaz kan hücrelerinin olduğundan fazla ve kontrolsüz bir şekilde üretilerek tümörlere dönüşmesi sonucu ortaya çıkan kan kanseri tiplerinin genel adıdır. Lenfomanın birçok alt tipi bulunmaktadır. Mevcut tedaviler bulunan alt tip ve konularda neye göre şekil alır ve tanıyı doğru koymak alt kategori tespit etmek hasta için hayatı önem taşır.Alt kategorilerden biri T hücreli ve B hücreli lenfomadır. Lenfomaların yaklaşık %50 sini T hücreli lenfoma oluşturur. Tek hücreli lenfomalarda hastalığın gidiş seyri oldukça kötü olduğu için 6 kür halinde uygulanan kemoterapi tedavisinden sonra yüksek doz emoterapi ve otolog kök hücre transplantasyonu hastalığın devamlı olarak kontrol edilmesinde oldukça önemli bir yer tutar. T hücreli lenfoma lenfoma içinde ağır olan bir türdür. T hücreli lenfoma da diğer lenfoma türleri gibi halsizlik yorgunluk gece terlemesi aşırı kilo kaybı vücutta morarma ve kızarıklık gibi belirtilerle ortaya çıkar. Lenfoma her hastalığı taklit edebilme yeteneğine sahip sinsi bir hastalıktır. Tam tanı ancak Kan testleri ve biyopsi ile konulabilir. Astım atakları Sinüzit şeklinde de ortaya çıkabilir alerjik öksürük de belirtiler arasındadır. Lenfomada hiçbir belirti tek bir hastalığa bağlanamaz birçok başka hastalıkta da aynı belirtiler görülebilir lenfoma her hastalığı taklit edebilme yeteneğine sahip sinsi bir hastalıktır. Bu yüzden bu belirtilerin her biri önemsenmelidir. T hücreli lenfomaların heterojen bir yapı göstermeleri sebebiyle çok fazla çeşitli klinik bir seyir gösterirler. Derinin vücuttaki işlevlerinden biri vücut savunmasıdır bunu deri içinde bulunan hücreler aracılığı ile yapar. Lenf dokusu olarak adlandırılan bu Yapı vücuttaki diğer dokular gibi Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan içindeki hücrelerin birinin veya birden fazla hücrenin aşırı ve denetimsiz çoğalmasıyla ortaya çıkan ve çıktığı yere göre adlandırılan kanser türüdür. Bu Tür kan kanserlerinin genel ismi lenfomadır. Cilt lenfoması Deri üzerinde bulunduğu için cilt lenfoması yahut deri lenfoması olarak adlandırılır. Cilt lenfomaların yarısını T Lenfosit hücrelerinden kaynaklanan mikozis fungoides denilen faktör oluşturur.