Kan kanseri nasıl tedavi edilir?

Kan kanseri nasıl tedavi edilir?

Lösemi 4 farklı tür kanser için kullanılan ortak bir terimdir. Bu kanserlerin hepsi kan kanseri dir ve ortak noktaları kemik iliğindeki hücrelerin kötü huylu habis bir tümör sebebiyle bozulmaya uğramasıdır.

Kemik iliği kemiklerin kan hücreleri B lenfositleri ürettiği süngerimsi bir merkezdir.

Kan hücreleri kök hücreler olarak başlar kemik iliğinde Yapılan bu üretimi işlemiyle kategorilere ayrılırlar lenfositler kırmızı küreler ve plateletler buradan ayrışır.

Lösemi nasıl tedavi edilir?

Löseminin tedavisi de ayrıldığı alt tipe göre değişiklik gösterir.

Doğru tıbbı yardımı almak oldukça önemlidir ve hastanın hastalığının evrelendirilmesi doğru tanı konulması doğru tedavi için en önemli noktalardandır.

Lösemide Tedavinin geciktirilmesi hastanın kurtarılmasını imkansız hale getirir.

Hızlı yayılır Bu yüzden tedaviye erken başlamak hasta için büyük bir şanstır.

Tedavi hastanede ilk evre olarak kemoterapi  evresi ile gerçekleştirir.

Kök hücre ve ilik nakli ile de Lösemi hastalarına tedavi yöntemleri geliştirilmiştir.

İnsanlar lösemiye herhangi bir yaşta yakalanabilir ler tam sebebi bilinmediği için ne sebeple ortaya çıktı da bilinmemektedir.

Ancak Erişkinlerde ve çocuklarda görülen Lösemi tipleri farklıdır.

 Kan kanseri nasıl ortaya çıkar?

Lösemi kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülür.

Özellikle beyaz ırkta, siyah ve sarılara göre daha fazla rastlanılır.

Yetişkinlerde lösemi için tanı sıklığı çocuklara göre 10 kat veya daha fazladır.  Ve yaş ilerledikçe risk de artmaktadır.

Çocukluklarda ise 4 yaşın altındaki çocuklarda oran çok daha fazladır.

Bazı lösemi türlerinde genetik faktörler ve yatkınlık önemli rol oynar.

Down sendromu sendromu yaşayan ve genetik olarak sıkıntı yaşayan hastalarda akut lösemi riski daha çoktur.

KML oluşumunda radyasyon ve benzen gibi kimyasallara maruz kalmaktan da söz edilebilir.

Başka bir kanser için kemoterapi tedavisi almak, sigara kullanmak ve bazı kan hastalıklarına sahip olmak löseminin sebeplerindendir.

Akut lösemi %35’lik oranı ile çocukluk çağında en sık görülen kanser türüdür.

Bir kadın veya erkeğe hayatı boyunca lösemi tanısı konulma olasılığı % 1.5 olarak tahmin edilmektedir.

2006-2012 yılları arasında lösemi hastalarının 5 yıllık yaşam oranı % 60 olarak saptanmıştır.

Lösemi teşhisi konan 10 çocuktan 8’i tamamen tedavi olabilmektedir.

 

Kan Kanseri Tedavisi Mümkün mü?

Kan Kanseri Tedavisi Mümkün mü?

Kan kanseri çocuklarda da sıkça görülen hastalıklardan bir tanesidir. Kanser türleri arasında en yaygın türlerden biri olan kan kanseri, kan hücrelerinin bir anda düzensiz bir şekilde büyümeye başlamasıyla oluşur ve artan kanser hücreleri birleşerek tümörleri meydana getirirler. Hastalığın evresine göre bu tümörler alınabilmektedir. Ancak alınamayacak durumdaysa ve bazı organlara da yayıldıysa kemik iliği nakli gibi seçeneklere bakılmaktadır. Yani kan kanseri tedavisi mümkündür diyebiliriz. İlk olarak hastalığın ilk evrelerinde uygulanabilen radyoterapi ve kemoterapi yöntemlerinden söz edeceğiz.

Kemoterapi ve Radyoterapi ile Kan Kanseri Tedavisi

Kemoterapi ve radyoterapinin temel amacı kanser hücrelerinin yok edilmesidir. Ancak kanser hücreleri çok fazla organa ya da alana yayıldıysa yeterli olmamaktadır. Her iki yöntem de pek çok yan etkiye sahiptir. Bu nedenle kemoterapi ile kan kanseri tedavisi süresince mutlaka ilaç kullanılmalıdır. En yaygın yan etkileri bulantı, kusma, baş dönmesi, yorgunluk hali ve zayıflamadır. Ayrıca saçların döküldüğü evre de kemoterapi tedavisinin yapıldığı evredir.

Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi sırasında hastanın vücudu çok yorgun olacağı için enfeksiyon kapması da olası olacaktır. Bu nedenle hastaya çok büyük iş düşmektedir. Bu süreçte mutlaka istirahat etmeli ve enfeksiyon kapabileceği her şeyden uzak durmalıdır.

Kök Hücre Nakli İle Kan Kanseri Tedavisi

Kan kanseri ileri seviyede ise yani pek çok organa yayıldıysa da kök hücre tedavisi uygulanmaktadır. Kök hücre nakli, sağlıklı bir vericiden belirli bir miktarda kök hücre alınması ve kanser hastasına nakil edilmesi ile gerçekleşmektedir. Böylece hastaya nakil edilen kök hücreler kan hücrelerini oluşturur ve hasta sağlığına kavuşmaya başlar.

Kök hücre nakli yapılırken mutlaka dokuların uyumlu olması gerekmektedir. Eğer doku uyumsuzluğu yaşanırsa hastanın iyileşmesi söz konusu olmaz bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Kök hücre nakli ile kan kanseri tedavisinden genellikle olumlu sonuçlar alınmaktadır. Nakil gerçekleştikten sonraki süreç önemlidir çünkü hücrelerin adaptasyon evresi yaklaşık olarak 3-4 hafta sürmektedir. Eğer bir problem çıkacaksa genellikle bu 1 aylık sürede çıkar. Ancak bazen nakilden 2-3 ay sonra da problem çıkabilmektedir. Bu yüzden nakil sonrası 1 yıl kadar çok dikkatli olunmalı ve doktor tarafından bu süreç dikkatle takip edilmelidir.