Lenfoma Hastaları Ne Kadar Yaşar?

Lenfoma Hastaları Ne Kadar Yaşar?

Lenfoma hastaları ne kadar yaşar? Sorusunun cevabı tam olarak netlik kazanmasa da hastalığın evresi ve hastanın tedaviye cevap vermesi ile doğru orantılıdır. Bazı bilimsel açıklamalarda 15 ila 20 yıl gibi rakamsal verilerde olsa en doğru tanım hastalığın ilerleme ve tedavi sonuçları ile birlikte değerlendirilmesidir. Erken evre lenfoma tiplerinde iyileşme oranı yüzde seksen oranlarındadır. Tedavi süreci önemli bir süreç olup bu zaman diliminde uygulanması gerekenlerin tamı tamına uygulanması önemlidir. Hastalığın evresinde ve tedavi sürecinde kapılan enfeksiyon tedavi sürecinin seyrini olumsuz yönde değiştireceğinden bu süreçte dikkatli olmak önemlidir. Son yıllarda lenfoma hücrelerinin kanserleşmesi ile ilgili pek çok çalışma yapılarak tedavinin seyri ile ilgili yeni bulgulara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Tıbbın son teknolojik yöntemlerden faydalanması ile birlikte tedavi süreçlerinde değişimler de söz konusudur.

İleri evre Lenfoma Hastaları Ne Kadar Yaşar?

İleri evre lenfoma hastaları ne kadar yaşar? konusu da belli rakamlar ile açıklansa da bu hastalığın  tedavisi diğer tedavi yöntemlerine göre daha ağır geçen bir süreçtir.  Hastalığın tutulumu diğer organlarda da belirti gösterdiği için kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanmaktadır. Eğer bu süreçte tedaviye yanıt alınmaz ise daha kombine bir tedavi şekli uygulanmaktadır. İleri evre lenfoma hastalığında süreç biraz daha zorlu geçmektedir. Bu nokta da psikolojik destek profesyonel olarak alınmalıdır. Hastalığın ciddiyeti hastaya anlatılmalı ve tedavinin mümkün olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Kanser hastalarında moral son derece önemlidir. Tedavi süreci zorlu bir süreç olduğundan bu anlamda hastanın kendini iyi hissetmesi çok önemlidir. Hastanın sosyal hayattan kopmaması ve bu süreçte hijyen ortamının sağlanması da gereklidir. Hasta günlük aktivitelere yönlendirilmelidir. Ancak bu süreçte aşırı derece de yorulmak hastalığın seyri için pek doğru olmayacaktır.

 Türüne Göre Lenfoma Hastaları Ne Kadar Yaşar?

Hastalık tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olmamakla birlikte türü ve evresi hangi tip rahatsızlık olduğu gibi net bilgiler tedavi için önem taşımaktadır Peki ileri evre lenfoma hastaları ne kadar yaşar? İleri evre lenfoma hastalarının tedavi süreci bu noktada önem taşımaktadır. Doğru bir tedavi şekli ve hastalığın tedaviye verdiği yanıt ile hastalık tamamen iyileşebilmektedir.