T Hücreli Cilt Lenfoması nedir?

T Hücreli Cilt Lenfoması nedir?

T hücreli lenfomaların heterojen bir yapı göstermeleri sebebiyle çok fazla çeşitli klinik bir seyir gösterirler.Derinin vücuttaki işlevlerinden biri vücut savunmasıdır bunu deri içinde bulunan hücreler aracılığı ile yapar.Lenf dokusu olarak adlandırılan bu Yapı vücuttaki diğer dokular gibi Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan içindeki hücrelerin birinin veya birden fazla hücrenin aşırı ve denetimsiz çoğalmasıyla ortaya çıkan ve çıktığı yere göre adlandırılan kanser türüdür.Bu Tür kan kanserlerinin genel ismi lenfomadır.Cilt lenfoması Deri üzerinde bulunduğu için cilt lenfoması yahut deri lenfoması olarak adlandırılır.Cilt lenfomaların yarısını T Lenfosit hücrelerinden kaynaklanan mikozis fungoides denilen faktör oluşturur.Mikozis fungoides Her yaş ve her cins da görülebilir.

 T Hücreli Cilt Lenfoması nedir?

Tüm kan kanserlerinde olduğu gibi cilt lenfomasının da sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte kanserojen maddeler antijenik uyarı retrovirüsler gibi vücuda zararlı maddelerle uzun süre temas sebebiyle ortaya çıkabilir.Bazı meslekler ve uğraşlar cilt lenfomasını tetikler niteliktedir.Cilt lenfoması 3 klinik evreye ayrılır.Bunlardan ilki piremikozik evre olarak adlandırılır ve vücudun herhangi bir yerinde Farklı boyutlarda kızarık yüzey kepekli egzamaya benzeyen yama tarzı deri döküntüleri görülür.Bu deri döküntüleri genellikle çok kaşıntılı ve güneş görmeyen yerlerde daha sık gözlenir.Sedef hastalığına çok benzeyebilir ancak Sedef hastalığında uygulanan tedaviye cevap vermezler.Hastalığın 2. evresinde infiltre plak evresi veya mikozik evre olarak adlandırılan evre bulunur.Bu evrede daha önce vücutta bulunan yamalar kırmızımsı kahverengi yüzeyinde kepekli ancak derinin alt tabakalarına doğru yayılan ve derinin mevcut halinin daha sert olmasını sağlayan plaklar halinde görülürler.Kaşıntı çok fazla bulunur Sedef ve mantar egzama ile karıştırılması çok olasıdır.Hastalığın üçüncü evresi tümör evresi adını alır ve daha önceki evrelerde görülen yamalar doğrudan tümöre dönüşürler.Cilt lenfoması Rengi kırmızı kahverengi veya mavi kırmızı renkte görülür ancak kesin tanı biyopsi ile konulur ve doğrulanır.Erken tanı Ve tedaviye başlanması ile tedaviye sonuç veren bir hastalıktır deri dışında bazı da okullar tutulsa da zor bir şekilde ilerlese de tedavisi mümkündür.