Kan kanseri tedavisi

Kan kanseri tedavisi

Bitkisel tedaviler hastalığın ilerlemesini durdurmak amacıyla uygulanabilir Ancak tek başına yeterli değildir.

Hastanın hastalığı hangi evrede ise Tedavinin ona göre seçelim uygulanması hayati önem arz etmektedir.

Kan kanserinin tedavisinde hastanın Psikolojik destek alması da çok önemlidir. Oldukça zor ve yıpratıcı olan hastalık ve aynı zamanda tedavi süreci hastanın moralman çökmesine sebep olabilir.

Bunu engellemek için bir uzman yardımı ve desteği almak çok önemlidir lenfomada tedavi Ve tedaviye yanıt vermesi hastanın kendi direncine bağlıdır.

kan kanseri tedavisi akut ve kronik olarak ve birçok alt bölümde incelenirler mevcut tümörün anormal Beyaz kan hücrelerinin yayılımı ve boyutlarına göre sınıflandırılırlar.

Akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken kronik Lösemi daha çok yetişkinlerde ortaya çıkar.

Çocukluk döneminde Lösemi diğerlerinden daha fazla görülmektedir.

Löseminin nedeni tam olarak bilinmese de çevresel faktörler genetik etkenler büyük rol oynamaktadır.

Kan kanserinde hastaların kaybedilmelerinin en önemli sebepleri, aşırı zayıflık, mikrobik hastalıklar, kanama ve işgale bağlı organ yetmezlikleridir.

Remisyon İndüksiyon Tedavisi

Hastalığın başlangıcında uygulanan bir tedavidir. Bu dönem 4-8 haftalık bir tedavidir ve mutlaka hastanede yatırılarak yapılmalıdır. Sıklıkla vincristin ve daunorobisin, idarubisin damar yoluyla, kortizon ise ağız veya damar yoluyla kullanılır. Diğer ilaçlardan siklofosfamid, L-asparaginaz damardan veya kalçadan verilir.

Kök Hücre Transplantasyonu

Allojenik nakil yapılmasının amacı; daha fazla ALL hücresi öldürmek için kuvvetli dozlarda kemoterapi vermek ve hastaya, kalan ALL hücrelerine saldıracak olan donör immün hücrelerini vermektir.

Merkezi Sinir Sistemi Profilaksisi

ALL hücreleri genellikle “meninksler” olarak adlandırılan beyin ya da omurilik zarlarında toplanırlar. Tedavi edilmezlerse meninksler lösemi hücrelerini barındırabilir ve böylece bu bölgede yineleme görülür (meninjiyal lösemi). Remisyon indüksiyonunda kullanılan ilaçların çoğu beyin ve omuriliğe ulaşamazlar. Bu nedenden dolayı “merkezi sinir sistemi profilaksisi” olarak adlandırılan tedavi bu bölgelerde de uygulanır.

İdame Tedavisi

İdame tedavisi daha hafif kemoterapi protokollerinin genellikle 2-3 yıl verilmesinden oluşur. Bu tedavi için hastanın hastanede yatması gerekli değildir. İdame tedavisi için methotrexate, kortizon, merkaptopurin ve vinkristin, kullanılır.

 

 

Kan Kanseri Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Kan Kanseri Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Kan kanseri her hastada farklı evrelerde ve farklı şekillerde olabilmektedir. Bu nedenle kan kanseri tedavisinin her hastada aynı olduğunu söylemek pek doğru olmamaktadır. Ancak genel olarak tüm hastalara benzer tedavilerin uygulandığını söyleyebiliriz. Tedaviye başlamadan önce hasta ve hasta yakınları kan kanseri tedavisi ne kadar sürer diye merak etmektedir. Her ne kadar bu süre kesin olarak belli olmasa da bu konuda bazı sürelerden bahsedebiliriz. Şimdi tedavi süreçlerini ortalama süreleri ile birlikte ele alalım.

Kan Kanseri Tedavi Süreçleri

Genellikle kan kanseri tedavileri yapılırken ilk süreçteki amaç kan kanseri hücrelerinin öldürülmesidir. Bu süreç ise kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlerin kullanılması ile gerçekleşir. Kan kanseri çok ilerlemediysa ilk başta kemoterapi yeterli olmaktadır. Bu süreç ise ortalama olarak 4 hafta sürer ve indüksiyon tedavisi olarak adlandırılmaktadır. Bu süreç hastanın en sık enfeksiyon kaptığı süreç olarak bilinmektedir ve çok dikkatli olunmalıdır. Hastanın bu dönemde dış faktörlerden çok iyi bir şekilde korunması, ek ilaç ve ek gıda alması çok önemlidir.

Bu süreç bittikten sonra kan kanseri tedavisi için konsolidasyon evresi başlamaktadır. Bu evreye geçilebilmesi için hastanın testlerde görülen tüm kanser hücrelerinin öldürülmesi gerekmektedir. Ardından konsolidasyon tedavisine geçilebilir. Bu tedavi sürecinde ise hastanın testlerde görünmeyen kan kanseri hücreleri araştırılır ve bunun sonucunda eğer başka kanser hücreleri bulunursa tekrar küçük bir tedavi sürecine girilir. Yani kısacası bu evreyi sağlama evresi olarak düşünebiliriz. Zira hastanın vücudunda kesinlikle kanser hücresi kalmaması gerekmektedir.

Son olarak bakım tedavisi yapılır. Bakım tedavisi ise görülemeyen ya da kalan kan kanseri hücrelerinin büyümesini engelleyen evre olarak bilinmektedir. Kısa aralıklar ile kemoterapi yapılan bu evre de 3 yıl kadar sürmektedir. Tabii bu süre hastaya göre değişir. Bakım tedavisinin 5 yıl sürdüğü hastalar da olabilmektedir. Eğer 5 yıl sonucunda hala olumlu bir sonuç alınamazsa kemik iliği nakli gibi bazı tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır. Kemik iliği nakli oldukça kolay gerçekleşen ve sağlıklı sonuçların elde edildiği bir yöntemdir. Sağlıklı bir vericiden hastaya kök hücrelerin nakil edilmesi ile gerçekleşmektedir.