Kan Kanseri Tedavisi

Kan Kanseri Tedavisi

Kan kanseri tedavisi artık eskisi gibi umutsuz ya da imkansız değildir. Aksine oldukça tedavi edilebilir bir hastalık olmaktadır. Özellikle de son geliştirilen akıllı hücre teknolojisi sayesinde kemoterapi tedavisinde kötü huylu hücreler sadece yok edilebilir konumunda yer almaktadır. Eskiden kemoterapi tedavisi gören kişilerin kötü huylu hücrelerinin yanı sıra iyi huylu hücrelerde yok edilmektedir. İyi huylu hücrelerin yok edilirse bu sefer kişilerin bağışıklık sistemi çökme aşamalarına gelmektedir. Kişiler için bağışıklık sistemi için akıllı hücre teknolojisi sayesinde sadece hastalıklı hücreler yok edilmektedir.

Kan kanserleri içerisinde nakil oldukça önemlidir. İlik nakli ile birlikte kişilerin daha sağlıklı bir vücuda sahip olmaları sağlanabilmektedir. İlik naklini gerçektirdikten sonra bazı enfeksiyon riskleriyle vücut karşılaşabilir. Ayrıca ilik naklinde de bazı olası yan etkiler de bulunmaktadır. Kan kanseri tedavisinde de  ağızda değişiklikler, ağrı şikayetleri, mide bağırsak sorunları, iştah kaybı ve değişmiş tat hissi, saç kaybı ve deride değişiklikler gibi hislere karşı kalabilirler.

Kan kanseri tedavisi sürecinde iyi bir doktorla iletişim halinde olmanız gerekmektedir. Kan kanseri tedavisinde ise bu açıdan da büyük önem arz eden iletişim sayesinde kişilerin tedavisi sağlanmaktadır.

İlik nakli gerçekleştirdikten sonra kişiler mutlaka sağlıklarına da dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü kişiler enfeksiyon riski ile karşı karşıya olmaktadırlar. Bu yüzden kan kanseri tedavisi bu kişiler için en doğru tedavi olabilmektedir.

Kan Kanseri Kemoterapi Tedavisi

Kan kanseri kemoterapi tedavisinde önemli adımlar mevcuttur. Kan kanserinde hangi evrede olduğunuz büyük bir öneme sahiptir. Kan kanserinde hangi evrede olduğunuza bağlı olarak kişilerin kaç kür kemoterapi tedavisi göreceği belirlenmektedir. Genellikle kemoterapi için kan kanserinde 3. Ya da 4. Evre de olan hastalar 6 kür tedavi görebilmektedirler. 6 kür tedavi sonrasında ise eğer kan kanseri 4. Evrede olursa 8 kür de kemoterapi tedavisi edilebilir.

Kan kanserinde kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinde kürler için önemli olan şey ise doktorun verdiği kararlardır. Doktorunuz sizin için hangi noktada ne kadar kür tedavi almanız gerektiğini belirtirse o kadar almanız önemli olacaktır.

Kan kanseri tedavisi

Kan kanseri tedavisi

Bitkisel tedaviler hastalığın ilerlemesini durdurmak amacıyla uygulanabilir Ancak tek başına yeterli değildir.

Hastanın hastalığı hangi evrede ise Tedavinin ona göre seçelim uygulanması hayati önem arz etmektedir.

Kan kanserinin tedavisinde hastanın Psikolojik destek alması da çok önemlidir. Oldukça zor ve yıpratıcı olan hastalık ve aynı zamanda tedavi süreci hastanın moralman çökmesine sebep olabilir.

Bunu engellemek için bir uzman yardımı ve desteği almak çok önemlidir lenfomada tedavi Ve tedaviye yanıt vermesi hastanın kendi direncine bağlıdır.

kan kanseri tedavisi akut ve kronik olarak ve birçok alt bölümde incelenirler mevcut tümörün anormal Beyaz kan hücrelerinin yayılımı ve boyutlarına göre sınıflandırılırlar.

Akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken kronik Lösemi daha çok yetişkinlerde ortaya çıkar.

Çocukluk döneminde Lösemi diğerlerinden daha fazla görülmektedir.

Löseminin nedeni tam olarak bilinmese de çevresel faktörler genetik etkenler büyük rol oynamaktadır.

Kan kanserinde hastalar genelde şu durumlarda kaybedilir; zayıflık, mikrobik hastalıklar, kanama ve işgale bağlı organ yetmezlikleridir.

Remisyon İndüksiyon Tedavisi

Hastalığın başlarında uygulanır. Genelde 4-8 hafta sürer ve hastahanede sürmesi gerekir. Genelde vincristin ve daunorobisin, idarubisin damar yoluyla, kortizon ise ağız veya damar yolları ile enjekte edilerek kullanılır. Diğer ilaçlardan siklofosfamid, L-asparaginaz damardan veya kalçadan uygulanmaktadır.

Kök Hücre Transplantasyonu

Allojenik nakil yapılmasındaki amaç, daha fazla ALL hücresi öldürmek için kuvvetli dozajda kemoterapi vermek ve hastaya, kalan ALL hücrelerine saldıracak olan donör immün hücrelerini aktarmaktır.

Merkezi Sinir Sistemi Profilaksisi

ALL hücreleri genelde“meninksler” olarak adlandırılan beyin ya da omurilik zarlarında toplanmaktadır. Tedavi uygulanmaz ise meninksler lösemi hücrelerini ev sahipliği yapabilir  ve böylece bu bölgede nüksetme görülür(meninjiyal lösemi). Remisyon indüksiyonunda kullanılan ilaçların çoğu beyin ve omuriliğe ulaşmamaktadır. Bu sebepten dolayı “merkezi sinir sistemi profilaksisi” olarak adlandırılan tedavi bu bölgelerde yapılır.

İdame Tedavisi

İdame tedavisi daha hafif kemoterapi uygulamarında genellikle 2-3 yıl verilmesi ile yapılır. Bu tedavi için hastanın hastanede yatması gerekli değildir. İdame tedavisi için methotrexate, kortizon, merkaptopurin ve vinkristin ilaçları verilir.

 

 

Lösemi Tedavisi

Lösemi Tedavisi

Lösemi tedavisi oldukça zor bir süreçtir ancak hastalık erken teşhis edildiyse çok kısa bir süre içerisinde tedavi başarıyla sonuçlanır. Lösemi tedavisinde hastalığın çeşidi çok önemlidir. Bu nedenle öncelikle hangi lösemi türü olduğu araştırılmalıdır.

Lösemi Türleri Nelerdir?

Lösemi türlerine baktığımızda karşımıza temel olarak 4 çeşit çıkmaktadır. Bunların ilki akul lenfositil lösemidir. Bu türde lenfoblast olarak adlandırılan kan hücrelerinin sayısında ciddi bir artış olmaktadır. ALL türü çoğunlukta küçük yaş gruplarında yani çocuklarda görülmektedir. Çocuklarda lösemi tedavisi yetişkinlere göre bazı evrelerinde farklılık gösterebilmektedir. Diğer bir tür olan akut myeloid lösemi ise myeloblastların artması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Kansızlığın gelişmesine neden olan bu lösemi türünün de tedavisi vardır. Kronik lenfositik lösemi olarak adlandırılan diğer lösemi türünde hastalar yıllarca yaşayabilmektedir çünkü hastalık oldukça yavaş ilerler. Temel olarak akut lenfositik lösemi ile benzer özellikler taşımaktadır. Aynı şekilde kronik myeloid lösemi de yavaş ilerleyen bir lösemi türü olarak bilinmektedir.

Lösemi Tedavisi Nasıl Olur?

Girişte de belirttiğimiz gibi lösemi tedavisi, löseminin tipine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Lösemi tedavilerinin amacı genel olarak tam remisyonu sağlamaktır ve buna göre aşamalar belirlenir. Tam remisyon, tedavi sonrasında hastanın kanserden tamamen kurtulması ve normal hayatına devam etmesi anlamına gelmektedir.

Akut lösemi hastalıklarında tedavi sürecine hızlı bir şekilde başlanması gerekmektedir zira hastalık çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Tedavinin ilk bölümü indüksiyon tedavisi olarak bilinir ve hastanın hastanede kalması gerekmektedir ve tedaviye ilaçlar eşlik etmektedir. İlaç tedavisine doktorun uygun gördüğü ilaç ya da ilaçlar ile başlanmaktadır.  Bu bölümde hastanın durumuna göre kemoterapiye başlanabilmektedir. Hastanın yaşının küçük olması, ilaç tedavisine en hızlı yanıtı vermesini sağlamaktadır. Yani yetişkinlerde lösemi tedavisi çocuklara göre daha zor olmaktadır.

Lösemi tedavisinde kemoterapiden yanıt alınamazsa kemik iliği nakli tedavisine başvurulur. Bunun için hastanın kardeşlerinden kök hücre nakli yapılmaktadır. Eğer hastanın kardeşi yoksa dokuları uygun olan donörlerden de kök hücre nakli mümkün olabilmektedir. Ancak genellikle lösemi tedavilerinde hastalık çok ileri düzeyde değilse kemoterapiden %85 oranda başarı elde edilmektedir. Son çare olarak da kök hücre nakli uygun görülür.