Böbrek Vermek İçin Gerekenler

Böbrek yetmezliği hastası için nakil olmak, daha fazla yaşamak anlamına gelir. Ancak nakil olabilmek için sevdiği insanlardan büyük bir fedakârlık isterler. Özellikle böbrek bağışlayan insanlarda böbrek yetmezliği ve ciddi problemler gelişeceği gibi, yanlış bir kanı toplumda yaygın iken böyle bir istek çok zordur. Bu yüzden tüm böbrek yetmezliği hastalarının en büyük hayali bir gün nakil olmak olsa da, bu isteklerini bastırmak ve yakınlarından böbrek isteyip zor durumda bırakmak istemezler. Bu durum hastanın çok zor ve kısalmış bir hayat sürmeyi kabul etmesine sebep olmaktadır.

Günümüzde dünyadaki gelişen organ nakli merkezlerinde, yakınına böbrek vermek için başvuran kişilerden böbrek nakli endoskopik ameliyat tekniği ile yani teleskopik bir kamera kullanılarak yapılır.

Ülkemizde 50 binden fazla böbrek yetmezliği hastası vardır. Bu hastaların yarısı kadavra bekleme listesinde beklerler. Kadavra böbrek beklemek çok uzun zaman alabilir. Belki de hiç çıkmaz. Halbuki böbrek yetmezliği olan hastanın, uygun böbrek vermek için bir yakını varsa hemen nakil olabilir ve sağlıklı bir hayat yaşayabilir.

Diyaliz tedavisinde geçirilen süre arttıkça hastanın sağlık durumu bozulur ve nakil edilen böbreğin çalışır kalma süresi olumsuz yönde etkilenir. Canlı böbrek nakli sayesinde hasta hemen nakil olabilir.

Böbrek naklinde önemli olan bir böbreğin yerleşmesi değil, nakil yapılan böbreğin uzun yıllar boyunca çalışmasını sağlamaktır. Canlıdan böbrek nakli sonrasında, böbreğin kadavradan nakilde olduğundan çok daha fazla çalışmasını sağlamak mümkün olmaktadır.

Böbrek vermek için ameliyat olacak kişinin, böbrek yetmezliği riski olmasa da her ameliyatta olduğu gibi, nakil ameliyatında da riskler mevcuttur. Bütün dünyadaki verilere göre % 2 oranında yara enfeksiyonu, % 1 kesi yerinden fıtık gelişmesi, % 5 laparoskopik vakalarda bağırsak tıkanıklığı riski vardır.

Böbrek vermek için dört derece akrabalık gerekir. Yakınına böbrek bağışlayacak kişinin yasal olarak dört derece akrabalık içinde olması gerekir.

Böbrek yetmezliği gelişen hastada en uygun tedavi şekli, diyalize başlamadan canlı vericiden nakil yapmaktır. Nakil sonrası vücutta sürekli kandaki toksin maddeleri süzen bir böbrek bulunmasının, haftada üç defa hemodiyaliz tedavisi olmak ile kıyaslanırsa sağlığın korunması açısından önemi rahatlıkla anlaşılır.