Lösemide belirtiler ve bulgular nelerdir?

Lösemide belirtiler ve bulgular nelerdir?

Birey kendini hasta hissettiğinde fiziksel olarak bazı belirtilere şahit olduğunda akut lösemi tanısı daha çok karşımıza çıkar.

Kronik Lösemi sinsi ve yavaş İlerleyen bir Lösemi alttür olmakla beraber akut lösemi olgunlaşmamış lökositlerin kontrolsüz ve hızlı bir şekilde çoğalmasıyla meydana gelen Lösemi tipi olduğundan çok daha hızlı ilerleyip kendini çabuk fark ettirir.

Kronik löseminin tanısının konulması akut lösemi göre çok daha zordur ve sıradan kontrol sırasında doktor tarafından fark edilebilir yahut akut lösemi ye benzer ancak daha az şiddette yan etkiler belirtiler görülerek tespit edilebilir.

Akut  lösemi nedir?

Trombositlerin eritrositlerin yani vücutta bulunan kırmızı kan hücrelerinin eksikliğine bağlı olarak hastada güçsüzlük nefes darlığı ve kansızlık görülebilir.

Kırmızı kan hücrelerinden olan trombositlerin eksikliği durumunda hasta da kanama ve vücudun anormal bölgelerinde morarmalar meydana gelebilir.

Bağışıklık sisteminin baskılanması durumundan ötürü vücudun enfeksiyona karşı direnci düşer enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin eksikliği dolayısıyla  ateş atılamayan enfeksiyonel hastalıklar ortaya çıkabilir.

Akut lösemi hastaları kemik ve eklem ağrıları çekebilir Bunun sebebi Beyaz kan hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalması olgunlaşmamış yapısı olarak bilinir.

Yine büyümüş lenf düğümleri dalak ve karaciğer de oluşan problemler böbrek ve testisler ayrıca baş ağrıları kusma bilinç bulanıklığı gibi belirtilerle rastlanabilir.

Hasta kasılma nöbetleri gibi nöbetler geçirebilir.

Hastanın gece çamaşırını ıslatacak kadar terlemesi yoğun gece terlemesi yaşaması aynı zamanda son 6 ay içerisinde herhangi bir müdahale gerçekleşmeden ani ve istemsiz kilo kaybı belirtileri arasında sayılabilir.

Lenfomada tutulum görülebilir, lenfomada tutulumun görüldüğü evre de hasta da yoğun halsizlik yorgunluk iştahsızlık güçsüzlük görülür.

Lenfomanın tedavisi esnasında ilaçlar ve Tedavinin doğru zaman aralıklarıyla uygulanmasını dışında en önemli etkenlerden biri de hastanın hayatla bağının kopmaması, hastalığı yenebileceğine dair inancını asla kaybetmemesidir.

Sistematik durumlarda ateş gece terlemesi ve kilo kaybı vardır. Hastalık lenf bezlerinden bir organa yayıldığında hastalık lenfatik sistem dışında başka bir organa tuttuğunda ifadesi kullanılır.

Lösemi tedavisi sırasında nelere dikkat etmek gerekir?

Lösemi tedavisi sırasında nelere dikkat etmek gerekir?

Lösemi Beyaz kan hücrelerinin Olgunlaşma Alanya’da olgunlaştıktan sonra tümör benzeri bir hal alarak normal yapısının bozulması ile ortaya çıkan bir kan kanseri çeşididir. Löseminin tedavisinde kullanılan kemoterapik ilaçlar vücutta bulunan kemik İliğini baskılarla ve kemoterapi sırasında hastalar eritrosit Trombosit ve süspansiyon ihtiyacı duyarlar. Tedavinin uygulandığı dönemde kemoterapinin yan etkileri dahilinde hasta enfeksiyonla çok açık hale gelir Bunun sebebi vücuttaki lökositlerin düşmesidir.

Tedavi esnasında dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri ve belki de en önemlisi tedavi Gören hasta ile iletişimin sınırlandırması ziyaretlerin kısa tutulması hastanın mikrop ve mikroorganizmalarla temasının en azamiye indirilmesi gerekmektedir. Vücudun savunma mekanizması zayıfladığı için enfeksiyonu veyahut mikrobik bir durumu hastanın tedavi esnasında atlatması normalden oldukça uzun ve yer yer zor bir sürece sebebiyet verir. Kemoterapi hastada fiziki ruhsal yan etkiler yaratmaktadır. Hastaneye yatırılarak uygulanan kemoterapi tedavisi esnasında hastayı ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerin hastanın mevcut durumunu göz önünde bulundurarak ziyaretleri kısa tutmaları hastayla yakın temastan kaçınmaları ve mümkün olduğunca hasta odasında birden fazla ziyaretçinin bulunmaması hastanın lehine olacak davranışlardandır.

Kemoterapi esnasında  nelere  dikkat  etmek  gerekir?

Kemoterapinin yan etkilerinden bahsedecek olursak kemoterapinin bir dizi ilaç tedavisi olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Kemoterapi yüksek dozlarda alınan ilaçlar bütünden oluştuğundan hastada kısırlık meydana getirebilir. Tedavi öncesi Bu durumun önlemi olarak erkek hastalarda sperm dondurma işlemi yapılabilir. Bayan hastalar için durum biraz daha zor olsa da yumurta dondurma işlemindeki başarı oranı düşüktür. Bunun yerine embriyo dondurma işleminin tercih edilmesi daha yüksek olumlu sonuç almaya yarar.

Her ana Lösemi tipinin altında bir kaç çeşit Lösemi tipi bulunmaktadır alt tipler olarak kategori len dirilen bu Lösemi tipleri hastanın Lösemi tanısı ndan sonra alttan ısının belirlenmesinde oldukça önem taşır.

Tedavinin program esnasında hastanın yaşı genel sağlık durumu ve hangi Lösemi alt tipinde olduğu tespit edilmelidir.

Tedavinin amacı kemoterapi radyoterapi gibi yöntemlerle tümörlü hücrelerin durdurulmasını ve Yok edilmesini sağlamak olduğundan tam tanı ve tanının türü hasta için önemli etkenlerdendir.

Losemide tam kan sayımı ve Formül Lökosit nedir nasıl yapılır?

Losemide tam kan sayımı ve Formül Lökosit nedir nasıl yapılır?

Bireyin Lösemi olup olmadığına dair fiziki muayene kanıtları ile beraber toplanması gereken bazı test sonuçları bulunmaktadır.

Bu laboratuvar testlerinde bazıları da tam kan sayımı ve Formül Lökosit denilen yöntemi oluşturur.

Kan dolaşımında bulunan her farklı hücre tipinin sayımı ve mevcut durumunun tespiti vücuttaki oranın belirlenmesi için tam kan sayımı ve Formül Lökosit testleri yapılır.

Vücutta bulunan beyaz Kan hücrelerinde tıbbi adıyla lökosit sayısında görülen artış yahut kırmızı Kan hücrelerinde görülebilen azalma gibi hücre içerisinde bulunan hücre sayılarındaki anormallikler Lösemi veya geçici kronik rahatsızlıklara bağlı olabilir.

Löseminin tam tanısının konulması için tam kan sayımı ve Formül Lökosit testleri yapılmak durumundadır.

Bu testler tanı ve tedavi ne şekillenmesi için önemli testler olarak bilinir.

Laboratuvar testlerinden bazıları da kemik iliği aspirasyonu biyopsisi

Lomber ponksiyon ve beyin omurilik sıvısı analizi

İmmünfenotipleme veya akım sitometrisi ile fenotipleme

Sito genetik ve floresan in situ hibridizasyon

Polimeraz zincir reaksiyonu olarak sıralabilir.

Bu testler sayesinde;

 • akut promiyelositik lösemi
 • akut miyeloid lösemi 
 • akut Β lenfoblastik lösemi 
 • eozinofili ile birlikte miyeloid proliferatif neoplazi
 • kronik miyelojen lösemi 
 • lösemi tiplerinin tabıları konulabilir.
 • Lösemi belirtileri birçok hastalıkla aynı seyirde gittiği için laboratuvar testlerini kesin tanı açısından önemi büyüktür.
 • Laboratuvar testleri dışında yapılabilecek testler ise, bilgisayarlı tomografi manyetik rezonans görüntüleme pozitron emisyon tomografisi pet olarak bilinen tomografi,
 • Göğüs bölgesinde bulunan tümör yahut hücrelerinin oluşması hastalığın belirtileri arasında ve tanı koymak için bulunan testlerdendir. Her ana Lösemi tipinin altında bir kaç çeşit Lösemi tipi bulunmaktadır alt tipler olarak kategorilendirilen bu Lösemi tipleri hastanın Lösemi tanısından sonra alttan ısının belirlenmesinde oldukça önem taşır.
 • Tedavinin programlanmasında hastanın yaşı genel sağlık durumu ve hangi Lösemi alt tipinde olduğu tespit edilmelidir.
 • Tedavinin amacı kemoterapi Radyoterapi gibi yöntemlerle tümörlü hücrelerin durdurulmasını ve Yok edilmesini sağlamak olduğundan tam tanı ve tanının türü hasta için önemli etkenlerdendir.

Lenfomanın çözümü var mıdır?

Lenfomanın çözümü var mıdır?

Çözümsüz hastalık olarak bilinen ve kanser türlerinin içerisinde ölüm oranı yüksek olan kanserlerden biri olarak tanınan lenfoma tıbbın ilerlemesi sayesinde birçok hastalığı geride bırakarak yüz güldüren hastalıklardan Biri haline gelmiştir.

Öncelikli olarak bilinmelidir ki lenfoma vücutta bulunan lenf bezlerinin tümoral olarak gelişmeleri yani büyümeleri ve şişmeleridir.

Lenfomanın farkına varılması ilk belirtilerinden Biri lenf bezlerinin şişmesi durumudur.

Lenfosit olarak bilinen kan hücresinin lenf bezinde veyahut başka bir organ üzerinde kontrolsüz olarak çoğalması sonucunda lenfoma yani kan kanseri ortaya çıkar.

Lenfoma basit tabiriyle bir kan kanseri tümörüdür.

Burada insanları korkutan etken kanın bütün vücutta gezilmesi ve kanserin çok hızlı ilerleyeceği gerçeğidir.

Tedavi yöntemlerinin ve tıbbın ilerlemesi sayesinde akıllı ilaç olarak bilinen ilaçlar ortaya çıkmıştır Bu akıllı ilaçlar kemoterapi gibi olmayıp sağlıklı hücreleri öldürmeden direkt yapısı bozulmuş olan kanserli hücreyi Hedef alarak vücutta onu yok etmeyi hedefler ve böylelikle tedavi sürecinin ağır yan etkilerinden kurtulmuş olunur.

Lenfomada tutulum görülebilir, lenfomada tutulumun görüldüğü evre de hasta da yoğun halsizlik yorgunluk iştahsızlık güçsüzlük görülür.

Lenfomanın tedavisi esnasında ilaçlar ve Tedavinin doğru zaman aralıklarıyla uygulanmasını dışında en önemli etkenlerden biri de hastanın hayatla bağının kopmaması, hastalığı yenebileceğine dair inancını asla kaybetmemesidir.

Lösemi tetikleyen unsurlar nelerdir?

Genetik ve çevresel faktörler olarak sıralanabilir.

Akut lösemiler tüm kanserlerin yüzde birini oluşturur.

35 Yaş altında kanser ölümlerinin en başta gelen sebebidir.

Lösemi hastasının en çok ihtiyaç duyduğu tıbbi destek kan bağışıdır yeterli miktarda kanın bulunması kemoterapi sürecindeki hasta için altın değerindedir.

Kanser tedavisi tüm kanser türlerinde olduğu gibi Lösemide de hala bir tedavidir.

Son yıllarda yaşanan gelişmeler Lösemi ölüm oranlarını azaltmıştır.

Doğru tanı Tedavinin doğru olarak yapılması hastanın moral olarak da ayakta tutulması Tedavinin uygulandığı süre için ilerleme kat etmenin yoludur.

Son 100 yılda kanser oranının çok fazla artmış olması grip kadar sık rastlanan bir hastalık haline gelmiş olması ve bu konu üzerinde yapılan çalışmaların sürekli olarak devam etmesi ve yüz güldürücü olması Kan kanserinin korkutucu bir hastalık olmaktan çıkarır.

Lenfoma ne kadar sürede ilerler?

Lenfoma ne kadar sürede ilerler?

 • Lenfomanın genel tanımla baktığımız zaman Land dokusunun kanseri olarak karşımıza çıkar.
 • Kanser kelimesi oldukça ürkütücü bir kelime olmakla beraber bu alanında çalışan bilim insanları tarafından artık tedavisi mümkün bir hastalık olduğu bilinmektedir.
 • Lenfoma bireye göre farklılık gösteren bir hastalık olmakla beraber tedavisi de her hastanın kendi özelliğine göre tanımlanmakta ve bu şekilde planlanmaktadır.
 • İlk belirtiler olarak vücutta şişlik morarma kan toplaması ve kırmızı lekeler olabilir gece yükselen ve sabaha karşı düşen ateşiniz var ise bu da lenfoma belirtisi sayılabilir, çamaşırları nasıl atacak kadar terliyor olmanız vücudunuzda bir problem olduğunun işaretidir.

Lenfoma tipleri nelerdir?

 • Lenfomanın açılımı lenfatik sistemin kanseri olarak da tanımlanabilir lenfatik Sistem nedir lenfatik sistemin kanseri nedir gibi soruların yanıtlarını bularak lenfomanın ne olduğunu anlamamız çok daha kolay olacaktır.
 • Vücudun savunma sistemine karşı oluşturulan hücre yapısının bozulması ile ortaya çıkan lenfomada iki tip mevcuttur Hodgkin ve Hodgkin dışı olarak bilinen 2 tip lenfoma karşımıza çıkar.
 • Lenfoma esasında kankan serilerini verilen genel ismi karşılar.
 • Kendi içerisinde birçok türü olan lenfoma tedavisinin mümkün mü açısından doktorların yüzünü güldüren bir kanser çeşididir.
 • Lenfomanın en önemli belirtilerinden biri lenf bezlerinde şişme olarak ortaya çıkar.
 • Vücuttaki morardılar bunları takip eder.
 • Yapılan araştırmaların ışığında lenf bezi büyümelerinin en sık boyun çevresinde olduğu görülmektedir. Bunun dışında koltuk altı ve kasıklarda kalp civarında karın ve göğüs boşluğunda da görülebilirler. Elbette ki lenf bezi büyümelerinin hepsini lenfoma ya mal edemeyiz.
 • Kesin tanı ancak Kan testi ile konula bilmekte olup hastalığın ilerlemesi hastanın hastalığın hangi evresinde olduğuna bağlı olarak gelişir.
 • İşaretlerden bir diğer önemlisi de, kansızlık olarak gösterilir.
 • İlerlemiş seviyede olan vakalarda lenfatik sistemin haricinde kemik iliği tutulumu görülebilir.
 • Kemik iliği tutulumu halsizlik güçsüzlük ve çarpıntı çabuk yorulma gibi şikayetlere sebep olur.
 • tanı konulması düzeninin alt tiplerinden doğru tanı seçimi hasta için hayati önem taşır.
 • Toplamda üç üç buçuk yıl arasında süren kemoterapi süreci ile hastanın yüzde seksen oranında iyileşmesi gözlenmektedir.
 • Günümüzde lösemi için bu çok çok iyi bir orandır.

 

 

 

Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi nedir nasıl yapılır?

Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi nedir nasıl yapılır?

Göğüste bulunan İman tahtası dediğimiz birader yeter mi olarak bilinen bölgeden yahut kalça kemiğinden özel bir iğne ile girilerek kemik iliğinin enjektör yardımı ile alınması işlemini biyopsi kemik iliği aspirasyonu denir.

Löseminin tam tanısının konulmasında ve kesin doğru tanıya ulaşmanın yapılması gereken en önemli işlemlerinden biridir.

İşlem yapılmadan önce işlem için hangi bölge tercih edildiyse iman tahtası yahut Kalça kemiği bölgesi temizlenir lokal anestezi ile bölge uyuşturulur Böylelikle hastanın acı ve ağrı duyması engellenir. Elin çekilmesi sırasında uygulanan basınç ve vakum nedeniyle hasta sadece bu çekilme hissi ne maruz kalır.

Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi uygulaması nasıl yapılır?

 Biyopsi ise yine kemik iliği aspirasyonu gibi kalça kemiğine özel bir iğne yardımı ile girilerek lokal anestezi eşliğinde emik İliğini sağ alt kısmından alınan örnek olarak tanımlanabilir.

Daha çok kalça kemiğinden girilme yöntemi tercih edilse de Erişkinlerde göğüs kemiğinden İman tahtası dediğimiz tıbbi adı ile site Hanım denilen bölgede girilerek örnek alınabilir. Bebeklerde ise bu örnek kaval kemiğinden alınarak kullanılır.

Bu test kemik iliğinde bulunan kan hücrelerinin yani beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin tipini miktarını Olgunlaşma düzeylerini ve kemik iliği içerisinde yapısını değerlendirmek amacı ile yapılır Lösemi tanısı net bir şekilde konulması için yaptırılması zorunlu testlerden biridir.

Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi kemik iliğinden numune almak amacıyla yapılan bir işlemdir. Kemik iliği olarak adlandırılan doku ise vücudun geniş yapılı kemiklerinde bulunan yumuşak yağlı doku adıdır.

Kemiğin içerisinde bulunan bu yumuşak yağlı doku vücuttaki kan hücrelerini Olgunlaşma durumları tipi ve miktarı hakkında doktora bilgi verir.

Lösemi Beyaz kan hücrelerinin yapısındaki bozulma ve tümoral durumdan ortaya çıkan bir çeşit kan kanseridir Bu nedenle Kanın içerisindeki yapının incelenmesi tedavi ve tanının Bu yöntemle konulması gerekmektedir.

Normal İnsan bir beyaz kan hücresi kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya ve kendini sürekli kopyalamaya başladığında ortaya çıkan bir kemik iliği bozukluğu olarak da adlandırılabilir

Kan kanserinin tedavisi mümkün mü?

Kan kanserinin tedavisi mümkün mü?

Lenfoma Kandaki akyuvarların beyaz kan hücrelerinin mevcut yapısının bozulması ve beyaz kan hücrelerinin işlevlerini yerine getirememesi dolayısıyla ortaya çıkan bir çeşit kan kanseri tipidir.

Lenfomada tedavi evreleri kemoterapi yoğun ilaç Radyoterapi olarak devam etmektedir.

Erken tanı Ve tedaviye başlanmasının her hastalıkta olduğu gibi lenfomada da çok fazla arttığı yönü vardır.

Tedavi yöntemlerinin çeşitliliği hastanın mevcut durumu yaşı cinsiyeti kanserinin ilerlemiş olma seviyesi göz önünde bulundurularak lenfoma Tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.

Hangi sebeple ya da hangi tetikleyici etken ile ortaya çıktı bilinmemekle Beraber gündelik yaşamın içerisinde her bireyi etkileyen radyasyon kanserojen maddeler stres Bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi etkenler aracılığı ile ortaya çıkabilir.

Lenfomada toplam 4 evre vardır lenfoma birçok al tevriye ayrılarak kendi içerisinde çeşitleri vardır. Hastalık birinci ve ikinci evrede tespit edildi ise hasta tedavi açısından çok daha şanslıdır. Hastalığın birinci ve 2. evresinde müdahale edilen hastanın tamamen lenfomadan kurtulması üçüncü ve dördüncü evre ye göre çok daha yüksektir.

Ancak hastalığın nüks etmesi sık sık yaşanan durumlardandır.

Lenfoma nedir?

Yetişkinlik çağı lenfomaları ile çocukluk çağı lenfomaların arasında fark bulunmaktadır hastanın tedaviye yanıt vermesi kişisel özelliklerine göre değişmekle beraber barındırdığı lenfoma çeşidine göre de değişmektedir t ve B hücreli lenfoma kendi içerisinde alt kategorilere ayrılır daha çok T hücreli lenfoma bireylerde ortaya çıkan kanser çeşididir. Non Hodgkin lenfoma tek bir özelliği paylaşan farklı kan kanserlerinin oluşturduğu grup için kullanılan tıbbi bir terimdir.

Lenfositlerin aynasındaki hasardan kaynaklanırlar DNA hasarı kalıtımsal olarak Kazanılmış bir hasar değildir sonradan ortaya çıkan bir hasardır.

Tedaviye yanıtsız olan hastalarda son olarak denenen yöntem ise kök hücre ilik nakli dir kök hücre ilik naklinin yapılabilmesi bir ilik bağışçısı yahut göbek Bağından üretilen ilk Yani bir kardeşin olmasın ya da kendisinden toplanan ilik ile yapılabilir.

Son 10 yılda tıbbi alanda gösterilen gelişmeler lenfomaya çaresiz bir hastalık olmaktan çıkartıp yüz güldürücü tedavi ile sonuç alınabilen bir hastalık durumuna getirmiştir.

 

Kan kanserinin evreleri nelerdir?

Kan kanserinin evreleri nelerdir?

Kan kanseri kendi içerisinde birçok alt dalı sahip olan bir kanser türüdür. Hastalığın tedavisinde ve  doğru tanı konulmasında hastanın hangi evrede olduğunun bilinmesi en önemli etkenlerden biridir.

Hastalık temel yapı olarak dört ama evreye ayrılmıştır.

Birinci ve ikinci evrede bulunan hasta 3 ve dördüncü evrelere göre daha şanslı ve tedaviye daha çabuk yanıt verebilecek durumdadır.

Kanserin her türlü Belli bir zaman sonra vücutta yayılmaya başlar ve bu yayılmayı belirle yollar ile gerçekleştirir.

 Lenfomada Birinci evre: hastalık bölgesel olarak görülür herhangi bir bölgeye doğru ilerlemeye yaklaşma büyüme söz konusu değildir Bu evrede hastalığı fark etmek hasta için büyük bir şanstır.

 Lenfomada  İkinci Evre: kanserin lenf düğümlerine doğru ilerlemesi ellerinde şişme meydana getirmesine göründüğü evredir. Yine bu aşamada birinci evrede olduğu kadar olmasa da hastanın tedaviye yanıt vermesi ve iyileşme oranı çok yüksektir.

 Lenfomada Üçüncü evre: bu evrede artık lenf bezlerinde kontrolsüz olarak çoğalan lenfositler tümör yapısı olarak kendilerini göstermeye başlarlar. Bulunan çevre doku ve organlara sıçramaları ve yayılmaları görülmektedir. Hastalığın bu evresinde tespit edilen hasta ilk iki evrene göre çok daha şanssızdır.

 Lenfomada Dördüncü evre: hastalık Yani kan kanseri doku ve organlara yayılmış lenf düğümlerini tamamen bağlamıştır. Kan kanserinin evreleri arasında en ilerlemiş evredir. Dördüncü evrede tespit edilen kan kanserinin iyileşme şansı çok düşüktür. Bu evrede hastaya Radyoterapi Kemoterapi ve ilaç tedavileri ile daha uzun ve konforlu bir yaşam sağlamak amaçlanmaktadır. Bu evreden kanserin tedavi edilebilmesi oldukça zordur.

Tüm hastalıklarda olduğu gibi kan kanserinde de erken tanı ve tedaviye başlanması hayat kurtarıcı bir rol oynamaktadır.

Tedavi yöntemlerinin çeşitliliği hastanın mevcut durumu yaşı cinsiyeti kanserinin ilerlemiş olma seviyesi göz önünde bulundurularak lenfoma Tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.

Kan  kanserinin  hangi sebeple ya da hangi tetikleyici etken ile ortaya çıktı bilinmemekle beraber gündelik yaşamın içerisinde her bireyi etkileyen radyasyon kanserojen maddeler stres bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi etkenler aracılığı ile ortaya çıkabilir.

Kan kanserinde tedavi planı nasıl yapılır?

Kan kanserinde tedavi planı nasıl yapılır?

Tedavi planı yapılabilmesi için öncelikle tanının kesinleşmesi gerekmektedir.

Fiziki muayene evresinde mevcut belirtileri gösteren hasta daha sonrasında Kan testleri ne Tabii tutularak tanının kesinleşmesi sağlanır.

Yapılması gereken bazı tetkikler bulunmaktadır.

Tedaviye ön hazırlık amacı ile kalp fonksiyonlarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

E k g ve ekokardiyografi işlemleri yapılır.

Hastanın Tedavi öncesi verileri depolanarak ve bunlardan yararlanılarak tedavi süresince beliren muhtemel değişiklikler ve hastalığın ilerleme safhaları tespit edilir ve daha iyi değerlendir.

Lenfoma sebebi ile bazı organların hasar görmesi mümkün olduğu için böbrekler ve karaciğer gibi bu organların ve metabolizmanın ne oranda etkileyip etkilemediği tespit edilmelidir.

Hastanın kan nakline ihtiyaç duyulabileceği de göz önünde bulundurularak kan bankası ile iletişim halinde tedaviye başlanmalı ve devam edilmelidir.

Lenfomada Tedavi evreleri

Tüm tetkiklerin her hasta için uygulanması gerekmeyen durumlar da olabilir. Hastanın mevcut durumuna göre tetkikler ve tedavi yöntemi belirlenir.

Tanı kesinleştikten sonra bir tedavi planı ortaya çıkartılır ve hastanın şartlarına uygun olarak uygulamaya konulur.

Tedavinin başarılı olabilmesi için hastanın yaşı fiziksel özellikleri genetik durumu göz önünde bulundurularak bir tedavi planı çıkarılmalı ve ona göre hasta tedavi edilmelidir.

Fizik incelemede ağrısız lenfadenopati solukluk nörolojik defisit saptanan bulgulardandır.

Diyar lenfoma çeşitlerinden ayırt edilmesi çok zordur ancak tanı lenfoma olduğunda tedavi yöntemi de aynı olacağından bir sorun teşkil etmez.

Hastalığın lenfatik doku sistemi içinde ve dışında yayılımının olması evreleme işlemini etkileyen faktörlerden biridir tümörlerin Büyüklüğü küçüklüğü yayılma hızı tedaviye ve tedavi sürecine etkiler.

Hastalıkta evreleme yapmak çok önemlidir. Hastanın hastalığını hangi evresinde olduğunu tespit etmek Tedavinin doğru bir şekilde ilerlemesi ve Tedavinin olumlu sonuçlar vermesi için en önemli faktörlerdendir.

Yetişkin hastaların nasıl tedavi edildiği açık bir şekilde belirtilmiştir Ancak çocuk hasta gruplarında bu durum daha nettir.

Yoğun tedaviler ile lenfoblastik T hücreli lenfoma kontrol altına alınabilir.

Tedavi yöntemlerinden bazıları ise kök hücre nakli, otolog kök hücre nakli, allojenik kök hücre nakli gibi kök hücre nakil yöntemleridir.

Kaç çeşit Lösemi tipi vardır?

Kaç çeşit Lösemi tipi vardır?

 • Losemi kemik iliğindeki normal kök hücrelerin 3 Ana hücre tipinden meydana gelir.
 • Kırmızı küreler yani eritrosit denilen kan içerisinde bulunan bu hücreler kalp akciğer ve beyin gibi tüm vücut unsurlarına oksijen taşıyarak Kan pulcuklarının tutar ve kanamayı engeller.
 • Yaralanma darbe alma gibi durumlarda kanamanın durması için yardım eden tıkaçlar bu sayede meydana gelir lokosit dediğimiz beyaz kürelerde vücuttaki enfeksiyona mücadele etmek için vardır.
 • Olgunlaşmamış Beyaz kan hücreleri tarafından vücuda gerçekleştirilen saldırı sonucu ortaya çıkan lösemi akut lenfoblastik lösemi ve akut myeloid lösemi olarak ikiye ayrılır.
 • Olgunlaşmış hücreler tarafından kaynaklı Lösemi ise kronik myeloid Lösemi ve kronik lenfositik Lösemi adını alır.

Lösemi Çeşitleri Nelerdir?

Bu durumda 4 ana Lösemi tipi var diyebiliriz.

 • Ancak akut lösemi hızlı ilerleyen bir hastalık olarak bilinmektedir.
 • Olgunlaşmamış hücreler görevlerini yerine getiremez ki kronik olan lösemide yani olgun hücrelerin meydana getirdiği lösemide hastalık çok daha yavaş ilerler.
 • Akut lenfoblastik lösemi lokositlerin oluşturan hücrelerdeki lenfositler kemik iliğinde genç hücreler ve lenfoblast lardan meydana gelirler.
 • Tek bir kök hücrenin değil ağzına aldığı genetik bir hasar sonucunda bu mevcut lenfoblast lar anormal bir şekilde kontrolsüz ve aşırı olarak çoğalırlar.
 • Lenfoblastik kemik iliğinde çoğalması ve buradan kana beyin omurilik gibi diğer organlara geçmesi sonucu akut lenfoblastik lösemi hastalığı ortaya çıkar.
 • Akut lenfoblastik lösemi çocukluk dönemi lösemilerin yüzde sekseni kapsar.
 • Lösemi plastik hücreler normal kan hücreleri gibi görevlerini göstermezler normal olan kan iliği hücrelerinin üretimini durdurarak engelleyerek Kandı kırmızı hücrelerin üretilmesine de engel olurlar.
 • Beyaz küreler yani lokositler vücuda giren enfeksiyonlarla savaşır mikroplara karşı bir kalkan oluştururlar. Nötrofiller ve monositler ve bağışıklık sağlayan lenfositler olmak üzere iki ana hücre grubu olarak değerlendirilir.
 • Bu beyaz küreleri yani lenfositleri oluşturan kemik iliği hücrelerinde kötü huylu bir tümör oluştuğunda lösemi ortaya çıkar.
 • Löseminin bazı belirtileri birçok hastalıkta görülen belirtiler ile birebir aynı seyretmektedir bu yüzden löseminin kesin tanısı fiziki muayene artı kan tahlilleri tam kanı testleri ile konulabilir .