MASKELER

COVID-19 virüsünden sonra kullanımı git gide yaygınlaşan maskeler ile akıllara birsürü soru gelmekte. Bu sorular maske çeşitleri, mikron değerleri, acaba bu maske beni virüslerden korur mu? gibi sorular. Aşağıda bu sorularınıza çare olabilecek bir makale hazırladık.

Maskeler Ve Maske Çeşitleri

COVID-19 ve benzer hastalıklarda, hastalarla tedavi sırasında bir dizi önleyici tedbir gereklidir.Bunlardan en önemlilerinden biri maske kullanımıdır. COVID-19 enfeksiyonuna karşı koruma için maske kullanılmalıdır.Maskeler farklı şekil ve malzemelerde üretilir. Maskeler, kullanım alanları ve koruma seviyeleri, imal edildikleri malzeme ve şekillere göre değişir.

Piyasada bulabileceğimiz maske çeşitleri aşağıdaki gibidir;

1) Ev Tipi Bez Maskeler

2) Cerrahi Maskeler

3) Solunum Maskeleri

4) Yarı Yüz ve Tam Yüz Solunum Maskeleri

Ev Tipi Bez Maskeler

Tıbbi personel dışında maskenin bulunmadığı durumlarda kişisel koruma için ev yapımı bez maskesi mevcut. Evde bir kumaş parçasından yapılabilen bu maskeler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

• Yüzün kenarına rahatça oturmalıdır. Yüzü bağlarla veya kulak halkalarıyla güvenli bir şekilde örtmelidir.

• Birden fazla kumaş tabakası içermelidir.

• Kısıtlama olmaksızın rahat nefes almayı sağlamalıdır.

• Hasar görmeden veya deforme olmadan yıkanabilmeli ve kurutulmalıdır.

Bez yüz maskeleri 2 yaşın altındaki küçük çocuklar, nefes almakta güçlük çekenler, demans gibi akli melekeleri yerinde olmayan ve bilinç kaybı olanlar ile maskeyi kendisi çıkartamayacak durumdaki kişiler tarafından kullanılmamalıdırlar. Kumaş yüz maskeleri, cerrahi maskeler veya N-95 solunum maskeleri gibi maskelerle aynı değildir. Makine de ayrıca yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. İnsanlar bez maskeleri takıp çıkardıklarında gözlerine, burunlarına ve ağızlarına dokunmamaya dikkat etmelidirler ve çıkardıktan hemen sonra ellerini yıkamalıdırlar.

Salgın sırasında sağlık personelini ihtiyacı olan maske kaynağının kullanılmaması tavsiye edilir. Salgın başlangıcında bazı meslektaşlarımızın, hasta olmayanlar maske takmasın şeklindeki tavsiye yerine, maske kaynağımız kısıtlı bu nedenle tıbbı maske yerine ev tipi maske yapıp kullanabiliriz gibi bir tavsiye bence daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Evde nasıl maske yapılacağını Amerika CDC hastalık önleme merkezinin web sitesinde bulabilirsiniz.

Cerrahi Maskeler

Popüler inanışın aksine, tedavi sırasında öksürme ve hapşırma gibi durumlarda hastalarımızı korumak için cerrahi maskeler kullanılır. Gevşek bir şekilde bağlanırlar, ağız ve burnu kapatırlar. Genellikle cerrahi maskeler sınıflandırılmaz. Günlük kullanım ve düşük maliyet için uygundurlar. Tıbbi maske iki farklı çeşitte üretilirler. Sızdırmazlık özellikleri düşüktür. Laboratuvar koşullarında küçük parçacıkların %60-80’inini filtreleyebilirler. Maskeler uygun şekilde takıldığında öksürürken veya hapşırırken damlacıkları yakalayarak korona virüsünün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilirler. Sentetik kumaştan üretilirler. Cerrahi maskeler genellikle dikdörtgen bir şekle kesilir ve yüzünüzde daha rahat bir şekilde genişlemek ve sığması için yanlarda pileler vardır. Sadece bir kez tek kullanımlıktır. Büyük damlacıklar ve gevşek uyumluluklarından dolayı viral enfeksiyonlardan korunma açısından yetersizdirler. Sağlıklı hastaların tedavisinde seçmeli diş hekimliği uygulamaları için yeterli koruma sağlar

Solunum Maskeleri

Solunum maskeleri veya filtreler (solunum maskeleri) cerrahi ve ev maskelerinden çok daha sıkı oturan maskelerdir. Valfli veya valfsiz olabilirler. Valfi olmayanların hem hava girişi hem de Ayrıca çıktılarını filtreleyerek iki yönlü koruma sağlarlar. Böylece hem giyen hem de rakip koruma sağlar. Valf kullanımı, hasta kişi tarafından kullanıldığında nefes almayı kolaylaştırır valf ekshalasyonun etkisizliği nedeniyle diğer kişinin enfekte olmasına neden olabilir. Bu nedenle, hasta insanlar tarafından kullanılmamalıdır. . COVID-19 virüsü 0,06 ila 0,14 mikron değerindedir ve aerosol partikül boyutları 3-100 nm arasındadır. Bu nedenle virüs salgınları sırasında diş hekimleri tarafından cerrahi maske kullanılması uygun ve yeterli değildir.

Solunum Maskelerinin Sınıflandırılması;

Maskeler filtreleme özelliklerine göre sınıflandırılır. Maskelerin filtrasyon oranları, 0.3 mikron partikül boyutuna göre ölçülür. Genellikle N veya FFP gibi maske sınıflandırması için kullanılan terimler karışıklığa neden olur. Aslında, her iki sınıflandırma da benzerdir ve N sınıflandırması Amerikan sınıflandırmasıdır. Aşağıda 0.3 mikron partikül boyutlarından farklı maske türlerinin ne kadar korunması sağlandığı gösterilmiştir.

• FFP1 & P1’de en az %80

• N95 – FFP2 & P2’de en az %94

• N99 & FFP3’de en az %99

• N100 – P3’de en az %99.95 şeklindedir.

En azından FFP2 = N95 maskeleri, tercihen FFP3 = N99 maskeleri, diş hekimleri tarafından diğer koruyucu önlemlerle birlikte kullanılmalıdır. Yaşadığımız günlerden N95 veya N99 maskeleri maalesef bulmak bizim için çok zor ve pahalı.

N95 maskesinde yakalanması en zor olan 0,3 mikron boyutlu parçacıkların en az yüzde 95’i önlenebilir. Örneğin, çok küçük bir parçacık ve ortalama bir insan 100 mikron genişliğindedir. Ancak bu maske tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır. Parçacıkların geçmesini zorlaştıracak bir filtre olabilmesi için polyester ve diğer sentetik liflerin karışık katmanlar şeklinde konulması ile yapılmışlardır. Uygulamadan sonra maskenin kenarı ile cilt arasında boşluk olmadığından emin olun. Sakallı insanlara ve çocuklara boyutları nedeniyle iyi oturmamaktadır. Sık sık düzeltmeye ihtiyaç olur.

Bu sınıfta bir maske bulamazsanız, cerrahi maskelerin çift kullanımı bir alternatif olabilir, ancak sizinle “perioimplantadvisory.com” da gördüğüm bir öneriyi paylaşmak istiyorum. Bilimsel verimlilik kanıtlanmamış olmasına rağmen, bu öneriyle, N95 maskesi bulunamadığında, aynı uzunlukta bir cerrahi maskenin dış yüzüne kesilmiş bir klima filtresi (tercihen FPR 10) takılarak kullanılabilir. Koruyuculuğu normal maskelerden daha iyi olacağı kesindir.

COVID-19 virüsünün büyüklüğü 0.06 ila 0.14 mikron arasındadır. Görüldüğü gibi, COVID-19’un çapı 0.3’tür mikronlardan daha küçüktür ve N95 maskesi diş hekimleri için yetersiz olabilir. Bu yüzden yüksek risk altındaki diş hekimlerinin N99 tipi maskeleri kullanması yararlıdır.

Yarı Yüz ve Tam Yüz Solunum Maskeleri

Gaz maskeleri olarak da tanımlanan bu maskeler, yarı ve tam yüz maskeleri olarak da sınıflandırılır. Maske gözleri içeriyorsa, buna tam yüz solunum maskesi denir. Maskeyi taktıktan sonra sızdırmaz olup olmadığını ve yüze düzgün oturduğunu kontrol edin. Maskede solumamız için bir filtre parçasıda var. Bu filtre parçacık, gaz ve kombine olarak 3 çeşittir. Filtreler nefes alamadıklarında değiştirilirler. Filtreler, özellikle iç kısım suyla temas ettiğinde kullanılamaz hale gelir. Bununla birlikte, maskenin kendisi sabunlu su ile yıkanarak temizlenebilir. Bizim hasta ile çalışmalarımızda partikül filtresi kullanacağımız filtre tipi. Bu filtreler P1, P2 ve P3 standartlarıdır. P2 ve P3 standartları SARS-CoV-2 gibi virüslere karşı koruma sağlar.

İyi koruma sağlamasına rağmen, ağırdırlar ve uzun süre kullanım ve tahrişten sonra yüzde bir iz bırakırlar. Nedeniyle kullanımı da zordur.

N95 Veya Ffp2 Maskeler Kaç Kez Kullanılabilir?

Az sayıda maskenin varlığı, maskelerin uzun süre veya daha uzun süre kullanılmasını önemli kılmıştır. Birleşik Devletler Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne (CDC), Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü’ne (NIOSH) göre COVID-19’da solunum cihazlarının uzun süreli ve çoklu kullanımı şeklini düzenleyen bir rehber yayınladı. İlk olarak, üreticinin önerilerine uymanız önerilir, ancak uzun süreli kullanım ve sürekli kullanım koşullarını belirlemişlerdir..

Genişletilmiş kullanılım; N95 maskelerin hasta karşılaşmaları arasındaki solunum maskesini çıkarmadan, birkaç hastayla tekrarlanan yakın temaslarda aynı N95 solunum maskesini takma pratiğini ifade eder.

Birden fazla hastaya aynı solunum yolu patojeni bulaştığında ve hastalar özel bekleme odalarında veya hastane koğuşlarında birlikte kaldığında uzun süreli kullanım uygulanabilir. Solunum hastası hastalar solunum maskesi ile temas iletimi arasında daha az temas riskin daha az olması beklendiğinden, yeniden kullanım yerine uzun süreli kullanım tercih edilir. Aynı gün çok sayıda hasta olması durumunda, uzun süreli kullanım tercih edilmelidir. Diş hekimi olanların maskeleri bu şekilde kullanmaları doğru olacaktır.

Maskelerin sürekli ve tekrarlanan kullanımı için, kullanım sayısını en fazla kaç kez güvenle belirleyebilirsiniz? Bunun hiçbir yolu yok. N95 maskesinin güvenli bir şekilde yeniden kullanılması solunum fonksiyonlarına ve kontaminasyonu etkileyen bazı değişkenlerden etkilenir.

Aşağıda önerildiği gibi, N95 solunum maskeleri temas iletimi için önemli bir risk haline gelmeden önce veya işlevsellik kaybı olmadan kullanılmalıdır. Maskelerin yeniden kullanımı için sağlık personeli, yüzü ve maskeyi koruyan şeffaf bir vizör ile kullanılmalıdır. Maske bir hasta tarafından kontamine olduğunda maskeler atılmalıdır.

Genişletilmiş kullanılım uygulanamayacak durumlar;

• Aeratör, mikromotor kullanımı gibi Aerosol üreten işlemleri takiben eğer yüz siperliği kullanılmamışsa solunum maskesi atılmalıdır.

• Kan, solunum veya burun salgıları veya hastalardan diğer vücut sıvıları ile kontamine solunum maskesi atılmalıdır.

• Hastalık bulaşmış veya hasta bireylerin olduğu ortama da yakın temas olması durumunda N95 solunum maskesi atılmalıdır.

• Yüzey kontaminasyonunu azaltmak için bir N95 solunum maskesini mutlaka yüz koruyucu maske/siperlik ile beraber kullanılmalıdır.

• Solunum maskesinin yerleştirilmesi ve ayarlanmasından sonra eller sabun ve su veya alkol bazlı el dezenfektanı temizlenmelidir.

• Bariz hasarlı veya nefes almakta zorlanılan maskeler atılmalıdır.

Solunum Maskeleri Hangi Koşullarda Birden Fazla Kullanılabilirler?

Maskelerin birden çok defa kullanımı ile ilgili dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan biri de, kullanılan maskenin çıkartılıp tekrar takılması sırasındaki kontaminasyon riskidir. Maskenin çıkartılmasından sonra dış yüzüne olabildiğince temas edilmeden saklanılacak alana konulması gerekir. İşlem sonrasında ellerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu önemli ve gereklidir. Solunum maskelerini birden fazla kullanmak istediğimizde aşağıdaki konulara dikkat etmemiz gerekir

• Diş kesme, doldurma, cerrahi çekim vb. Aerosol üretimi ve Aerosol üretimi gibi operasyonlardan sonra solunum maskelerini atın.

• Hastalardan kan, solunum veya burun salgıları veya diğer vücut sıvılarıyla kontamine maskeleri atın.

• Enfekte olduğunu bildiğiniz bir hastayla yakın temastan sonra solunum maskesini atın.

• Solunum maskesi yüzey kontaminasyonunu azaltmak için mümkün olduğunca temizlenebilen bir yüz kalkan, vizör veya maske ile kullanın.

• Kullanılmış solunum cihazını belirli bir depolama alanına asın veya kullanımlar arasında bir kağıt torba kullanın. Temiz, nefes alabilen bir kapta saklayın. Olası çapraz kontaminasyonu en aza indirmek için solunum maskelerinin birbirine değmemesini sağlayın. Kullanıcının adını görünür olarak yazın. Saklama kaplarını düzenli olarak atın veya temizleyin.

• Solunum maskenize dokunduktan veya yüzünüze ayarladıktan sonra ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Veya alkol bazlı el dezenfektanı ile temizleyin.

• Solunum maskesinin içine dokunmaktan kaçının. Solunum maskesinin içi ile yanlışlıkla temas yapılırsa, solunum maskesini atın ve yukarıda açıklandığı gibi el hijyeni uygulayın.

• Kullanılmış bir solunum maskesi takıp kime ait olduklarını kontrol ederken bir çift temiz

(Steril olmayan) eldiven kullanın. Solunum maskesini takıp yüzünüze sıkıca yerleştirdikten sonra eldivenleri atın.

• 5 kata kadar maske kullanın.

• Deforme olmuş, geçirimsiz maskeleri atın. Solunum maskesinin yerleştirilmesi ve ayarlamadan sonra eller ve sabun veya su veya alkol bazlı el dezenfektanı temizlenmelidir.

• Belirgin hasar veya nefes almada zorluk çeken maskeler atılmalıdır.

Korona virüs nedir?

Korona virüs nedir?

Son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan korona virüs (COVID 19) Çin’in Vuhan Eyaleti’nde ortaya çıkan, 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) yeni keşfedilen bir koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.

COVID-19 virüsü bulaşmış çoğu insan hafif ila orta şiddette solunum hastalığı yaşayacak ve özel tedavi gerektirmeden iyileşecektir. Yaşlı insanlar ve kardiyovasküler hastalık, diyabet, kronik solunum hastalığı ve kanser gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Bulaşmayı önlemenin ve yavaşlatmanın en iyi yolu COVID-19 virüsü, neden olduğu hastalık ve nasıl yayıldığı hakkında iyi bilgilendirmektir. Ellerinizi yıkayarak veya alkol bazlı bir ovma kullanarak ve yüzünüze dokunmadan kendinizi ve başkalarını enfeksiyondan koruyun.

COVID-19 virüsü, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında öncelikle tükürük damlacıkları veya burun akıntısı yoluyla yayılır, bu nedenle solunum görgü kurallarını da uygulamanız önemlidir (örneğin, bükülmüş bir dirseğe öksürerek veya tıbbi maske kullanarak).

Şu anda, COVID-19 için spesifik aşılar veya tedaviler yoktur. Bununla birlikte, potansiyel tedavileri değerlendiren birçok klinik çalışma bulunmaktadır. DSÖ, klinik bulgular elde edilir edilmez güncellenmiş bilgi vermeye devam edecektir.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunan kişilerde tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine, daha sonrada bütün Dünya’ya yayılmıştır.

Korona adını Latince ‘Corona’ yani taç veya hale anlamına gelen kelimeden almaktadır.

Korona virüsün belirtileri nelerdir?

Korona virüsün belirtileri tam olarak kesinleştirilememiştir ancak en çok karşılaşılan belirtileri yüksek ateş, öksürük, yorgunluk ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

-Kaç derece ateş riskli?

Normal vücut sıcaklığının kişiden kişiye değişir ve diğer faktörlerin yanı sıra cinsiyete, yaşa ve günün saatine bağlı olduğu gözlenmektedir. Ancak normal vücut sıcaklığı genel olarak 36-37 derece arasındadır.

Aslında kesin bir “normal” vücut sıcaklığı diye birşey yoktur. Yaşınıza, günün saatine, bulunduğunuz bölgeye, ne kadar aktif olduğunuz vb. faktörlerle vücut ısısı değişebilir. Bu yüzden normal vücut sıcaklığını bir aralık olarak tanımlamak daha doğru bir cevap olur.

Yetişkinler için normal vücut sıcaklıkları 36-37 derece arasında değişse de, spektrum çocuklar ve yaşlı bireyler için bu durum biraz farklılık gösteriyor.

Sağlık Uzmanı Charles Brantly “Ortalama olarak, çocuklar yetişkinlerden biraz daha sıcak olma eğiliminde ve 65 yaşın üzerindeki insanlar daha soğuk. Bu genellikle daha genç yaşta daha hızlı bir metabolizmanın olmasının bir yansıması. Egzersiz, hidrasyon durumu ve giysilerin tümü gündüz sıcaklıklarınızı da etkiler” diyor.

Yüksek vücut ısısı, hastalığın ilk belirtilerinden biri ve ateş, vücudunuzun grip virüsü gibi bir enfeksiyonla savaştığının bir göstergesi. Genel olarak yetişkinlerde 38 derece üstü vücut ısısı ateş olarak kabul edilir

Ancak çocuklar için ateş değerlerinin ateşi nasıl ölçtüğünüze bağlı olarak değişebileceği söyleniyor.

Yüksek ateş Covid 19 belirtilerinin başında geliyor.

Oral sıcaklık için 37.5 derece veya daha yüksek

Rektal sıcaklık için 38 derece veya daha yüksek

Koltuk altı sıcaklığı için 37 derece veya daha yüksek şeklinde.

Ateş, genellikle titreme, baş ağrısı, yorgunluk, vücut ağrıları ve terleme gibi diğer semptomlarla ilişkilidir.

Çoğu ateş genellikle bir hafta içinde kendiliğinden düşerken, nemli kalmak, hafif kıyafetler giymek ve bol dinlenmek, uyumak gibi ateşi düşürmek için yapabileceğiniz bazı şeyler var.

Ateş ölçümü koltuk altı, alın, ağız, kulak ve rektal bölgelerden ölçülebilir. Dijital termometrelerle ateş ölçmenin ise 3 şekli bulunuyor:

Oral: Termometre dilin altına yerleştirilerek ölçüm yapılır. Yetişkinler ve çocuklar için iyi bir yöntem.

Rektum: Termometreyi dilinin altında tutamayan bebekler veya yetişkinler için, bu yöntem termometreyi rektuma nazikçe yerleştirmeyle yapılıyor.

Koltuk altı: Oral sıcaklığa tahammül edemeyen herkes için başka bir seçenek. Termometre koltuk altı altına yerleştirilir.

Bazı uzmanlar ise ateş ölçmek için en doğru yerin rektal bölge olduğunu söylüyor.

Korona virüs nasıl bulaşır?

Korona virüsünün yayılmasında öksürük ve hapşırmaların etkisi büyük.

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmekten kaçınılmalıdır.

İnsanlar korona virüsü hasta olan diğer bireylerden yakalayabilir. Hastalık, kişiden kişiye, COVID-19’lu bir kişi öksürdüğünde veya nefes verdiğinde yayılan küçük damlacıklardan veya ağızdan yayılabilir. Bu damlacıklar kişinin etrafındaki nesnelere ve yüzeylere düşer. Diğer insanlar daha sonra bu nesnelere ve yüzeylere dokunurlar. Daha sonra gözlerine, burnuna veya ağzına dokunarak COVID-19 virüsü kapabilirler. İnsanlar ayrıca, COVID-19’lu damlacıkları öksüren veya nefes veren bir kişiden damlacıklar halinde nefes alırlarsa COVID-19 virüsünü kapabilirler. Bu yüzden hasta olan kişilerden 1 metre (3 adım) uzak durmak önemlidir.

Korona virüs en çok kimleri etkiliyor?

Kişiler herhangi bir belirti göstermeye başlamadan 1-14 gün öncesinden hastalığa yakalanmış olabilirler. Koronavirüs hastalığının (COVID-19) en yaygın belirtileri ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Hastalanan bireylerin büyük bir çoğunluğu (yaklaşık %80) özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmektedir.

Nadir olarak bu hastalık ağır seyredebilir ve hatta ölümcül olabilir. Yaşlılar ve başka sağlık sorunları (astım, diyabet veya kalp hastalığı gibi) olan kişilerin koronavirüs hastalığını ağır geçirme olasılığı daha yüksektir.

 • Vakaların yüzde 80’i tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmektedir.
 • Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
 • Hastalık, genellikle +60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

-Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

 • +60 yaş üstü olanlar
 • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
 • Kalp hastalığı
 • Hipertansiyon
 • Diyabet
 • Kronik Solunum yolu hastalığı
 • Kanser gibi.
 • Sağlık Çalışanları

-Çocuklar Risk Altında Mı?

Çocuklar hastalığı çok şiddetli geçirmemekle beraber şuana kadar çocuklarda ölüm gerçekleşmemiştir.

-Hamileler Risk Altında Mı?

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar COVID-19’un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair bir kanıt bulunmamaktadır.

COVID-19’dan Korunma yolları

Korona virüsten korunmanın başında kişisel hijyen gelyior.

Kendinizi ve başkalarını korona virüsten korumak için yapmanız gereken şeyler;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Neden? Ellerinizi sabun ve su ile yıkamak veya alkol bazlı el ovmak kullanarak ellerinizde olabilecek virüsleri öldürür.

Eller dezenfekte edilmeden önce yüz, göz ağız ve buruna dokunulmamalıdır.

Neden? Eller birçok yüzeye dokunur ve virüsleri alabilir. Elleriniz kirlendiğinde virüsü gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza aktarabilir. Oradan, virüs vücudunuza girebilir ve size bulaşabilir.

Özellikle hastalığı olan bireylerle veya kirli olan bir yere temas halinde ellerimizi dezenfekte etmeliyiz.

Gerekmedikçe evden çıkılmamalı, mecburiyet durumunda kalabalık mekanlardan uzak durulmalı, toplu taşıma araçları tercih edilmemelidir.

Neden? İnsanların kalabalık alanlarda bir araya geldiği yerlerde 1 metre (3 adım) mesafe koymak daha zordur. Buda virüsten korunmanızı zorlaştırır ve sizi tehlikeye sokar.

Sokakta tıbbi maske kullanılmalı, eğer maske yok ise bir mendil yardımıyla yada dirseğinizle ağzınızı, burnunuzu kapatmalısınız.

Neden? Damlacıklar ile birlikte virüste yayılabilir. İyi bir solunum hijyeni uygulayarak çevrenizdeki kişileri soğuk algınlığı, grip ve COVID-19 gibi virüslerden korursunuz.

Dışarıda insanlarda aranızda mesafe (mümkünse en az 1m) konmalı.

Neden? Birisi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda burun veya ağzından virüs içerebilecek küçük sıvı damlacıkları püskürtür. Çok yakınsanız, kişinin hastalığı varsa COVID-19 virüsü de dahil olmak üzere başka hastalıklara misafirlik yapabilirsiniz.

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu rahatsızlığı gözlemlendiğinde gecikilmeden maske takılıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Doktora seyahat hakkında bilgi verilmelidir.

Bildiklerimizi tanıdıklarımızla paylaşmalıyız.

Korona Virüs Tedavisi

Korona virüsü önlemek veya tedavi etmek için henüz bir ilaç yoktur. Hastalar nefes almalarına yardımcı olmak için destek tedavisine ihtiyaç duyabilirler.

Ancak evde kendi kendinize yapabileceğiniz birtakım şeyler bulunmakta.

Hafif belirtilere sahipseniz aşağıdakileri yapabilir, belirtileri hafifletebilirsiniz. Ancak belirtileriniz şiddetliyse en yakın sağlık kuruluşuna gitmelisiniz.

Dinlenmek ve uyumak
Vücudu sıcak tutmak
Bol miktarda sıvı tüketmek
Boğaz ağrısı ve öksürüğü azaltmak için oda nemlendiricisi kullanmak veya ılık/sıcak bir duş almak yardımcı olabilir.

Belirtileriniz şiddetliyse hemen doktorunuza başvurun. Yakın zamanda seyahat edip etmediğinizi, birisiyle temasınızın olup olmadığını belirtin.

Hastalık durumunda ne yapılmalı?

İyileşene kadar evde kalın ve öksürük, baş ağrısı, hafif ateş gibi küçük semptomlarla bile kendinizi izole edin. Mümkünse birinin ihtiyaçlarınızı getirmesini sağlayın. Evinizden ayrılmanız gerekiyorsa, başkalarına bulaşmasını önlemek için bir maske takın veya ağzınızı bir mendil veya dirseğinizle kapatın. Semptomların artması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Alkol bazlı el dezenfektanlarının güvenli kullanımı hakkında tavsiyeler:

Kendinizi ve başkalarını COVID-19’a karşı korumak için ellerinizi sık sık ve iyice temizleyin. Alkol bazlı el dezenfektanı kullanın veya ellerinizi sabun ve su ile yıkayın. Alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanıyorsanız, dikkatli bir şekilde kullandığınızdan ve sakladığınızdan emin olun.

Alkol bazlı el dezenfektanlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Dezenfektanı nasıl uygulayacaklarını ve kullanımını öğretin (öğretici videolar izlemek şuanda en çok işe yarayan yol) .

Ellerinize madeni para büyüklüğünde bir miktar uygulayın. Çok miktarda ürün kullanmaya gerek yoktur.

Alkol bazlı el dezenfektanı kullandıktan hemen sonra gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmaktan kaçının, çünkü tahrişe neden olabilir.

COVID-19’a karşı korunması önerilen el dezenfektanları alkol bazlıdır ve bu nedenle yanıcı olabilir. Ateşe yaklaştırmamaya özen gösterin, kullandıktan sonrada ateşe yaklaşmayın.

Hiçbir koşulda, çocukların alkol bazlı bir el dezenfektanı içmesine veya yutmasına izin vermeyin. Zehirli olabilir, sağlık sorunları çıkabilir.

Ellerinizi sabun ve su ile yıkamanın COVID-19’a karşı etkili olduğunu unutmayın. Uygulayın.

Korona virüs el yıkama talimatlarını uygulamanız sağlığınız için önemlidir.

Başkalarının da faydalanabilmesi için lütfen bu bilgileri paylaşmayı unutmayınız.

Kanser Hormon Tedavisi

Kanser hormon tedavisi, büyümek için hormonları kullanan kanserin büyümesini yavaşlatan veya durduran bir kanser tedavisidir . Hormon tedavisi hormonal tedavi, hormon tedavisi veya endokrin tedavisi olarak da adlandırılır.

Kanser Hormon Tedavisi Kansere Karşı Nasıl Çalışır?

Hormon tedavisi için kullanılır:

 • Kanser tedavisiHormon tedavisi, kanserin büyümesi için geri dönmesi veya durması veya yavaşlatması olasılığını azaltabilir.
 • Kanser semptomlarını kolaylaştırırHormon tedavisi, prostat kanseri olan ve cerrahi ya da radyasyon tedavisine sahip olmayan erkeklerde semptomları azaltmak ya da önlemek için kullanılabilir.

Kanser Hormon Tedavisi Türleri

Kanser hormon tedavisi, vücudun hormon üretme yeteneğini ve hormonların vücutta nasıl davrandığını engelleyen iki geniş gruba ayrılır.

Kanser Hormon Tedavisini Kim Aldı?

Hormon tedavisi, büyümek için hormonları kullanan prostat ve meme kanserini tedavi etmek için kullanılır. Hormon tedavisi çoğu zaman diğer kanser tedavileriyle birlikte kullanılır. İhtiyacınız olan tedavi türleri, kanser türüne bağlıdır, eğer yayılmışsa ve ne kadar uzaksa, eğer büyümek için hormon kullanırsa ve başka sağlık problemleriniz varsa.

Kanser Hormon Tedavisi Diğer Kanser Tedavileriyle Nasıl Kullanılır?

Diğer tedavilerle kullanıldığında hormon tedavisi şunları yapabilir:

 • Ameliyat veya radyasyon tedavisi öncesi bir tümör yapın. Buna neo-adjuvan tedavi denir.
 • Ana tedaviden sonra kanserin geri gelme riskini azaltın. Buna adjuvan tedavi denir.
 • Vücudunuzun diğer bölümlerine dönen veya yayılan kanser hücrelerini yok edin.

Kanser Hormon Tedavisi Yan Etkileri Neler Olabilir?

Kanser Hormon terapisi, vücudunuzun hormon üretme yeteneğini bloke ettiği veya hormonların nasıl davrandığına müdahale ettiği için istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Sahip olduğunuz yan etkiler, aldığınız hormon tedavisinin türüne ve vücudunuzun buna nasıl tepki vereceğine bağlı olacaktır. İnsanlar aynı tedaviye farklı cevap verirler, bu yüzden herkes aynı yan etkilere sahip olmaz. Bir erkek ya da kadın iseniz bazı yan etkiler de değişir.

Prostat kanseri için hormon tedavisi alan erkekler için bazı yaygın yan etkiler şunlardır:

 • Sıcak basmaları
 • İlgilenme veya cinsel ilişkiye girme kaybı
 • Zayıflamış kemikler
 • İshal
 • Mide bulantısı
 • Büyütülmüş ve yumuşak göğüsler
 • yorgunlukMeme kanseri için hormon tedavisi alan kadınlar için bazı yaygın yan etkiler şunlardır:
  • Sıcak basmaları
  • Vajinal kuruluk
  • Menopoza henüz ulaşmamışsanız, dönemlerinizdeki değişiklikler
  • Cinsiyete olan ilginin kaybı
  • Mide bulantısı
  • Mood değişiklikleri
  • yorgunluk
Hedefli Terapi Dezavantajları

Hedefli terapi dezavantajları konusunda elbette bazı dezavantajları vardır. Bunlar şunları içerir:

 • Kanser hücreleri bunlara dirençli olabilir. Bu nedenle, hedefe yönelik tedaviler, diğer hedefli terapilerle veya kemoterapi ve radyasyon gibi diğer kanser tedavileriyle kullanıldığında en iyi şekilde çalışabilir.
 • Bazı hedefler için ilaçlar geliştirmek zordur. Nedenleri, hedefin yapısını, hücredeki hedefin işlevini veya her ikisini de içerir.

Hedefli Terapi Dezavantajları Yan Etkileri

Hedefli tedavi yan etkilere neden olabilir. Sahip olabileceğiniz yan etkiler, aldığınız hedeflenen tedavi tipine ve vücudunuzun tedaviye nasıl tepki verdiğine bağlıdır.

Hedefe yönelik tedavinin en yaygın yan etkileri diyare ve karaciğer problemlerini içerir. Diğer yan etkiler arasında kan pıhtılaşması ve yara iyileşmesi, yüksek tansiyon, yorgunluk , ağız yaraları, tırnak değişiklikleri, saç renginin kaybı ve cilt problemleri sayılabilir . Cilt problemleri arasında döküntü veya kuru cilt olabilir. Çok ender olarak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum veya safra kesesi duvarından bir delik oluşabilir. Hedefli terapi dezavantajları konusunda dikkatli olunması gerekir.

Bu yan etkilerin çoğu için ilaç vardır. Bu ilaçlar, yan etkilerin meydana gelmesini önleyebilir veya meydana geldiklerinde tedavi edebilir.

Tedaviden sonra hedefe yönelik tedavinin çoğu yan etkisi ortadan kalkar.

Hedefli Terapi Dezavantajları Riskler

Tümörünüz tedavi için hedef bulmak için test edilebileceğinden, kişisel bilgilerinizin gizliliği konusunda riskler olabilir. Bu testlerden elde edilen bilgilerin gizliliği yasalarla korunmaktadır. Ancak, sağlık kayıtlarınızdaki genetik veya diğer bilgilerin sağlık ekibinin dışındaki kişiler tarafından alınabileceği yönünde küçük bir risk vardır .

Hedefli Terapi Dezavantajları Nasıl Dikkat Edilir?

Küçük moleküllü ilaçlar yutabileceğiniz hap veya kapsüllerdir.

Monoklonal antikorlar genellikle bir kan damarındaki bir iğne ile verilir.

Tedavi için nereye gittiğiniz, aldığınız ilaçlara ve nasıl verildiğine bağlıdır. Hedefe yönelik tedaviyi evde yapabilirsiniz. Ya da bir hastanede doktorun ofisinde, kliniğinde veya poliklinikte hedefe yönelik tedavi alabilirsiniz. Poliklinik, geceyi hastanede geçirmemeniz anlamına gelir.

Ne Kadar Hedefli Terapi Alacaksınız? Hedeflenen terapi ne sıklıkta ve ne kadar süre aldığınıza bağlıdır:

 • Kanserinizin türü ve ne kadar gelişmiş?
 • Hedeflenen tedavinin türü
 • Vücudunuzun tedaviye nasıl tepki verdiği

Her gün, her hafta veya her ay tedavi olabilir. Bazı hedefe yönelik tedaviler döngü halinde verilir. Bir döngü, bir dinlenme periyodu tarafından takip edilen bir tedavi periyodudur. Dinlenme süresi vücudunuza iyileşme ve yeni sağlıklı hücreler oluşturma şansı verir. Hedefli terapi dezavantajları ve riskleri bu anlamda bilmek önemlidir.

Hedefli Terapi

Hedefli terapi ya da diğer adıyla hedefe yönelik tedavi, hassas ilacın temelidir. Kanser hücrelerinde büyümelerine, bölünmelerine ve yayılmalarına yardımcı olan değişiklikleri hedefleyen bir kanser tedavisi türüdür. Araştırmacılar, kanseri yönlendiren hücre değişiklikleri hakkında daha fazla şey öğrendikçe, bu değişiklikleri hedefleyen veya etkilerini engelleyen umut verici terapiler tasarlamayı daha iyi yapabilirler.

Hedefli Terapi Türleri

Hedeflenen tedavilerin çoğu ya küçük moleküllü ilaçlar ya da monoklonal antikorlardır .

Küçük moleküllü ilaçlar kolayca hücrelere girebilecek kadar küçüktür, bu nedenle hücrelerin içinde bulunan hedefler için kullanılırlar.

Monoklonal antikorlar , hücrelere kolayca giremeyen ilaçlardır. Bunun yerine, kanser hücrelerinin dış yüzeyinde spesifik hedeflere bağlanırlar.

Hedefli Terapi Kim Aldı?

Bazı kanser türleri için, bu kanserli hastaların çoğunun belirli bir ilaca yönelik bir hedefi olacaktır, bu yüzden bu ilaçla tedavi edilebilirler. Ancak çoğu zaman, tümörünüzün, uyuşturucu kullandığımız hedefler içerip içermediğini görmek için test edilmesi gerekir. Hedefli terapi bu anlamda önemlidir.

Tümörün hedefler için test edilmesini sağlamak için biyopsi almanız gerekebilir. Biyopsi, doktorunuzun test için tümörü çıkardığı bir prosedürdür. Biyopsi yapılmasının bazı riskleri vardır. Bu riskler tümörün büyüklüğüne ve bulunduğu yere göre değişir. Doktorunuz, tümör tipiniz için biyopsi geçirme risklerini açıklayacaktır.

Hedefli Terapi Kansere Karşı Nasıl Çalışır?

Çoğu hedefe yönelik tedavi, tümörlerin tüm vücutta büyümesine ve yayılmasına yardımcı olan spesifik proteinlere müdahale ederek kanseri tedavi etmeye yardımcı olur. Kansere birçok farklı şekilde davranırlar. Yapabilirler:

 • Bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini yok etmesine yardım edin . Kanser hücrelerinin gelişmesinin bir nedeni, bağışıklık sisteminizden gizlenebilmeleridir. Bazı hedefe yönelik tedaviler kanser hücrelerini işaretleyebilir, böylece bağışıklık sisteminin onları bulması ve yok etmesi daha kolay olur. Diğer hedefe yönelik terapiler, bağışıklık sisteminizi kansere karşı daha iyi çalışmak için desteklemeye yardımcı olur.
 • Kanser hücrelerinin büyümesini durdurun. Vücudunuzdaki sağlıklı hücreler genellikle yeni hücreleri sadece bunu yapmak için güçlü sinyaller aldıklarında bölmek için bölünürler. Bu sinyaller hücre yüzeyindeki proteinlere bağlanır ve hücrelerin bölünmesini söyler. Bu süreç, yeni hücrelerin yalnızca vücudunuzun ihtiyacı olduğu şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Ancak, bazı kanser hücrelerinin, yüzeylerinde bulunan ve sinyalleri bulunup bulunmadığına bakmalarını söyleyen proteinlerde değişiklikler vardır. Bazı hedefe yönelik terapiler, bu proteinlere müdahale ederek hücrelerin bölünmesini söylemelerini önler. Bu süreç, kanserin kontrolsüz büyümesinin yavaşlamasına yardımcı olur. Hedefli terapi faydalı bir şekilde kullanılabilir.

 

İmmünoterapi Tedavisi

İmmünoterapi tedavisi konusunda henüz cerrahi , kemoterap ve radyasyon tedavisi olarak yaygın olarak kullanılmamaktadır . Ancak, immünoterapiler birçok kanser türüyle tedavi etmek için onaylanmıştır. Kanserinizi tedavi etmek için kullanılabilecek immünoterapileri öğrenmek için, PDQ® yetişkin kanser tedavisi özetleri ve çocukluk kanseri tedavi konusunda da bilgi alabilirsiniz.

Diğer birçok immünoterapi, klinik araştırmalarda insanlar üzerinde yapılan araştırma çalışmaları üzerinde çalışılmaktadır. Sizin için bir seçenek olabilecek bir çalışma bulmak için aslında doktorunuz ile görüşmek çok daha sağlıklı olacaktır.

İmmünoterapi Araştırmalarında NCI’nın Rolü de bulunur. NCI, temel bilimden klinik çalışmalara kadar geniş bir yelpazede immünoterapi araştırmasını desteklemektedir.

İmmünoterapi Tedavisi Kansere Karşı Nasıl Çalışır?

Kanser hücrelerinin gelişmesinin bir nedeni, bağışıklık sisteminizden gizlenebilmeleridir. Bazı immünoterapiler kanser hücrelerini işaretleyebilir, böylelikle bağışıklık sisteminin onları bulması ve yok etmesi daha kolaydır. Diğer immünoterapiler bağışıklık sisteminizi kansere karşı daha iyi çalışmak için artırır. İmmünoterapi tedavisi bu şekilde kansere karşı çalışmaktadır.

İmmünoterapi Tedavisi, Yan Etkilere Neden Olabilir

İmmünoterapi, insanları farklı şekillerde etkileyen yan etkilere neden olabilir. Sahip olabileceğiniz yan etkiler ve sizi nasıl hissettikleri, tedaviden önce ne kadar sağlıklı olduğunuza, kanser türünüze, ne kadar ilerlediğine, aldığınız tedavinin türüne ve doza bağlı olacaktır. Doktorlar ve hemşireler, tedavi sırasında nasıl hissedeceğiniz hakkında kesin bilgi sahibi olamazlar.

En yaygın yan etkiler, iğne bölgesinde cilt reaksiyonlarıdır. Bu yan etkiler şunlardır:

 • Ağrı
 • Şişme
 • Ağrı
 • kırmızılık
 • Kaşıntı
 • İsilik

Şunları içeren grip benzeri belirtileriniz olabilir :

 • Ateş
 • Titreme
 • zayıflık
 • Baş dönmesi
 • Bulantı veya kusma
 • Kas veya eklem ağrıları
 • yorgunluk
 • Baş ağrısı
 • Solunum problemi
 • Düşük veya yüksek tansiyon

Diğer yan etkiler şunları içerebilir:

 • Tutucu sıvıdan şişme ve kilo alımı
 • Kalp çarpıntısı
 • Sinüs tıkanıklığı
 • İshal
 • Enfeksiyon riski

İmmünoterapiler ayrıca ciddi veya ölümcül alerjik reaksiyonlara da neden olabilir. Ancak, bu reaksiyonlar nadirdir.

İmmünoterapi Tedavisi Nasıl Verilir?

Farklı şekillerde immünoterapi verilebilir. Bunlar şunları içerir:

 • İntravenöz (IV)
  İmmünoterapi doğrudan bir damar içine gider .
 • Oral
  İmmunoterapi, yutduğunuz hap veya kapsüllerde gelir.
 • Topikal
  İmmunoterapi cildinize sürtünen bir krem ​​içinde gelir. Bu tip immünoterapi çok erken cilt kanseri için kullanılabilir.
 • İntravezikal
  İmmünoterapi doğrudan mesaneye gider. İmmünoterapi tedavisi bu yüzden çok dikkatli bir şekilde yapılmaktadır.

İmmünoterapi Nedir?

İmmünoterapi nedir konusunda öncelikli olarak bilinmesi gereken, bağışıklık sisteminizin kansere karşı savaşmasına yardımcı olan bir kanser tedavisi türüdür . Bağışıklık sistemi vücudunuzun enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Lenf sisteminin beyaz kan hücrelerinden, organ ve dokularından oluşur .

İmmünoterapi bir çeşit biyolojik tedavidir . Biyolojik terapi, canlı organizmalardan kansere karşı kullanılan maddeleri kullanan bir tedavi türüdür.

İmmünoterapi Nedir? Çeşitleri

Kanser tedavisinde birçok farklı tipte immünoterapi kullanılmaktadır. İçerirler:

 • Vücutta belirli hedeflere bağlanmak için tasarlanmış ilaçlar olan monoklonal antikorlar . Kanser hücrelerini yok eden bir bağışıklık tepkisine neden olabilirler.Diğer monoklonal antikor türleri kanser hücrelerini “işaretleyebilir”, böylece bağışıklık sisteminin onları bulması ve yok etmesi daha kolay olur. Bu tip monoklonal antikorlar ayrıca hedeflenmiş tedavi olarak da adlandırılabilir .
 • T hücrelerinizin kanserle savaşmaya yönelik doğal yeteneğini artırmaya çalışan bir tedavi olan evlatlık hücre transferi . T hücreleri, bir tür beyaz kan hücresi ve bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Araştırmacılar T hücrelerini tümörden alırlar. Daha sonra, kanserinize karşı en aktif olan T hücrelerini izole eder veya kanser hücrelerini bulup yok edebilmek için içindeki genleri değiştirirler . Araştırmacılar daha sonra bu T hücrelerinin büyük yığınlarını laboratuarda yetiştirirler.İmmünoterapi nedir konusunda aslında daha net bilgilere ulaşabilirsiniz.Bağışıklık hücrelerinizi azaltmak için tedavileriniz olabilir. Bu tedavilerden sonra, laboratuarda yetiştirilen T hücreleri, damarınızdaki bir iğne ile size geri verilecektir. T hücrelerinizi laboratuvarda büyütme süreci, ne kadar hızlı büyüdüklerine bağlı olarak 2 ila 8 hafta sürebilir.

İmmünoterapi Nedir? Ayrıntıları

 • Vücudunuzun hücreleri tarafından üretilen proteinler olan sitokinler . Vücudun normal immün yanıtlarında ve bağışıklık sisteminin kansere yanıt verme yeteneğinde önemli roller oynarlar. Kanseri tedavi etmek için kullanılan iki ana sitokin türü interferon ve interlökinler olarak adlandırılır.
 • Bağışıklık sisteminizin kanser hücrelerine verdiği yanıtı artırarak kansere karşı çalışan aşılar . Tedavi aşıları, hastalığın önlenmesine yardımcı olanlardan farklıdır.
 • Bacillus Calmette-Guérin’i temsil eden BCG , mesane kanserini tedavi etmek için kullanılan bir immünoterapidir. Tüberküloza neden olan bakterilerin zayıflamış bir şeklidir . Bir kateter ile mesaneye doğrudan sokulduğunda BCG, kanser hücrelerine karşı bir bağışıklık yanıtına neden olur. Diğer kanser türlerinde de incelenmektedir. İmmünoterapi nedir konusunda genel çerçeve budur.

Kemoterapi İlaçları

Birçok farklı kemoterapi ilaçları vardır. Tedavi planınıza hangileri dahil edilir?

 • Sahip olduğunuz kanser türü ve ne kadar gelişmiş?
 • Daha önce kemoterapi almış olsanız bile
 • Diyabet veya kalp hastalığı gibi başka sağlık problemleriniz olsun

Bir hastanede ya da evde ya da bir doktorun ofisinde, kliniğinde ya da hastanesinde yatarak tedavi sırasında kemoterapi alabilirsiniz. Poliklinik gecede kalmamanız demektir. Kemoterapi için nereye giderseniz gidin, doktorunuz ve hemşireniz yan etkileri izleyecek ve onları yönetmenize yardımcı olacaktır. Yan etkileri ve bunların nasıl yönetmek konusunda daha fazla bilgi için, yine yazılarımıza göz gezdirebilirsiniz.

Kemoterapi İlaçları Ne Sıklıkla Alınır?

Kemoterapi için tedavi programları yaygın olarak değişir. Kemoterapiyi ne sıklıkta ve ne kadar süre alacağınıza bağlıdır:

 • Kanserinizin türü ve ne kadar gelişmiş?
 • Kemoterapinin kullanılıp kullanılmadığı:
  • Kanserinizi iyileştirin
  • Büyümesini kontrol et
  • Semptomları kolaylaştırmak
 • Aldığınız kemoterapi türü
 • Vücudun kemoterapiye nasıl tepki verdiğini

Döngülerde kemoterapi alabilirsiniz. Bir döngü, kemoterapi tedavisinin bir periyodu ve ardından bir dinlenme periyodudur. Mesela kemoterapi olmaksızın 1 hafta boyunca kemoterapi ve ardından 3 hafta kemoterapi alabilirsiniz. Bu 4 hafta bir döngü oluşturuyor. Dinlenme süresi vücudunuza iyileşme ve yeni sağlıklı hücreler oluşturma şansı verir. Kemoterapi ilaçları biraz da bünyeyi yorabilir.

Kemoterapi tedavisini atlamamak en iyisidir. Ancak, bazı yan etkilere sahipseniz, bazen doktorunuz kemoterapi programınızı değiştirebilir. Bu durumda doktorunuz veya hemşireniz ne yapacağını ve ne zaman tedaviye başlanacağını açıklayacaktır.

Kemoterapi İlaçları Sizi Nasıl Etkiler?

Kemoterapi insanları farklı şekillerde etkiler. Nasıl hissettiğiniz bağlıdır:

 • Aldığınız kemoterapi türü
 • Aldığın kemoterapi dozu
 • Kanserinizin türü
 • Kanserin ne kadar ilerlemiş olduğunu
 • Tedaviden önce ne kadar sağlıklısınız

Herkes farklı ve insanlar kemoterapiye farklı şekillerde yanıt verdikleri için, doktorunuz ve hemşireleriniz kemoterapi sırasında nasıl hissedeceğinizden emin olamazlar. Kısacası aslında kemoterapi ilaçları konusunda çok daha detaylı bir şekilde işlemlerinizi yapma şansına sahip olabilirsiniz. Bu yüzden de hareketlenme de buna göre olacaktır. Bu manada çok daha detaylı bir şekilde işlemleri gerçekleştirmek sizler için daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. Bu anlamda sizler de daha dikkatli ve özenli davranarak tam anlamıyla istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Böylece her türlü işlem de gerçekleştirilmiş olacaktır.

Kemoterapi Kanser Tedavisi

 • Kanser tedavisi
  Kemoterapi, kanseri tedavi etmek, geri dönme şansını azaltmak veya büyümesini durdurmak veya yavaşlatmak için kullanılabilir.
 • Kanser belirtilerini
  kolaylaştırır Kemoterapi, ağrıya ve diğer sorunlara neden olan tümörleri küçültmek için kullanılabilir.

Kemoterapi Kanser Tedavisi Kimlere Yapılır?

Kemoterapi birçok kanser türünü tedavi etmek için kullanılır. Bazı insanlar için kemoterapi aldığınız tek tedavi olabilir. Ancak çoğu zaman, kemoterapi ve diğer kanser tedavileriniz olur. İhtiyacınız olan tedavi türleri, sahip olduğunuz kanser türüne, eğer yayılmışsa ve nerede ise ve başka sağlık sorunlarınız varsa bağlıdır. Kemoterapi kanser tedavisi bu şekilde daha sağlıklı yapılabilir.

Kemoterapi Kanser Tedavisi Nasıl Kullanılır?

Diğer tedaviler ile kullanıldığında, kemoterapi şunları yapabilir:

 • Ameliyat veya radyasyon tedavisi öncesi bir tümör yapın. Buna neoadjuvan kemoterapi denir.
 • Cerrahi veya radyasyon tedavisi ile tedaviden sonra kalabilen kanser hücrelerini yok edin. Buna adjuvan kemoterapi denir.
 • Diğer tedavilerin daha iyi çalışmasına yardımcı olun.
 • Vücudunuzun diğer bölümlerine dönen veya yayılan kanser hücrelerini öldürün.

Kemoterapi Kanser Tedavisi  Yan Etkilere Neden Olabilir

Kemoterapi sadece hızlı büyüyen kanser hücrelerini öldürmekle kalmaz, aynı zamanda hızla büyüyen ve bölünen sağlıklı hücrelerin büyümesini de yavaşlatır veya yavaşlatır. Örnekler, ağzınızı ve bağırsaklarınızı hizalayan ve saçınızın büyümesine neden olan hücrelerdir . Sağlıklı hücrelerin zarar görmesi, ağız yaraları, mide bulantısı ve saç dökülmesi gibi yan etkilere neden olabilir. Yan etkiler genellikle kemoterapiyi bitirdikten sonra iyileşir ya da uzaklaşır.

En sık görülen yan etki yorgunluk ve bitkinlik hissi olan yorgunluktur. Yorgunluk için hazırlayabilirsiniz:

 • Birinin sizi kemoterapiye ve kemoterapiden almasını istemek
 • Kemoterapi sonrası günü ve günü dinlendirmek için planlama zamanı
 • Kemoterapiden en az bir gün sonra yemek ve çocuk bakımı konusunda yardım istemek

Kemoterapi yan etkilerini yönetmenin birçok yolu vardır. Daha fazla bilgi için yan etkiler bölümüne bakınız . Kemoterapi kanser tedavisi konusunda çok daha net ve ayrıntılı şekilde işlemleri gerçekleştirme şansına sahip olabilirsiniz.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanseri tedavi etmek ve kanser simetlerini kolaylaştırmak için kullanılır.

Tedaviler semptomları hafifletmek için kullanıldığında, palyatif tedaviler olarak bilinir . Dış ışın radyasyonu, tümörün neden olduğu ağrı ve diğer problemleri tedavi etmek için tümörleri küçültür, örneğin solunumun solması veya bağırsak kaybı ve mesane kontrolü gibi. Kemiğe yayılan kanserden gelen ağrı, radyofarmasötik adı verilen sistemik radyasyon terapisi ilaçları ile tedavi edilebilir .

Kanseri tedavi etmek için kullanıldığında, radyasyon terapisi kanseri tedavi edebilir, geri dönmesini engelleyebilir veya büyümesini durdurabilir veya yavaşlatabilir.

Radyasyon Tedavisi ile Tedavi Edilmiş Kanser Türleri

Dış ışın radyasyon tedavisi birçok kanser türünü tedavi etmek için kullanılır.

Brakiterapi genellikle baş ve boyun, göğüs, serviks, prostat ve göz kanserini tedavi etmek için kullanılır. Radyasyon tedavisi bu anlamda yararlı sonuçlar verir.

Sistemik radyasyon tedavisi çoğu zaman belirli tiroid kanseri tiplerini tedavi etmek için kullanılır. Bu tedavi, I-131 olarak da bilinen radyoaktif iyot kullanır .

Diğer Kanser Tedavisi ile Radyasyon Tedavisi Nasıl Kullanılır?

Bazı insanlar için radyasyon ihtiyacınız olan tek tedavi olabilir. Ancak, çoğu zaman, ameliyat,  kemoterapi ve immünoterapi gibi diğer kanser tedavileri ile radyasyon tedavisi alacaksınız  . Radyasyon tedavisi, tedavinin işe yaraması olasılığını arttırmak için bu diğer tedavilerden önce, bu sırada veya sonrasında verilebilir. Radyasyon tedavisinin verildiği zamanlama, tedavi edilen kanserin türüne ve radyasyon terapisinin amacının, kanseri tedavi etmek veya semptomları hafifletmek olup olmadığına bağlıdır.

Radyasyon ameliyatla birleştirildiğinde, bu verilebilir:

 • Ameliyattan önce, kanserin büyüklüğünü küçültmek için ameliyatla çıkarılabilir ve geri dönme olasılığı daha az olur.
 • Ameliyat sırasında cildin içinden geçmeden doğrudan kansere gider. Radyasyon tedavisi bu şekilde kullanılır intraoperatif radyasyon denir. Bu teknikle doktorlar yakındaki normal dokuları radyasyondan daha kolay koruyabilirler.
 • Ameliyattan sonra kalan kanser hücrelerini öldürmek.
 • Radyasyon sadece kanser hücrelerinin büyümesini öldürmez ya da yavaşlatmaz, aynı zamanda yakınlardaki sağlıklı hücreleri de etkileyebilir. Sağlıklı hücrelerin zarar görmesi yan etkilere neden olabilir. Radyasyon tedavisi süreci bu sebeple çok büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden de çok dikkatli bir şekilde adım atılması gerekir. Bu sistemler çok daha dikkatli ve özenli bir şekilde geçilmektedir.