Kan kanserinde tedavi planı nasıl yapılır?

Kan kanserinde tedavi planı nasıl yapılır?

Tedavi planı yapılabilmesi için öncelikle tanının kesinleşmesi gerekmektedir.

Fiziki muayene evresinde mevcut belirtileri gösteren hasta daha sonrasında Kan testleri ne Tabii tutularak tanının kesinleşmesi sağlanır.

Yapılması gereken bazı tetkikler bulunmaktadır.

Tedaviye ön hazırlık amacı ile kalp fonksiyonlarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

E k g ve ekokardiyografi işlemleri yapılır.

Hastanın Tedavi öncesi verileri depolanarak ve bunlardan yararlanılarak tedavi süresince beliren muhtemel değişiklikler ve hastalığın ilerleme safhaları tespit edilir ve daha iyi değerlendir.

Lenfoma sebebi ile bazı organların hasar görmesi mümkün olduğu için böbrekler ve karaciğer gibi bu organların ve metabolizmanın ne oranda etkileyip etkilemediği tespit edilmelidir.

Hastanın kan nakline ihtiyaç duyulabileceği de göz önünde bulundurularak kan bankası ile iletişim halinde tedaviye başlanmalı ve devam edilmelidir.

Lenfomada Tedavi evreleri

Tüm tetkiklerin her hasta için uygulanması gerekmeyen durumlar da olabilir. Hastanın mevcut durumuna göre tetkikler ve tedavi yöntemi belirlenir.

Tanı kesinleştikten sonra bir tedavi planı ortaya çıkartılır ve hastanın şartlarına uygun olarak uygulamaya konulur.

Tedavinin başarılı olabilmesi için hastanın yaşı fiziksel özellikleri genetik durumu göz önünde bulundurularak bir tedavi planı çıkarılmalı ve ona göre hasta tedavi edilmelidir.

Fizik incelemede ağrısız lenfadenopati solukluk nörolojik defisit saptanan bulgulardandır.

Diyar lenfoma çeşitlerinden ayırt edilmesi çok zordur ancak tanı lenfoma olduğunda tedavi yöntemi de aynı olacağından bir sorun teşkil etmez.

Hastalığın lenfatik doku sistemi içinde ve dışında yayılımının olması evreleme işlemini etkileyen faktörlerden biridir tümörlerin Büyüklüğü küçüklüğü yayılma hızı tedaviye ve tedavi sürecine etkiler.

Hastalıkta evreleme yapmak çok önemlidir. Hastanın hastalığını hangi evresinde olduğunu tespit etmek Tedavinin doğru bir şekilde ilerlemesi ve Tedavinin olumlu sonuçlar vermesi için en önemli faktörlerdendir.

Yetişkin hastaların nasıl tedavi edildiği açık bir şekilde belirtilmiştir Ancak çocuk hasta gruplarında bu durum daha nettir.

Yoğun tedaviler ile lenfoblastik T hücreli lenfoma kontrol altına alınabilir.

Tedavi yöntemlerinden bazıları ise kök hücre nakli, otolog kök hücre nakli, allojenik kök hücre nakli gibi kök hücre nakil yöntemleridir.