Böbrek Nakli Ne Zaman Yapılır

Böbreklerimizin hayat ve aktivitelerimizi sürdürmek için gerekli olan fonksiyonlarının yerine getirememesi sonucu yeni bir böbreğin ameliyat ile vücudumuza yerleştirilmesi işlemine böbrek nakli denilir.

Böbrek naklinin amacı sadece böbreğin işlerinin düzelmesi değil, aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini de iyileştirmeye yardımcı olur. Böbrek nakli ne zaman yapılırsa, kronik böbrek yetmezliğinde iyileştirme sağladığı, hasta için üretken ve doyurucu bir yaşam sağladığı, diyalize göre ruhsal yönden daha olumlu etkileri olduğu ve hastaların yaşam kalitesini artırdığı tespit edilmiştir. Diyaliz esnasında ise çok hastanın gündelik yaşamının etkilendiği, işlerini bırakmak, okuluna ara vermek zorunda kalan hastalar olduğu bilinmektedir. Nakil yapılmadan önce diyalize bağlı bir hayat sürmek zorunda olanlar için;  Böbrek nakli ne zaman yapılır ise, nakil yapılan böbrek, kişiyi “bağımsız kılan” bir organ olarak görülür.

Böbrek yetmezliği sebebi ile diyalize girmesi gereken hasta yeni bir yaşam tarzına uyum sağlamak zorunda kalır. Diyaliz hastalarının yaşadığı sorunlar; maddi ve mesleki kayıplardan, Aile ve arkadaşlardan uzaklaşmaya, sağlık olarak da belirsizliğe kadar uzanır. Günlük faaliyetlerde meydana gelen bu değişiklere hastanın sağlık durumunun ciddiyeti de eklenince çok hastanın psikolojik zorluklar yaşaması kaçınılmaz olmaktadır. Bazı hastalar için böbrek naklini takip eden ilk üç ay yoğun şekilde ilaç tedavisi, tedaviye alışma süreci gibi sebepler nedeni ile zor geçse de, yine de birinci yılsonunda diyalize göre hasta fiziksel olduğu gibi, psikolojik olarak da olumlu gelişme gösterirler. Böbrek nakli ne zaman yapılır ise,  hastalar kendi güvenlerini yeniden kazanırlar.

Böbrek nakli ameliyatında kullanılan organlar genel olarak 4. dereceye kadar olan akrabalardan ya da vefat eden kimselerden sağlanır. Mesela kalp hastalığından ölen bir kişinin sağlam kornea ve böbrekleri alınır, görmeyen kişiye ya da böbrek hastalarına nakledilir. İleri derecede kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalara sağlıklı bir yaşam sadece organ nakli yapmak ile mümkün olmaktadır.

Bağışlanan organ sayısının yetersiz olması sebebi ile günümüzde bağışlanan organlar ihtiyacı karşılamamaktadır. Bugün Türkiye’de 40 binin üzerinde diyaliz hastası vardır. Yaşamlarını makinelere düzenli aralıklarla bağlanarak sürdürürler. Bu durum tabidir ki sosyal yaşamlarını olumsuz yönde etkiler. Böbrek nakli ne zaman yapılır ise, bu bağımlılık sona erer ve yaşam süreleri uzar.