Böbrek Naklinde Son Gelişmeler

Böbrek naklinde yeni teknikler yaşam süresini uzatıyor:

Böbrek yetmezliği görülme oranı ülkemizde ve dünyada her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de bu yıl itibariyle yaklaşık 70.000 kişi böbrek yetmezliği sebebi ile diyalize girerken, bu rakamın önümüzdeki yıllarda 100.000’in üzerine çıkması bekleniyor. İnsan ömrünün uzaması her yıl daha fazla insanda böbrek yetmezliği gelişmesine sebep oluyor.

Böbrek nakli hastaya konforlu bir yaşam sunuyor:

Böbrek yetmezliği gelişen hastalarda iki tedavi şekli vardır. Bunlardan biri diyaliz, diğeri ise böbrek naklidir. Hemodiyalizde hasta haftada üç gün diyaliz makinesine bağlanır. Böbrek yetmezliğinin en başarılı tedavisi böbrek naklidir. Böbrek nakli hastaya daha uzun yaşam sağlamaktadır. Böbrek nakli olan hastaların 10 yıllık yaşama oranı hemodiyalizin iki katıdır ve % 80 civarındadır. Yeni kullanılan ilaçlar ile böbreklerin çalışma oranları gitgide yükselmiş ve 10 yılın sonunda % 60’ların üzerine çıkmıştır.

Yeni yöntemler ve ilaçlar ameliyat başarısına yansıyor:

Türkiye canlı vericilerden yapılan böbrek naklinde, yüksek oranı ile büyük bir tecrübe kazanmıştır ve referans ülke durumundadır. Bölgemizden ve dünyadan birçok alıcı Türkiye’de böbrek nakli olmaktadır. Canlı vericiden yapılan böbrek nakillerinin hemodiyalize olan üstünlüğü, yeni teknikler, yeni ilaçlar ve yeni tedaviler ile son yıllarda daha da gelişmiştir.

Laparoskopik yöntem böbrek vericilerinin sayısını % 25 artırdı:

Böbrek nakillerindeki en büyük teknik gelişme verici ameliyatlarında sağlanmıştır.10 yıldır laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılan böbrek vericisi ameliyatları rahatlık sağlamıştır. Önceden 20-25 santimetrelik bir kesi ile yapılan ameliyat, şimdi 5 milimetrelik delikler açılarak gerçekleşmektedir. ABD’de yapılan çalışmalarda, kapalı verici ameliyatı tekniğinin, böbrek vericilerinin sayısını % 20-25 oranında artırdığı tespit edilmiştir.

Böbrek nakli ameliyatı alıcı ve verici için son derece güvenli:

Böbrek naklinde alıcı ameliyatının komplikasyonları yeni teknikler ile yıllar içinde gitgide azalmıştır. Yeni takılan böbreğin önce % 5 olan civarında olan komplikasyonlar, son teknik ile % 2’nin altına inmiş ve böbrek nakli ameliyatı cerrahi açıdan daha güvenli hale gelmiştir. Böbrek nakli olan hastalar 4. günde taburcu olabilmektedir.

Vücudun yeni böbreği reddetme ihtimali önceden hesaplanıyor:

Yeni kullanılan testler sayesinde böbreğin reddedilmesi ihtimali, ameliyattan önce tespit edilebiliyor. Bu sayede reddedilme riskini azaltmak için ameliyat öncesi hazırlık yapılıyor ve özel ilaçlar kullanılıyor.