Böbrek Naklinde Son Gelişmeler

Böbrek naklinde yeni teknikler yaşam süresini uzatıyor:

Böbrek yetmezliği görülme oranı ülkemizde ve dünyada her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de bu yıl itibariyle yaklaşık 70.000 kişi böbrek yetmezliği sebebi ile diyalize girerken, bu rakamın önümüzdeki yıllarda 100.000’in üzerine çıkması bekleniyor. İnsan ömrünün uzaması her yıl daha fazla insanda böbrek yetmezliği gelişmesine sebep oluyor.

Böbrek nakli hastaya konforlu bir yaşam sunuyor:

Böbrek yetmezliği gelişen hastalarda iki tedavi şekli vardır. Bunlardan biri diyaliz, diğeri ise böbrek naklidir. Hemodiyalizde hasta haftada üç gün diyaliz makinesine bağlanır. Böbrek yetmezliğinin en başarılı tedavisi böbrek naklidir. Böbrek nakli hastaya daha uzun yaşam sağlamaktadır. Böbrek nakli olan hastaların 10 yıllık yaşama oranı hemodiyalizin iki katıdır ve % 80 civarındadır. Yeni kullanılan ilaçlar ile böbreklerin çalışma oranları gitgide yükselmiş ve 10 yılın sonunda % 60’ların üzerine çıkmıştır.

Yeni yöntemler ve ilaçlar ameliyat başarısına yansıyor:

Türkiye canlı vericilerden yapılan böbrek naklinde, yüksek oranı ile büyük bir tecrübe kazanmıştır ve referans ülke durumundadır. Bölgemizden ve dünyadan birçok alıcı Türkiye’de böbrek nakli olmaktadır. Canlı vericiden yapılan böbrek nakillerinin hemodiyalize olan üstünlüğü, yeni teknikler, yeni ilaçlar ve yeni tedaviler ile son yıllarda daha da gelişmiştir.

Laparoskopik yöntem böbrek vericilerinin sayısını % 25 artırdı:

Böbrek nakillerindeki en büyük teknik gelişme verici ameliyatlarında sağlanmıştır.10 yıldır laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılan böbrek vericisi ameliyatları rahatlık sağlamıştır. Önceden 20-25 santimetrelik bir kesi ile yapılan ameliyat, şimdi 5 milimetrelik delikler açılarak gerçekleşmektedir. ABD’de yapılan çalışmalarda, kapalı verici ameliyatı tekniğinin, böbrek vericilerinin sayısını % 20-25 oranında artırdığı tespit edilmiştir.

Böbrek nakli ameliyatı alıcı ve verici için son derece güvenli:

Böbrek naklinde alıcı ameliyatının komplikasyonları yeni teknikler ile yıllar içinde gitgide azalmıştır. Yeni takılan böbreğin önce % 5 olan civarında olan komplikasyonlar, son teknik ile % 2’nin altına inmiş ve böbrek nakli ameliyatı cerrahi açıdan daha güvenli hale gelmiştir. Böbrek nakli olan hastalar 4. günde taburcu olabilmektedir.

Vücudun yeni böbreği reddetme ihtimali önceden hesaplanıyor:

Yeni kullanılan testler sayesinde böbreğin reddedilmesi ihtimali, ameliyattan önce tespit edilebiliyor. Bu sayede reddedilme riskini azaltmak için ameliyat öncesi hazırlık yapılıyor ve özel ilaçlar kullanılıyor.

Böbrek Aldırma Ameliyatı Ne Kadar Sürer

Böbrek ameliyatları genel olarak; böbrek nakli, böbrek taşları ameliyatları ve böbreklerde tümör gibi sağlık nedenlerinden dolayı yapılan cerrahi operasyonlardır.

BÖBREK NAKLİ AMELİYATI: Böbrek nakil ameliyatı genel olarak hastanın yaşı ve hastada ki sağlık sorunlarına göre değişiklik gösterir. Normal bir şekilde hiçbir sağlık sorunu olmayan genç insanlarda böbrek nakli ameliyatı 1,5-2 saat arasında gerçekleşir. Hastanın yaşı 50 ve üzerinde ise, böbrek nakli ameliyatı 5-6 saat arasında gerçekleşir. Bunun sebebi hastanın yaşından dolayı böbrek çevresinde olan damarlarda kireçlenme olmasından dolayı, ameliyat hem riskli hem de biraz uzun sürer. Ayrıca hastada kilo varsa, böbrek ameliyatının farklı olmasına sebep olabilir. Kilolu hastalarda bu ameliyat süresi 3,5 saate kadar da çıkabilmektedir. Hastada ağır şeker hastalığı, tansiyon gibi sorunlar varsa ameliyat riskli olur ve 4 saat gibi zaman alabilir. Eğer ki hasta hem yaşlı, hem de kilolu ise ameliyat 6 saat gibi bir zaman alabilir.

BÖBREK TÜMÖRÜ AMELİYATI: Kanser riski olan hasta ameliyatlarıdır. Kanser riski taşıyan tümörler böbreklere yapışık bir vaziyette büyürler. Bu sebeple bu tümörlerin bir an evvel alınması gerekir. Bu ameliyatlar iki farklı yöntemle yapılır. Bunlar açık cerrahi yöntem ve laporaskopi ameliyat yöntemidir. Günümüzde açık cerrahi ameliyatı çok fazla kullanılmaz. Yaygın olan ameliyat şekli laporaskopi ameliyatı ile hastanın böbreğinde bulunan tümörün çıkartılması ile gerçekleşir. Bu tümörler farklı boyutlarda olur. Çok büyük tümör oluşmuş ise böbrek komple alınarak kanser oluşmasına engel olunabilir. Oluşan tümörün büyüklüğüne göre ameliyat süresi de uzayabilir. Ortalama olarak bu ameliyatın yapılması 4-5 saati bulmaktadır.

BÖBREK TAŞLARI AMELİYATLARI: Böbrek taşları ameliyatı üç farklı yöntemle yapılır. Bunlar açık böbrek taşı ameliyatı, kapalı böbrek ameliyatı ve fileksible böbrek taşı ameliyatlarıdır.

Açık böbrek taşı ameliyatı: hastalar için en zor ve iyileşme süresi en uzun olan ameliyattır. Bu ameliyat 4-5 saat kadar sürmektedir.

Kapalı böbrek taşı ameliyatı: Çok fazla cerrahi müdahaleye maruz kalınmadan yapılan ameliyattır. Bu ameliyat en fazla 2 saat kadar sürer. Hasta bir gün hastanede kalır, ertesi gün taburcu edilir.

Fileksible böbrek taşı ameliyatı: Bu ameliyatta hastaya hiçbir cerrahi operasyon yapılmaz. Hastanın idrar kanalına girerek böbreklerdeki taşlara kadar ilerleyen cihaz, taşları yakarak idrardan atılmasını sağlar. Bu ameliyat 1,5 saat sürer ve hasta aynı gün taburcu edilir.