Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi nedir nasıl yapılır?

Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi nedir nasıl yapılır?

Göğüste bulunan İman tahtası dediğimiz birader yeter mi olarak bilinen bölgeden yahut kalça kemiğinden özel bir iğne ile girilerek kemik iliğinin enjektör yardımı ile alınması işlemini biyopsi kemik iliği aspirasyonu denir.

Löseminin tam tanısının konulmasında ve kesin doğru tanıya ulaşmanın yapılması gereken en önemli işlemlerinden biridir.

İşlem yapılmadan önce işlem için hangi bölge tercih edildiyse iman tahtası yahut Kalça kemiği bölgesi temizlenir lokal anestezi ile bölge uyuşturulur Böylelikle hastanın acı ve ağrı duyması engellenir. Elin çekilmesi sırasında uygulanan basınç ve vakum nedeniyle hasta sadece bu çekilme hissi ne maruz kalır.

Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi uygulaması nasıl yapılır?

 Biyopsi ise yine kemik iliği aspirasyonu gibi kalça kemiğine özel bir iğne yardımı ile girilerek lokal anestezi eşliğinde emik İliğini sağ alt kısmından alınan örnek olarak tanımlanabilir.

Daha çok kalça kemiğinden girilme yöntemi tercih edilse de Erişkinlerde göğüs kemiğinden İman tahtası dediğimiz tıbbi adı ile site Hanım denilen bölgede girilerek örnek alınabilir. Bebeklerde ise bu örnek kaval kemiğinden alınarak kullanılır.

Bu test kemik iliğinde bulunan kan hücrelerinin yani beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin tipini miktarını Olgunlaşma düzeylerini ve kemik iliği içerisinde yapısını değerlendirmek amacı ile yapılır Lösemi tanısı net bir şekilde konulması için yaptırılması zorunlu testlerden biridir.

Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi kemik iliğinden numune almak amacıyla yapılan bir işlemdir. Kemik iliği olarak adlandırılan doku ise vücudun geniş yapılı kemiklerinde bulunan yumuşak yağlı doku adıdır.

Kemiğin içerisinde bulunan bu yumuşak yağlı doku vücuttaki kan hücrelerini Olgunlaşma durumları tipi ve miktarı hakkında doktora bilgi verir.

Lösemi Beyaz kan hücrelerinin yapısındaki bozulma ve tümoral durumdan ortaya çıkan bir çeşit kan kanseridir Bu nedenle Kanın içerisindeki yapının incelenmesi tedavi ve tanının Bu yöntemle konulması gerekmektedir.

Normal İnsan bir beyaz kan hücresi kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya ve kendini sürekli kopyalamaya başladığında ortaya çıkan bir kemik iliği bozukluğu olarak da adlandırılabilir