Morbus Hodgkin hastalığı nedir?

Morbus Hodgkin hastalığı nedir?

B lenfositlerinin kötü huylu olarak değişikliğe uğraması ve dejenere olması sonucunda ortaya çıkar. B lenfositler Beyaz kan hücreleridir Beyaz kan hücreleri grubunu oluştururlar.

Bir Hodgkin lenfoma lenf sisteminin olduğu her yerde yani vücudun her yerinde ortaya çıkabilir.

Bu lenfoma türü çocukluk ve gençlik döneminde en sık rastlanan lenfoma türüdür. 18 yaşın altındaki hastaların sayısı çok fazladır görülme yaşı dikkate alınarak incelendiğinde lenfomanın bu türü çocuk ve gençlerde rastlanan kötü huylu hastalıkların yüzde 4 ve yüzde 7 civarında bir bölümünü oluşturmaktadır.

Bebekler ve küçük yaştaki çocuklar 3 yaşlarına kadar hodgkin lenfomasına  çok nadir yakalanır ancak 3 yaş sonrası risk grubunda bulunurlar.

Yaşın ilerlemesi ile hastalığa rastlama oranı fazlalaşır 0 – 17 yaş arası bireylerde hastalığa en çok 15 yaşında rastlanır.

Bu hastalık erkek çocuklarında kız çocuklarından daha yüksek oranda görülür.

Hodgkin lenfoma nedir?

Hodgkin lenfoma oluşma sebepleri tam olarak bilinmemekle beraber lenfatik sistemin içindeki kan hücrelerinin yapısının bozulması ve tümöre dönüşmesi sebebiyle ortaya çıkar Bu kontrolden çıkma durumu ile birlikte Hücrenin genetiğinde belli başlı değişiklikler oluşur.

Ama neden bazı çocuklarda hastalığını oluştuğu bazı çocuklarda oluşmadığını sebebi tam olarak bilinememektedir.

Genel olarak hastalığa beyaz ırkta daha fazla rahatsız olması hastalığın oluşmasında etnik köken ve genetik nedenlerinde bir rol oynadığını düşündürmektedir.

Hastalık yavaş ve sinsi bir şekilde başlayıp aynı şekilde ilerleme gösterir lenf bezleri yavaş ve ağrısız bir şekilde büyüyerek tam anlamıyla bir belirti göstermez var ağrının bulunmaması lenf bezlerinin şişmesini geç anlamaya sebep olmaktadır.

Kan kanseri lenfoma, kanserin en sinsi ve ağır türlerinden biridir. Kendi içerisinde birden fazla dala ayrılan tedavisinin takibinin ve tanısını diğer kanser türlerine oranla daha zor olduğu bilinmektedir. Kan kanserinden korunma yolları olarak birkaç madde sıralayabiliriz.

Öncelikle kansere sebep olan şey vücuttaki hücrelerin dış etkenler nedeniyle bozulması deformasyona uğramasıdır.

Kanserin günümüzde Bu kadar yaygın olmasının sebebi doğal beslenmeden doğal yaşamdan ve sağlıklı olmaktan uzak kalıyor olmamızdır.