Böbrek Nakli Olan Hastalar Yüzde Kaç Özürlüdür

Böbrek nakli olan hastaların özür oranları % 70’dir.

SGK, böbrek nakli olan hastaların özür oranları, yönetmelikle % 70’e çıkarıldığı halde özür oranınız % 60’tan az denilerek malullük aylığı taleplerini reddediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ret cevabından sonra dava açanlar, birikmiş malullük aylığını toplu olarak alabilecekler.

16.7. 2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, diyaliz tedavisi olan hastaların özür oranları % 90 iken böbrek nakli olan hastaların oranı ise % 40 olarak uygulanmakta idi.

16 Aralık 2010 günü Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelik ile 2006 yılında çıkan yönetmelik tamamen ortadan kaldırılmış oldu ve özür oranları değişti. Yayınlandığı 16 Aralık 2010 günü yürürlüğe girmiş olan yeni yönetmelik gereğince, artık böbrek nakli olan hastaların oranı % 40’dan, % 70’e çıkmıştır.

Bu değişiklik sonrasında malulen emekli olduktan sonra böbrek nakli olan SSK ve Bağ-Kur’luların malullük aylıklarının kesilmeyeceği açıklandı.

Böbrek nakli olanların özür oranı hastaneler tarafından % 40 değil, bundan sonra % 70 olarak verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan malulen emekli olmak için ise % 60 rapor oranı yeterli olmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, “ben bu yönetmeliği tanımam” diyor. SGK ilgililere gönderilen yazılarda “Böbrek nakli olan diyaliz hastalarının böbrek nakli söz konusu olduğunda,16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 özür oranları cetvelinde nakil sonrası verilecek olan işgücü kaybı oranlarının % 40’tan % 70’e çıkarıldığı belirtildi,   Bu yeni gelişmeyle organ nakli yapılan kişilerin de 5510 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılır” şartının artık nakil olan kişiler içinde geçerli olduğu, bu gerekçe ile böbrek nakli olan hastalara da maluliyetlerinin devamı istenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, “Biz bu yönetmeliğe göre özür tespiti yapmıyoruz, bizim baktığımız Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğidir” diyor.