Böbrek Nakli Olan Hastalar Kaç Yıl Yaşar

Kronik böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının devamlı olarak kaybıdır. Bu sorun hastaların hayat kalitesini bozmakta ve normal hayat ömrü beklentisini önemli derecede azaltır. Böbrek yetmezliğinin iyileştirmesinde uygulanan yöntemler hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek naklidir.

Periton diyalizi ve böbrek nakli birçok gelişmelere rağmen hala hasta olanların küçük bir bölümünde uygulanmaktadır. Böbrek nakli genç yaşta hasta olan kişilerde ideal iyileştirme yolu olmasına rağmen, böbrek vericisi bulma sıkıntısı nedeni ile bu iyileştirme yönteminin uygulanması çok kısıtlı olmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de böbrek yetmezliği hastalarının % 70’inde uygulanan iyileştirme yolu hemodiyalizdir. % 30 hastada ise uygulanan iyileştirme yolu periton diyaliz ve böbrek naklidir.

Böbrek nakli olan hastaların hayat ömrü beklentisi, diğer tedavileri uygulayan hastalara göre ise 2-3 kat daha fazladır. Bunun sebebi diyaliz tedavisinin, böbrek fonksiyonlarının yalnızca %5’ini yapabilmesidir. Diyaliz tedavisinin önemli yan etkileri bulunmaktadır. Diyaliz tedavisinin en önemli yan etkisi kalp ve damar sistemlerinde meydana getirdiği damar sertliği ve kireçlenmede ki artış oranıdır.

Bu konuda yapılan istatistiklere bakıldığında 0-19 yaş grubunda olan böbrek yetmezliği hastaları arasında, diyaliz tedavisi olan hastaların yaşam süreleri 26 yıl iken, böbrek nakli olan hastalarda 39 yıldır. 20-39 yaş grubunda diyaliz tedavisi olan hastaların yaşam süreleri 14 yıl iken, böbrek nakli olan hastalarda 31 yıldır. 40-59 yaş grubunda diyaliz tedavisi olan hastaların yaşam süreleri 11 yıl iken, böbrek nakli olan hastalarda 22 yıla çıkmaktadır.

Toplumsal, kültürel, fiyat avantajları ve hayat kalitesindeki artış dikkate alındığında böbrek naklinin ne kadar önemli olduğu belli olmaktadır.

Akdeniz Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Tuncer, Diyaliz mi daha iyi, yoksa organ nakli mi konusunda ki soruları yanıtladı: “En iyi diyaliz yöntemi bile bir böbreğin yaptığı işin ancak yedide birini yapabilir. Bu sebeple organ nakli hastalar, diyalizdeki hastalara göre üç ya da üç buçuk kat daha uzun yaşar. Biz diyaliz düşmanı bir ekip değiliz. Özellikle doksanlı yıllardan sonra, Türk Nefroloji Derneğinin önderliğinde, ülkemizin her yanında hastalar diyalize girme imkânı buldular. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için bu, devletin insan sağlığına verdiği değeri gösterdi. Diyaliz iyi bir yöntemdir ama organ nakli ondan daha iyidir.” dedi.