Böbrek Veren Kişinin Durumu

Böbrek Veren Kişinin Durumu

Sevdiğiniz bir kişiye iyilik yapabilmek, ona hastalıktan kurtarma şansı vermek, onun hayata döndüğünü görmek çok güzel bir duygudur. Üstelik bunu kendinizden bir organ vererek sağlamanın mutluluğu hiçbir şey ile kıyaslanamaz.

Organ vericisine ameliyat öncesi ve sonrası süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgi verilmesi gerekir. Organ vericisinin bu ameliyattan hiçbir şekilde zarar görmemesi ve en kısa sürede normal hayata dönmesi ilk önceliktir.

Böbrek veren kişinin, öncelikle sağlığının zarar görmemesi için çok ayrıntılı inceleme yapılır. Bu incelemeler sonunda vericiye zarar verecek en küçük bir şüphe duyulursa organ bağışı kabul edilmez. Durum hakkında bilgi verilir.

Böbrek veren kişi, bu ameliyatın bütün risklerini anlayacak durumda olmalıdır. Ameliyat sonrası kısa ve uzun dönemde doktorların vereceği bütün talimatlara uyum sağlamalıdır.

Böbrek veren kişinin her iki böbreği anatomik ve fizyolojik açıdan değerlendirilir, diğerine göre daha iyi durumda olan böbrek vericide kalır.

Bugün için uzun dönem böbrek verici takip sonuçları açıkça ortaya koymuştur ki, böbrek vermeye uygun sağlıklı kişilerde böbrek vermek yaşam süresini kısaltmıyor, sağlıklarının bozulmasına sebep olmuyor. Aksine hiçbir şikâyeti olmadan böbrek vericisi olarak detaylı incelemeye alınan verici adaylarında görülen hastalıklar kısa zamanda tedavi edilir. Böbrek vericisi olmaya engel durum tespit edilmeyen adaylar organ nakil merkezince uzun dönem takibe alınır, düzenli sağlık kontrolü yapılarak sağlık standardı yükseltilir. Zira böbrek bağışladıkları süreçte, sağlık bilinci artırılır, bağış yapmaya engel sosyal alışkanlıkları(sigara kullanımı, kilolu olma) düzenlenmekte, normal koşullarda değişmeyecek yaşam biçimlerinin uzun dönemde daha sağlıklı olabilmelerini sağlayacak şekilde düzenlemek mümkün olur. Bütün bu gerçekler vericinin ameliyatta hiçbir risk almadığı anlamına gelmez. En küçük cerrahi girişimlerin bile sıfır riskle gerçekleşmediği düşünülürse, böbrek vericisi de risk alır. Sağlıklı bir kişinin düşük de olsa böyle bir riski alması canlı vericili böbrek naklinin en hassas olduğu durumdur. Organ bağışlayan kişinin zarar görmemesi organ nakli yapan merkezin temel amacı olmalıdır.

Böbrek veren kişi, tek böbrekli kaldıktan sonra tuz alımına dikkat etmelidir. Kilo artışı fazla olursa yüksek tansiyon sorunu yaşayabilirler.