Lösemi tedavisi sırasında nelere dikkat etmek gerekir?

Lösemi tedavisi sırasında nelere dikkat etmek gerekir?

Lösemi Beyaz kan hücrelerinin Olgunlaşma Alanya’da olgunlaştıktan sonra tümör benzeri bir hal alarak normal yapısının bozulması ile ortaya çıkan bir kan kanseri çeşididir. Löseminin tedavisinde kullanılan kemoterapik ilaçlar vücutta bulunan kemik İliğini baskılarla ve kemoterapi sırasında hastalar eritrosit Trombosit ve süspansiyon ihtiyacı duyarlar. Tedavinin uygulandığı dönemde kemoterapinin yan etkileri dahilinde hasta enfeksiyonla çok açık hale gelir Bunun sebebi vücuttaki lökositlerin düşmesidir.

Tedavi esnasında dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri ve belki de en önemlisi tedavi Gören hasta ile iletişimin sınırlandırması ziyaretlerin kısa tutulması hastanın mikrop ve mikroorganizmalarla temasının en azamiye indirilmesi gerekmektedir. Vücudun savunma mekanizması zayıfladığı için enfeksiyonu veyahut mikrobik bir durumu hastanın tedavi esnasında atlatması normalden oldukça uzun ve yer yer zor bir sürece sebebiyet verir. Kemoterapi hastada fiziki ruhsal yan etkiler yaratmaktadır. Hastaneye yatırılarak uygulanan kemoterapi tedavisi esnasında hastayı ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerin hastanın mevcut durumunu göz önünde bulundurarak ziyaretleri kısa tutmaları hastayla yakın temastan kaçınmaları ve mümkün olduğunca hasta odasında birden fazla ziyaretçinin bulunmaması hastanın lehine olacak davranışlardandır.

Kemoterapi esnasında  nelere  dikkat  etmek  gerekir?

Kemoterapinin yan etkilerinden bahsedecek olursak kemoterapinin bir dizi ilaç tedavisi olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Kemoterapi yüksek dozlarda alınan ilaçlar bütünden oluştuğundan hastada kısırlık meydana getirebilir. Tedavi öncesi Bu durumun önlemi olarak erkek hastalarda sperm dondurma işlemi yapılabilir. Bayan hastalar için durum biraz daha zor olsa da yumurta dondurma işlemindeki başarı oranı düşüktür. Bunun yerine embriyo dondurma işleminin tercih edilmesi daha yüksek olumlu sonuç almaya yarar.

Her ana Lösemi tipinin altında bir kaç çeşit Lösemi tipi bulunmaktadır alt tipler olarak kategori len dirilen bu Lösemi tipleri hastanın Lösemi tanısı ndan sonra alttan ısının belirlenmesinde oldukça önem taşır.

Tedavinin program esnasında hastanın yaşı genel sağlık durumu ve hangi Lösemi alt tipinde olduğu tespit edilmelidir.

Tedavinin amacı kemoterapi radyoterapi gibi yöntemlerle tümörlü hücrelerin durdurulmasını ve Yok edilmesini sağlamak olduğundan tam tanı ve tanının türü hasta için önemli etkenlerdendir.