T Hücreli  Non Hodkgin Lenfoma nedir?

T Hücreli  Non Hodkgin Lenfoma nedir?

Non Hodgkin lenfoma tek bir özelliği paylaşan farklı kan kanserlerinin oluşturduğu grup için kullanılan tıbbi bir terimdir.Lenfositlerin aynasındaki hasardan kaynaklanırlar DNA hasarı kalıtımsal olarak Kazanılmış bir hasar değildir sonradan ortaya çıkan bir hasardır.Bir Lenfosit de değişen DNA yapısı transformasyon denilen olaya sebebiyet verir bu transformasyon lenfositin kontrolsüz ve aşırı bir şekilde çoğalmasını sağlar ve buradaki tümörlü hücrelerin yaşamasına türemesine üremesinde sebebiyet verir.Tümörlü hücrelerin çoğalması lenf bezlerinde ve vücudun diğer bölgelerinde bulunan tümör kitlelerine neden olur.Kanser kanda olduğunda vücuda hızla yayılması kaçınılmazdır.Non Hodgkin lenfoma lenf bezlerinde veya Mide ince bağırsak gibi organlarda bulunur lenfatik doku da gelişerek buraya hasar verir.Bazı vakalarda kemik iliği ve kanı da tutarak buradaki işleyişi sekteye uğratır.Lenfoma hücreleri kanın içerisinde dolaştıkları için vücutta herhangi bir organa kolaylıkla ulaşabilir ve birçok organı aynı anda hasar verebilirler.

Non Hodgkin Lenfomanın Evrelenmesi

Evre I: Sadece bir lenf nodu grubunun tutulması

Evre IE: Lenf nodları dışında bir bölge veya organın tutulması (“E” harfi “nod dışı” anlamında kullanılmaktadır; NHL’ nin lenf nodları dışında bir bölge veya organda bulunduğunu veya büyük lenfatik bölgelerin dışında fakat yakınında yer alan dokulara yayıldığını belirtir)

Evre II: Diyaframın (akciğerlerin altında yer alan ince bir kas) aynı tarafındaki iki veya daha fazla sayıda lenf nodu grubunun tutulması

Evre IIE: Diyaframın aynı tarafında, lenf nodları dışında bir bölge veya organın tutulması; veya o bölge veya organın yakınında yer alan, başka lenf nodu gruplarına ait lenf nodlarının tutulması

Evre III: Diyaframın her iki tarafındaki lenf nodu gruplarının tutulması

Evre IIIE: Diyaframın her iki tarafındaki lenf nodlarının ve lenf nodu dışı bir bölge veya organın tutulması

Evre IV: Lenf nodu dışında bir veya daha fazla organın ve muhtemelen lenf nodlarının tutulması

Hastalar ayrıca “A” ve”B” kategorilerine ayrılır.

-“A” hastalarında ateş, aşırı terleme veya kilo kaybı görülmez.

-“B” hastalarında ateş, aşırı terleme ve kilo kaybı vardır. B kategorisindeki hastalara genellikle daha agresif tedavi uygulanması gerekir.

T Bölge Lenfoması nedir?

T Bölge Lenfoması nedir?

Lenfoma lenfositlerin oluşturduğu bir kanser türüdür.

Dokusunda oluşan kötü huylu tümörün hızlı çoğalması kanın içerisindeki kırmızı kan hücreleri ve beyaz kan hücrelerinin yapısını bozması sebebiyle hastaya ölümcül zararlar veren bir çeşit kanserdir.

Lenfoma Hodgkin lenfoma, Hodgkin dışı lenfoma olarak iki büyük gruba ayrılır ve o şekilde incelenir.

Hodgkin lenfoma nedir?

Bu tür lenfomayı ilk kez tarif eden Thomas Hodgkin olduğu için onun ismi ile anılan hastalıktır.

T bölge lenfomanın nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber her yaşta ortaya çıkabilme potansiyeline sahiptir ama daha nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber her yaşta ortaya çıkabilme potansiyeline sahiptir ama daha çok genç erişkinlerde görülür.

Kadınlara oranla erkeklerde daha sık ortaya çıkar bulaşıcı değildir kombine Kemoterapi ve Radyoterapi tedavisi ile iyileştir ile bilen bir kanser türüdür.

Hodgkin dışı lenfoma nedir?

Lenfatik sistemi etkileyen yakından ilişkili bir grup hastalık vardır bu hastalıklar anormal b lenfositlerin den kaynaklanan B hücreli lenfomalar ve anormal T lenfositlerin den kaynaklanan T hücreli lenfomalar kategorize edilir.

Bu iki gruptan B hücreli lenfoma lar çok daha sık görülürler.

Hastalık lenf düğümleri dalak karaciğer Mide bağırsak gibi organlardaki lenf dokusunda ortaya çıkabilir.

Hodgkin dışı lenfomalarda üç ana grup altında incelenir ortalama 6- 8  alt tipinden bahsedilebilir.

T bölge lenfoma bunların en sık görülen çeşitlerindendir lenfoblastik lenfoma çok hızlı ilerler.

Evreleme işlemi vücuttaki tümörün yaygınlığını gösteren terimdir.

Evre 1 ve 2 de tümör lokalizedir 3 ve 4 ise ilerlemiş olan hastalığın belirtisidir.

Sistemik durumlarda Ateş gece terlemesi ve kilo kaybı vardır. Hastalık lenf bezlerinden bir organa yayıldığında hastalık lenfatik sistem dışında başka bir organa tuttuğunda e ifadesi kullanılır.

Hastalık 1. evde ise Karın zarının alt veya üstünde tek taraflı olmak üzere bir lenf düğümü bölgesinde hastalık bulunur 2. evrede ise hastalık ile tek taraflı ancak karın zarının altında veya üstünde birden fazla lenf düğümü bölgesinde bulunur üçüncü evrede hastalık çift taraflıdır.

Lösemi Nedir?

Lösemi Nedir?

Lösemi 1. evre, 2. Evre gibi evrelere ayrılmaktadır. Lösemi halk arasında ‘Kan Kanseri’ olarak bilinmektedir. Vücudun anormal derecede beyaz kan üretmesi ve bu kan hücrelerinin kemik iliğinde birikmesi sonucu oluşan bir kanser türüdür. Kemik iliğinin kötü hücrelerle dolması ve bu hücrelerin kana ve vücuda yayılması sonucu hastalık ilerlemektedir. Lösemi ilk olarak kemik iliğinde başlar daha sonra diğer organ ve dokulara yayılır. Lösemi hastalığının ilerlemesi bireyden bireye farklılık göstermektedir. Kişinin bünyesinde ve bağışıklık sistemine göre hastalık yayılmaktadır. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerde hastalık daha yavaş ilerlemektedir. Hastalığın erken teşhisi ve tedaviye erken başlanması da hastalığın evresi açısından önemlidir. Lösemi hafife alınacak bir hastalık değildir. Kanser türleri arasında riski en yüksek olan ve vücuda en hızlı şekilde yayılan bir kanser türüdür.

Löseminin İlerlemesi ve Lösemi Türleri

Löseminin çok fazla çeşitleri bulunmaktadır. Hastalığın durumuna ve ilerleme hızlarına göre türlere ayrılmaktadır. Hastalığın hızlı ve yavaş ilerlemesine göre akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hızla ilerleyen türüne ‘akut’ yavaş ilerleyen uzun yıllar süren türüne ‘kronik’ lösemi denmektedir. Bunun dışında da çok fazla türleri ve evreleri de vardır. Lösemi 1. evre hastalığın en önemli evresidir. 1. Evrede ilk olarak kansızlık sorunu görülmektedir. Lenf bezlerinde artış ve büyüme görülmektedir.

Lösemi Belirtileri Nelerdir?

Löseminin çok fazla belirtileri vardır. Bunlardan en belirgin olanları ve lösemi 1. Evre belirtileri;

 •         Hızlı ve fazla kilo kaybı yaşanması,
 •         İştah kaybı olması,
 •         Kemiklerde sızı ve ağrı yaşanması,
 •         Görme bozuklukları, bulanıklık ve ağrı gibi sorunlar yaşanması,
 •         Nefes alıp vermede sorun yaşanması, solunum sıkıntısı,
 •         Mide bulantısı, halsizlik, denge kaybı yaşanması,
 •         Vücutta şişkinlik oluşması,
 •         Vücutta oluşan yara ve şişkinlerin iyileşmemesi,
 •         Aşırı kanama yaşanması, herhangi bir yaralanma sonucu kanamanın durmaması,
 •         Sık sık yaşanan ve düşmeyen ateşlenme sorunu,
 •         Mide ağrıları, kramp girmesi gibi belirtileri görülmektedir.

Hastalığın aşamasına ve kişinin bağışıklık sistemine göre belirtileri de farklılık göstermektedir. Belirtileri ilk aşamada çok sık ve ağır yaşanmamaktadır. Ama ilk aşamada teşhis konulması ve tedaviye başlanması çok önemlidir.

 

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi uzun zamandır her yıl bir defa olmak üzere yapılmaktadır. Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen 6. Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresinde önemli gelişmelerin olduğu ve çocukluk çağındaki kanser hastalarıyla ilgili önemli aşamalara gelindiği belirtildi.

Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi Antalya Belek’te bir otelde yapıldı. Kongrede önemli konuşmalar ve hastalıkla alakalı önemli gelişmeler kaydedildiği belirtildi.

Kongre kapsamında konuşan THD Yönetim Kurulu İkinci Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tülin Traje Celkan çocukluk çağında yaşanan kanser vakalarının tüm kanser vakalarının yanında sadece yüzde iki seviyesinde seyrettiğini belirtti. Çocuk kanser hastalıklarında artık oldukça fazla bir şekilde iyileşmelerin olduğunu ve böyle giderse birçok kişinin rahatsızlıklarının giderek iyileşeceği belirtildi. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının başarı ile gitmesi sonucunda 2020 ve 2030 yıllarına geldiğimiz zaman her 200 300 kişiden bir kişi çocukluk çağında kanser vakasıyla karşı karşıya kalmış olacak.

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresinde genel olarak hastaların nasıl kaliteli yaşanabileceği konusunda sürekli olarak araştırmalar yapılmaktadır. Genel olarak bu hastalıkta kemoterapi yan etkileri nasıl azaltılır? Kemoterapi hastaları neden maskeler takar? Tedavide akıllı molekül dönemi nedir? Diğer tedavi yöntemlerine göre ne gibi farkları var gibi soruların cevaplarını aramakta ve bu sorularla ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi Farkındalık Ayı

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi farkındalık ayı Mart ayıdır. 9 Mart 2018 tarihinde Sheraton Hotel Antalya’da gerçekleşecektir. Saat 13.30 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan bu konferansa katılım ise ücretsiz olmaktadır.

Bu hastalığa yakalanmış kişilerle beraber bu hastalığa yakalanmış kişilerin yakınları oldukça rahat bir şekilde sorularını konferans sırasında sorabilirsiniz. Konferans da soracağınız soruları bu hastalıkla ilgili uzman doktorlar tarafından cevaplandırılacaktır.

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi Farkındalık Ayı ile ilgili detaylı bilgiyi almak istiyorsanız www.losemilenfomamiyelom.org  sitesi üzerinden tüm bilgilere ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde dernek ve kongre ile ilgili tüm bilgilere bu siteden ulaşabilirsiniz.

Lenfoma Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Lenfoma Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Lenfoma tedavisi belli koşullara göre belirlenmekte olup, lenfoma kanserinin aşaması, türü gibi koşulların yanında hastanın yaşı ve sağlık durumu gibi seçenekler tedavi koşullarına etki etmektedir. Lenfomanın bazı çeşitleri için kanser yavaş büyüyorsa ve hastalık ilerlemiş ise “Bekle izle “ yaklaşımı ile hastanın sağlık durumu takip edilir. Medikal sağlık geçmişi, hastanı yaşı, tedavi süresi hastanın genel sağlık durumu tedavi ve özel medikal müdahale seçenekleri ile tedaviye başlanır.

Lenfoma Tedavisi İçin Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

 Lenfoma tedavisi için kullanılan yöntemler: kimyasal tedavi, radyasyon terapisi, Monoklonal Antikor Terapisi, Radyo- İmmünoterapi, Biyolojik Terapi ve kök hücre nakli gibi tedavi yöntemlerinden birisi ile tedavi edilebilmektedir.  Ancak genellikle kullanılan yöntemler kimyasal tedavi ya da kök hücre nakli yöntemidir. Özellikle kimyasal tedavi yönteminde hasta için hangi kemoterapinin ne kadar süre ile ne kadar dozda verilmesi gerektiğine bakılır.  Kemoterapi de hastaya belirli tozlarda damardan ilaçlar verilir. Hastaya verilen ilaçlar genellikle bir günden beş ya da 6 güne kadar varan sürelerde değişiklik gösterebilir. Bazen de ayda bir kere olmak üzere 6 ya da 8 kez tekrarlanabiliyor. Hastalığın önemli bir bölümü kimyasal tedavi yöntemi ile tedavi edilir, tedavi edilmeyen bölümünde ise hastaya yüksek tozda kimyasal tedavi verilerek, kök hücre nakli tedavisine başlanır.

 Lenfama Tedavisinde Yan Etkiler Var Mıdır?

Lenfoma tedavisi sorasında hastaya uygulanan ilaçların türüne ve dozuna göre bazı yan etkiler görülebilir. Hondgkin dışı lenfoma tedavisi içi kullanıla ilcalar genellikle kusma ya da bulantı gibi hafif ve kısa zamanlı yan etkiler görülebilir. Bazı tedavilerde hafif saç dökülmesi görülürken, bazılarında ise saçın tamamı dökülebilir. Fakat tedavi sona erdikten sonra ilk 6 ay içerisinde hastanın eski saçları geri gelecektir. Özellikle kimyasal tedavi tedavisinde kan hücrelerini üreten kemiğin tedaviden etkilenmesi söz konusudur tedaviden etkilene kemiklerde kırmızı ve beyaz küreciklerin azalması, küçük kan hücrelerinin azalması  gibi durumlar meydana gelmektedir. Kan hücrelerindeki azalmalar doktorun belli aralıklar ile yapığı kan sayımları ile gözlemlenerek, ihtiyaç duyulan kan ürünleri başkasında alınarak hastaya verilmektedir. Kemoterapi tedavisinden akciğer ve böbreklerin işlevleri de etkilenebilmektedir.

 

Lenfoma Olanlar  

Lenfoma Olanlar  

Lenfoma olanlar  dair günümüzde yapılan bir takım bilimsel araştırmalar ve çalışmalar neticesinde önemli bulgular ve bilgiler elde edilmiş ve tıp camiasında da bu bilgiler her daim uygulanmış ve de kullanılmıştır. Lenf dokusunun tümörleşmesi yani kanser noktasına erişmesi anlamına gelmektedir. Lenfositlerin birikimi sonucunda meydana gelme durumudur diğer anlamı itibari ile. İlerleyen yaşa bağlı olarak da toplum içerisinde görülme sıklığı bu duruma göre her geçen gün belirli bir oranda artış durumu göstermektedir. Gerek erkekler olsun gerekse de kadınlar bu hastalıktan neredeyse eşit bir oranda etkilenmektedirler. Lenfoma belirtileri genel olarak vücut içerisinde uzun bir süre devam eden grip belirtileri, kuru öksürükler ve bademciklerden bir tanesinin şişmesi genellikle dikkate alınması gerekilen özellikler arasında yer almaktadır ve bu nedenle de önemlidir.

Lenfoma Olanların Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lenfoma oldukça sinsi ve yavaş yavaş ilerleyen bir hastalık türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada birçok kişinin gerek bademcikleri bile şiştiğinde bu durumu önemsiz bir olay olarak algılayıp bir tıp doktoruna görünmeyi hiçbir şekilde ihmal etmemesinde büyük bir yarar durumu mevcuttur. Lenfoma direk hastalık durumlarına nazaran ilik nakline ve ilaç ile yapılan tedavilere hızlı bir şekilde yanıt veren hastalık türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden doktor tarafından yapılan bir takım çalışmalar ve araştırmalar sonucunda lenfoma olanlar şeklinde ulaşılan sorunun cevabı neticesinde bir takım ilaçlar önerilir ve bunları ise günün belirli bir zaman diliminde kullanılmasında önemli yararlar vardır.

Lenfoma Olanlar Üzerine Yapılan Araştırmalar

Lenfoma kanseri üzerine yapılan araştırmalar oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü bu araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler yürütüldüğünde kişi kendisi adına daha iyi bir noktaya varma şansını her şekilde yakalamaktadır. Çünkü bu araştırmalar sonucunda birçok hasta kendilerine verilen ilaçların daha etkili olanları kullanmaya başlamışlar ve iliklerinde meydana gelen kanser durumunu bile atlatarak sağlıklarına kavuşabilme şansını elde etmişlerdir. Bu yüzdendir ki lenfoma  olanlar üzerine yapılan ve yürütülen çalışmalar büyük bir önem arz etmektedir. Bu yüzden de oldukça önemlidir.

 

Lenfoma Nedir?

Lenfoma Nedir?

Lenfoma nedir? lenf nodülleri ya da lenf düğümlerinin büyümesi yahut lenf sistemindeki yapılarda meydana gelen kitlelerin sebepsiz yere kontrolsüz olarak büyümesi sonucu oluşan kanser türüdür.

Lenfoma Belirtileri Nelerdir?

 • Vücutta büyüyen ve çoğalan genellikle ağrısı olmayan kitleler ya da lenf bezleri,
 • Geceleri rahatsızlık veren terleme,
 • Sebebi olmayan durduk yere ateş,
 • Durduk yere kilo kaybı,
 • Karın bölgesinde şişlik, şişkinlik hali ya da karın ağrısı,
 • Sebepsiz kaşıntılar.

Lenfoma Risk Faktörleri Nelerdir?

Lenfomanın nedir? Sorusunun tam olarak neden olduğu şuan için bilinemese de, lenfomaya sebep olan bazı şeyler tanımlanmakta. Alkol kullanımı, bağışıklık sisteminin zayıflaması, geçirilmiş olan enfeksiyonlar, HIV virüsü ya da Hepatit C gibi bazı virüsler, kimyasal maddeler ve tarımda da kullanılan böcek ilaçları lenfomaya sebep olabiliyor.

Lenfomanın Tanısı Nasıl Yapılır?

Fiziki muayene: Kişide lenf bezlerinin çoğunlukta bulunduğu bölgeler (koltuk altı, boyun ve çevresi, dirsekler, kasık bölgesi ve diz kapağının arkasındaki kısım) büyüme yapmış, ele gelen herhangi bir kitle ya da beze var mı diye kontrol edilir.Kan testleri: Kişiden tüm kan değerlerini kapsayacak şekilde kan sayımı ve biyokimyasal sayımlar istenir. Akciğer filmi: Göğüs ağrısına sebep faktör olsun ya da olmasın olasın lenfoma yahut başka bir hastalık faktörüne karşı akciğer röntgeni istenir. Biyopsi: Elle muayene sonucunda bulunan kitle veya kan testleri ve diğer tahlillerin de değerlendirilmesiyle, lenfoma belirtilerine uyan gözle görülen ya da görülmeyen bir kitle tespit edildiğinde lenfoma veya başka bir tümör benzeri yapının incelenmesi ve en doğru tedavinin kararlaştırılması için kitleden parça alınması uygun görülür.

Lenfomanın Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lenfoma nedir? ve çeşidi göz önünde bulundurularak kitlenin alınması birinci yöntemdir. Lenfoma hızlı seyir eden durumdaysa kemoterapi ve radyoterapi daha uygun olacaktır. Bu tarz hızlı seyir eden lenfoma hastalarında günümüzde akıllı ilaç diye tabir edilen sadece kanserli yapıyı yok eden ilaçlar kullanılmaktadır. Ameliyatla alınan kitle sonrasında genellikle hasta sağlığına kavuşur. Günümüzde her ne kadar lenfoma hastalarının sayısı artmış olsa da tedavisi %90’ları bulan bir başarıya sahiptir.

Lenfoma Neden Olur?

Lenfoma Neden Olur?

Lenfoma neden  olur? Sorusunun cevabı, normal hücrelerin lenfositlere bakıldığında daha uzun süre yaşamaktadır. HEL gelişimini kolaylaştıran risk faktörleri vardır. Dünyada yaygın olarak görülen lenfoma hastalığı türlere ayrılmaktadır. Hızlı bir şekilde ilerleme yapar ve insanlarda yayılma gösterir. Nedeni kesin olarak bilinmeyen bu hastalık bulaşıcı değildir. Kanser ya da normal hücrelerin hızla çoğalarak uzun süre yaşamasıyla oluşur. Dalak, kemik iliği, ince ve karın bağırsak, mide gibi organlarda çoğalır. İlerleyen yaşla birlikte erkek ve kadınlarla görülmektedir.

Lenfoma Belirtileri Nelerdir?

Şikâyetlerden biri de bilinmeyen ortaya çıkan ağrının birden şişlik hissedilmesidir. Özellikle solda köprücük kemiğinin üzerinde yer alır. Koltuk altı ve kasıkta büyüme olabilir. Bazı insanlarsa ise lenf düğümü görülebilir. Göğüs kafesi ya da karın boşluğunda da lenf büyüme görülebilir. Bunlar eğer ciddi sorunlar oluşturuyorsa nefes alıp verirken zorlanma, yüzde,  boyunda şişme, ellerin kitlenmesi ve karın şişliği gibidir.  Vakit kaybetmeden muayene olunmalıdır. Bu hastalık lenf düğümü dışındaki dokulara da zarar verebilir. Akciğer, karaciğer ve kemik gibi lenf düğümü dışında oluşan yerdir. Bildiğimiz gibi 1 ya da 2 hafta sonunda tedavi yöntemiyle geçmektedir ancak lenfoma neden olur? Sorusunun cevabı, lenfoma olan kişilerde uzun süre geçmeyen grip, astım, kuru öksürük, balgam ve bademciklerin birden şişmesi gibi durumlarda ciddiye alınmadır. Ciddiye alınmadığı takdirde sağlık sorunu oluşmaktadır. Sebebi bilinmeyen birden ateşlenme, rahatsız edici terleme, bilinmeyen kilo kaybı, sürekli yorgun ve halsiz olmak, göğüste ağrı, karında şişlik ve dolgunluk, solunum yollarında rahatsızlanma ve kaşıntı gibi rahatsızlıklarda derhal bir sağlık kuruluşuna ertelemeden gidilmelidir. Ciddiye alınmayan hastalıklar zaman kaybedilmemelidir. Bu belirtileri yaşayan kişilerde lenfoma hastalığı var diyemeyiz başka hastalıklarında habercisi olabilir.

Lenfoma Tedavisi 

Son zamanlarda oluşan bu hastalığın görülme oranlarının yükselişe rağmen başarı sonuçlar almaktadır. Lenfoma neden olur? Gibi en çok sorulan sorunun cevabı, hastalığı ilaçlara ve ilik nakline iyi sonuç veren bir hastalıktır. Belirtilerden sonra eğer ki iyi sonuç alabilmek için tedavi boyunca ilaçları düzenli kullanmak gerekir. Başarı oranları %90 üzerine kadar çıkabilmektedir. Eğer tedavi sırasında iyileşme sağlanamayan hastalarda ise akıllı ilaç olarak bilinen tedavi yöntemi uygulanır.

Lenfoma Ne Yemeli?

Lenfoma Ne Yemeli?

Halk arasında lenf kanseri olarak bilinen lenfoma hastaları yemelerine içmelerine diğer kanser türleri gibi çok dikkat etmelidirler. Lenfoma ne yemeli ve tedavisinde beslenme şekli ise, hazır gıdalardan uzak durulmalı, sıvı tüketimine özen gösterilmelidir. Son yıllarda yapılan araştırmalar lenf kanserinin çokta korkulacak bir kanser türü olmadığını ortaya koymuştur. Yapılacak tedavi sürecinin ardından doktor kontrolünde verilecek beslenme listesi tedavi sürecini hızlandırmakla birlikte kanserli hücreyi ortadan kaldırabilir. Kilo kaybına da problem olan lefoma ne yemeli? sorusu en önemli faktördür.

Lenfoma Hastaları Ne Yemeli ve Alması Gereken Besinler Nelerdir?

 • Mutlaka sıvı tüketimine dikkat edilmelidir. Günlük sıvı tüketimi lenfoma tedavisinde en önemli faktörlerdendir.
 • C vitamini alımına özen gösterilmelidir. Mandalina, limon, portakal ve kivide yüksek miktarda bulunan C vitamini sadece lenfoma için değil diğer kanser türleri içinde önemlidir.
 • Kırmızı et tüketimine dikkat edilmelidir. Kilo kaybı yaşanan lenfoma hastalarının eski sağlığına dönmeleri için kırmızı et tüketimi önemlidir.
 • Koyu renkli sebzeler tüketmeye özen gösterin. Pancar, karalahana, havuç tüketin. Bu sizin hem kilo kaybınızı dengeler hem de dinç olmanıza yardımcı olur.
 • Haftada en az iki kez balık tüketimi yapın. Balık lenfoma hastalığı içinde önemlidir. Bağışıklık kanseri olan lenfomayı balık tüketimi yaparak çok daha rahat hayatınızdan çıkarabilirsiniz.
 • Süt ve peynir tüketimine dikkat edin. Sabahları ya da yatmadan önce tüketilen bir bardak süt hem kemiklerinize hem de hücrelerinizin yenilenmesine büyük önem sağlayacaktır.
 • Günde bir avuç ceviz, çörek otu ya da yer fıstığı tüketimi yapın. Bu lenf kanserini yendikten sonraki dönemde de alabileceğiniz önemli gıdalar arasında yer alır.
 • Zerdeçal tüketimi lenfoma için en önemli besindir. Lenfoma tedavisinde yapılan araştırmalarda zerdeçalın hastalığı bir üst seviyeye taşınmasını yavaşlattığını hatta durdurduğu ortaya konulmuştur. Tuz yerine zerdeçal kullanılması lenfoma hastalarına iyi geldiği büyük ölçüde ortaya çıkmıştır. Her besin gibi zerdeçal kullanımı aşırı olmamalıdır.
 • Lenfoma ne yemeli?  Nelere dikkat edilmesinden ziyade mutlaka her hastalıkta olduğu gibi bu türde de moral çok önemlidir. Doktorun verdiği diyet programıyla birlikte sağlığınıza ve günlük uykunuza dikkat etmeniz gerekmektedir. Lenfomanın korkulacak bir hastalık olmadığını aklınızdan çıkarmayın.

Lenfoma Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

 Lenfoma Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Lenfoma kanserinin belirtileri hakkında bilgi vermeden önce lenfoma kanserinin ne demek olduğu hakkında bilgiler vermekte fayda vardır. Lenfoma kanseri halk arasında lenf kanseri olarak tabir edilmekte ve diğer kanser hastalıklarına göre daha çabuk tedavi edilebilen kanser çeşitlerinden biridir.   lenfoma kanseri çok nadir görülse de çoğunlukla 15 ile 34 yaş arası gençler ile 55 yaş üstü büyüklerde ortaya çıkabilmektedir. Dünya da her 100 bin kişi içinde en az 3 ya da 4 tanesi lenfoma kanseri olmaktadır.  Lenfoma kanseri çoğunlukla lenf nodlarında, timusta, dalakta, kemik iliği ve vücudun diğer bölgelerinde oluşabilmektedir.

Lenfoma Kanserinin Belirtileri Ve Nedenleri

 Lenfoma kanserinin belirtileri kadar nedenlerini bilmekte fayda vardır. Ancak lenfoma kanserinin nedenleri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak virüse bağlı bir sebep olan mikroorganizmayı düşündüren bazı kanıtlar saptanmıştır. Lenfoma kanserinin nedenleri hakkında araştırmalar halen devam etmektedir. Bu kanserin tam nedeninin bulunması için gerekli çalışmalar devam etse de, lenfoma kanserine neden olan bazı risk faktörleri tanımlanabiliyor. Örneğin: Bağışıklık sisteminin zayıf olması, HIV virüsü Epsitein-Barr virüsü ve Hepatit C virüsü gibi risk faktörleri Lenfoma kanserine neden olabiliyor. Bunun dışında böcek ve bitki öldürücü ilcalar, kimyasal maddeler radyasyon ve genetik risk faktörleri arasında bulunuyor. Fakat bu risk faktörlerinden biri ya da bazıları lefoma kanserine neden olacağı anlamına geldiği de kesin olarak söylenemez.

Lenfoma Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Lenfoma kanserini n çok görüldüğü yerler lenf bezleri olarak tespit edilmiştir.  Bu kansere neden olan birçok risk faktörünü üzerinde taşıyanların lenfoma kanseri olmayacağı gibi, risk faktörü taşımayan kişilerin de lenfoma kanserine yakalanması da oldukça ilginç ve dikkat çekici bir durumdur. Lenfoma kanserinden korunmak için alkol ve sigara gibi kansere neden olabilecek maddelerden uzak durmak ve düzenli spor yaparak sağlıklı beslenmek lenfoma kanserinden korunmanın en önemli yollarından biridir. lenfoma kanserinin belirtileri de şunlardır:

 •  Sebebi beli olmayan yüksek ateş,
 •  Sebebi bekli olmayan kilo kaybı,
 • Özellikle geceleri rahatsız edici düzeydeki termeler sürekli yorgunluk ve kaşıntı,
 • Göğüs ağrısı öksürük ve solunu sorunları,
 • Şişkinlik, karında şişlik oluşması, ağrı dolgunluk hissi ve vücutta kaşıntı lenfoma kanserinin belirtileri arasındadır.