LÖSEMİ TEDAVİ

LÖSEMİ TEDAVİ

Kemin iliğine bulaşan lösemi hücreleri kemiğin kandaki yapı taşlarını üretmesini engeller ve zamanla kandaki hücre sayısında azalma olur. Bu durumda kan kendi görevini yerine getiremeyerek patlaklar vermeye başlar. Bu patlaklar da löseminin belirtileri olarak gözlenir. Bu durumda lösemi belirtileri ile normal fark arasındaki belirtileri ayırt edebilmek gerekmektedir. Çünkü lösemi belirtileri tıpkı normal hastalıklarda olan belirtilerin neredeyse aynısıdır. Aradaki en büyük fark bu belirtiler yavaş yavaş değil ani olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda kaldığınızda karşılaşacağınız belirtiler ilk olarak halsizlik olarak sizi yoruyor. Ani yorgunluk hissi, halsizlik, ruhsal çöküntü gibi psikolojik ve fiziksel problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu bağlamda diğer belirtiler arasında; deride ani morarma ve sararmalar, dil altı ve deri dökülmesi, eklem bölgelerinde ağrı ve şişlikler gibi belirtiler de vardır.

Lösemi tedavi edilmesi olası fakat bir o kadar da zorlu bir hastalıktır. Özellikle 1-2 yılı aşkın tedaviler göz önünde bulundurulduğunda lösemi hastalığı gerçekten de herkesin kaldırabileceği türden bir gelişme değildir. Belirtilerinin bir hayli fazla olması ve hastayı mental açıdan çok zedeliyor olması lösemiyi çekilmez kılıyor.

Tedavi Yöntemleri

Günümüzde kanser merkezlerinde löseminin türüne göre tedavisi de değişiklikler ve farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların dışında aynı olan tek bir şey vardır o da kemoterapidir. Kemoterapinin bütün lösemi tedavilerinde kullanılmasının yanında kullanım şekli ve tedavi süreci değişmektedir. Aynı zamanda hastalık türüne göre dozaj değişiklikleri de sıkça görülen bir durumdur. Sürekli olarak değişen tedavi süresince seyir değiştikçe izlenilen yol da değişecektir. Vücut uygulanan kemoterapi tedavisine her zaman olumlu dönüş yapmayabilir. Diğer tedavi yöntemlerinden birisi olan ilik nakli eğer kemik iliğine yerleşmiş olan kanser hücresi kötü huylu ise tercih edilebilir. Bu tercihin bir sonucu olarak ilk etapta uygun bir donör bulunması gerekir. Akabinde de bulunan donörden ilik örneği alınır ve hasta ile uyumuna bakılır bu uyum sağlandığı taktirde ilik nakli gerçekleşir ve hastamız sağlığına kavuşur. İlik nakli dışında şayet uygun donör veya ilik bulunamamışsa tercih edilebilecek diğer bir tedavi yöntemi de kök hücre tedavisi olmalıdır.

Lösemi T Tipi

Lösemi T Tipi

Löseminin de tıpkı kanserin olduğu gibi pek çok türü bulunmaktadır. İlk olarak akut ve kronik olarak ayrılan lösemi yani kan kanserinin pek çok tedavi yöntemi bulunduğu için hastalıktaki ilk amacın sabır ve stres yapmama olması gerekmektedir. Akut lösemi, çok hızlı bir şekilde çoğalan ve yayılan kanser hücrelerini temsil etmektedir. Kronik lösemi ise yıllarca belirti bile göstermeyen oldukça yavaş yayılan bir tür olarak bilinmektedir.

Akut löseminin de kendi içinde bazı türleri bulunmaktadır. Bunlar arasında yer alan T tipi löseminin oldukça yaygın olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise T hücrelerinin daha kolay zarar görebileceğidir. Akut lösemide kemik iliği içerisinde yer alan beyaz kan hücreleri yani akyuvarlar birden kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlar. Hastalığın temel sebebi budur. Ancak akyuvarlar farklı hücre tiplerine sahiptir. Bunlardan biri de T tipidir. Lösemi T tipi hücrelerde gerçekleşiyorsa bu hastalık T tipi lösemi olarak adlandırılmaktadır.

Lösemi T Tipi Belirtileri

Löseminin pek çok belirtisi vardır. Ancak bunları fark etmek biraz zaman almaktadır. Öncelikle sizlere en yaygın lösemi T tipi belirtilerinden söz edeceğiz. Burada öncelikle sık sık enfeksiyon kapma karşımıza çıkmaktadır. Aslında bu belirti tüm kanser tiplerinde görülür. Çünkü kanser hücreleri, vücuttaki bağışıklık sistemine ciddi zararlar vermektedir. Bu yüzden hastanın kolay enfeksiyon kapması ve zor iyileşmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Sık sık enfeksiyon kapma dışındaki lösemi T tipi belirtilerine bakarsak da vücudun bazı bölgelerinde durduk yere kanamaların ya da morlukların olması durumları ile karşılaşıyoruz. Bunlar da oldukça yaygın bir şekilde görülmektedir. Çünkü vücudun kan hücrelerine zarar gelmiştir ve sayıları azalmaktadır.

Tüm bu belirtilere ek olarak yine tüm kanser türlerinde görülen yorgunluk, halsizlik, ağız içi yaralar, sürekli uyku hali, ağız kuruluğu ve yüksek ateş de pek çok hastada görülmektedir. Bu belirtiler başka hastalıklarla da karışabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Kanserin diğer hastalıklardan farkı, müdahale edilmediği zaman ilerliyor olmasıdır. Bu da belirtilerin gün geçtikçe daha belirgin hale gelmesine neden olmaktadır. Yani mesela hastalığın başında ayda bir kere enfeksiyon kapıyorsanız ilerleyen zamanlarda haftada 1 enfeksiyon kapmaya başlayabilirsiniz.

Lösemi T ALL

Lösemi T ALL

Lösemi sık rastlanan ancak tedavisi olan bir kanser çeşididir. Kan kanseri olarak da bilinen hastalık, genellikle hastaların nedensiz morluklar ve diş eti ya da burun kanamaları gibi şikayetleri ile ortaya çıkmaktadır. Bu belirtilere yüksek ateş, yorgunluk ve geçmeyen enfeksiyonlar da eşlik etmektedir. Löseminin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Kemik iliği içerisindeki akyuvarlarda meydana gelen bu hastalığın en yaygın çeşidi ise T hücrelerinde meydana gelen lösemi T ALL çeşididir. Oldukça hızlı yayılan bu hastalığın kısa sürede teşhis edilmesi ise hayati bir önem taşımaktadır.

Lösemi T ALL Teşhis

Hastalığın teşhisi, tedavide izlenecek yolu belirlemektedir. Bu nedenle doktor tarafından gerekli olan tüm testlerin yapılması çok önemlidir. Öncelikle hastanın daha önce geçirdiği hastalıklara ve aldığı tedavilere bakılır. Ardından tam kan sayımı işlemi gerçekleşir. Tam kan sayımı hastalığın genel hatlarını elde etme konusunda çok başarılı olsa da yeterli değildir. Bu sayım ile özellikle lökosit sayıları incelenir ve bir anormallik olup olmadığı test edilir. Fakat bazen bu sayılar normal olabilmektedir bu da hastalığın fark edilmemesine neden olur. Bu nedenle başka testlere de ihtiyaç duyulmaktadır.

Tam kan sayımının ardından periferik kan yayması işlemine geçilir ve kan hücrelerinin çeşitleri, gerekli olanlar ve hücrelerin şekilleri gibi pek çok ayrıntı öğrenilir. Bu noktada hücre tipi de az çok belli olur fakat biyopsi ve kemik iliği aspirasyonu yapmadan kesin teşhis koymak yine de mümkün olmamaktadır. Kemik iliği aspirasyonu lösemi T ALL teşhisinde çok büyük rol oynamaktadır. Bu sayede kemik iliği içerisinden parça alınır ve incelenir. Bu işlem çok fazla acı vermese de anestezi kullanılabilmektedir. Daha sonra bu örnekler patolojiye gönderilir ve kesin sonuca ulaşılır.

Teşhis kadar, hastalığın diğer organlara yayılıp yayılmadığı da lösemi T ALL tedavisinde yol göstermektedir. Bu nedenle bu testlerin ardından mutlaka MR ve BT gibi yöntemlere başvurulur. Böylece hastalığın yaygınlık derecesi ve evresi belirlenir ve tedavi süreci kesin olarak başlar. Çok hızlı yayılan bir hastalık olduğu için bu sürecin hızlıca tamamlanması ve bir an önce tedaviye başlanması, hastanın sağlığına kavuşması açısından büyük önem taşımaktadır.

 

LÖSEMİ NEDİR?

LÖSEMİ NEDİR?

Lösemi kan hücresi üretimini etkileyen bir hastalıktır. Kemik içinde bulunan kan hücrelerinin üretildiği kemik iliğinde başlar lösemi. Sağlıklı bir insanda kemik iliği, vücudun enfeksiyona karşı koruyan beyaz kan hücrelerini yani akyuvarları, alyuvarları yani oksijeni vücut geneline taşıyan kırmızı kan hücrelerini ve aynı zamanda da kanın pıhtılaşmasını sağlayan pıhtı hücrelerini yani trombositleri üretir. Diğer adıyla halk arasında ilik ya da kan kanseri olarak da bilinen lösemi belirtilerini kemik iliğindeki hastalıklı hücrelerin çoğalmaya başlaması ile ilk olarak göstermeye ve belli etmeye başlar. Bu aşamada hastamız için tehlike çanları çalıyor demektir fakat korkmanıza hiç gerek yoktur doğru tedavi yöntemi ve hastanın kendisine gerekli özeni göstermesiyle lösemi çağımızın vebası olmaktan çıkmış bir hastalıktır.

Lösemide ise kemik iliğinde anormal beyaz kan hücresi üretilmeye başlar aynı zamanda bunlara ‘lösemi hücreleri’ adı verilir.  Bu anormal yapıdaki beyaz kan hücreleri, normal beyaz kan hücreleri gibi çalışmazlar ve normal zamanda olduğu gibi de üremeleri durmaz. Zaman içinde lösemi hücreleri yani bu anormal hücreler normal kan hücresinin sayısını geçer. Beraberinde de lösemi belirtileri olarak gösterilen anemi, kanama ve enfeksiyonlar artmaya başlar.

Nasıl Yayılım Gösterir?

Zamanla lösemi hücreleri kan yoluyla lenf bezlerine sıçrayarak diğer organlara ulaşabilir. Aynı zamanda bu lösemi hücreleri vücudun çeşitli bölgelerinde ağrı ve şişliklere neden olabilir. Tıpı vücudumuzdaki kan hücreleri gibi lösemi de kan hücrelerinde oluşmuş bir hastalık olduğundan ötürü sürekli olarak yayılma ve bulaşma eğitimini göstermeye programlanmış bir hücre türüdür. Yayılımı sonucunda gösterdiği belirtiler ve kötü sonuçlarından dolayı korkulan lösemi hastalığının yan etkileri doğru teşhis, özverili tedavi ve hastanın dikkat etmesi gereken hususlar da göz önüne alındığında başarılı bir tedavi ile etkilerinin olabilince azaltılabileceği veya mutlu sona ulaşılabilecek bir hastalıktır.

Tedavi aşamasında hastanın özellikle dikkat etmesi gereken en önemli unsur dışarıdaki mikroplar, virüsler ve bakterilerdir. Bu bağlamda lösemi hastalığına yani kan kanserine yakalanmış hastaların tedavileri boyunca almaları gereken ilk önlem ağızlık takmaktır. Bu durum dışarıdan gelecek tehlikelere karşı hastayı koruduğu için büyük ölçüde tedaviyi destekleyici olacaktır.

LÖSEMİ NEDİR KISACA?

LÖSEMİ NEDİR KISACA?

Lösemi halk arasında ilik kanseri olarak da bilinen hastalıktır. İlik kanseri ismi nereden gelmiş diye düşünecek ve soracak olursak eğer, lösemi virüsleri ilk olarak insanın iliğinde bulunan ve kanın yapı hücrelerini üreten kısma bulaşır ve buradan yayılmaya başlar. Yayılma ve büyüme çeşitlerine göre isimlendirilen lösemi genel olarak kanı yapı taşlarından mahrum edilen hastalık olarak isimlendirilebilir. Alyuvar, akyuvar ve trombosit hücrelerinin olgunlaşarak kemikten kana karışmasını engelleyen lösemi hücreleri kanda artmaya başladığında yaklaşık olarak bir iki gün içinde direk olarak ve şiddetli bir biçimde nerden geldiği anlaşılmayan belirtiler gösterir. Bu belirtilerden birkaçını sıralayacak olursak; baş dönmesi, ani güç tükenmesi, deride pullanmalar, ani morluk ve kızarıklıklar, deri ve dil altı dökülmelerini örnek verebiliriz.

Belirtilerden Sonra

Lösemi belirtileri diğer hastalıklarla benzerlik gösterir. Fakat problem diğer hastalıklar ile benzerlik gösteren bu belirtiler diğer hastalıklardan farklı olarak birdenbire ortaya çıkar ve hastayı olduğundan daha fazla sarsar ve hırpalar. Bu durumda ne olduğunu anlamayan ve feleği şaşan hastamız acil olarak doktora başvurmak zorunda kalır. Akabinde lösemi tanısı konur. Löseminin tedavisinde en önemli olan durumlardan birisi erken teşhistir. Diğer kanserlerden farklı olarak bırakın günleri düşünmeyi teşhis ve tedavi için bazen saatler bile etkili olabiliyor.

Tedavi çeşitleri löseminin türüne ve hastanın yaşına göre farklılık ve değişiklik göstermektedir. Daha çok belli bir yaşın altındaki çocuk kesimi hedef alan lösemi az da olsa 60 yaş üstü yetişkinlerde de görülebilen bir hastalıktır. Hastalığın belirtilerinin ortaya çıkması sonucunda hemen doktora yapılan başvuru sonucunda löseminin tanısı ve çeşidi bulunup tedavi safhasına geçilir. Tedavi aşaması çok farklılık göstermez.

Lösemi tedavisinde en önemli ve başlıca etmen olan durum kemoterapidir. Hastayı bir hayli hırpalama eğiliminde olan kemoterapi için çok faydalı bir tedavi yöntemidir diyebiliriz. Kanser hücresinin iyi huylu veya kötü huylu olmasına göre farklı tedavi şekilleri de düşünülmektedir. Örneğin kanser hücresi kötü huylu ise ilk olarak hastaya yüksek dozda kemoterapi uygulanır. Akabinde ilik nakli yahut kök hücre tedavisi yapılması gerekmektedir.

LÖSEMİ NE DEMEK?

LÖSEMİ NE DEMEK?

Halk arasında ilik kanseri veya kan kanseri olarak da adlandırılan hastalığı lösemi denir. İlik kanseri denmesinin nedeni kemik iliğinden başlayan bir hastalık olmasıdır. Trombosit alyuvar ve akyuvar olarak adlandırılan kanda bulunan hücreler kemik iliklerimiz sayesinde kanda bulunurlar. İlk olarak oluşurlar, büyürler, olgunlaşırlar ve akabinde kana karışırlar. İşte lösemi hastalığı da olgunlaşan ve büyüyen kan hücrelerinin olgunlaşmasını ve büyümesini engeller. Aynı zamanda bu kan hücrelerinin sürekli olarak yenilenerek olgunlaşmış vaziyette olanları da küçültür ve işe yaramaz hale getirir. Kan ve lenfler yoluyla bu sayede iliklerde yayılan lösemi hücreleri de kanserin yayılmasını ve büyümesini tetikler. Kan hücreleri ve löseminin olgunlaşmasını engellediği kan hücreleri eşit sayılara gelince kanser meydana çıkar ve hastanın hayatını engellemeye ve kısıtlamaya başlar.

Kanser Hücreleri

Sürekli yayılma eğiliminde olan kanser hücreleri ta ki hastanın kanında olgunlaşmış hücre kalmayıncaya dek sürekli olarak yayılma ve gelişme eğilimi gösterir. En sonunda hastanın kanındaki olgunlaşmış hücreler tükenince hasta ölür. Fakat bu evreye kadar kendini belli eden ve ağır şikayetler sonucu doktora gidildiğinde kendini açık eden lösemi; diğer hastalıklara benzer şikayetler doğurur. Diğer hastalıklardan tek farkı bu şikayetlerin yavaş yavaş değil birdenbire açığa çıkması ve hastaya şok etkisi yaratmasıdır. Daha çok gösterdiği semptomlar sonucunda acile başvurulması ile açığa çıkan löseminin iki adet ana çeşidi vardır. Bu iki çeşit de kendi içinde birçok alt kola ayrılır ve lösemi hastalığının yaklaşık olarak 30 – 40 farklı tarzı ve çeşidi vardır.

Gerekli testler yapılıp da lösemi tanısı konulduktan sonra yapılması gereken şey kanser hücresinin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğuna bakılır. İyi huylu kanser hücresinin belli periyotta ve yüksek doz başlangıçlı kemoterapi ile vücuttan atılması muhtemeldir. Fakat kanser hücremiz kötü huylu ise vücuttan atılması için yüksek doz kemoterapi tedavisinin yanında ve dışında ilik nakli veya kök hücre tedavisi gereklidir. Yapılan tedavilerin yanı sıra hastaya ve ailesine de bu süreç zarfında büyük iş düşmektedir. Hastanın bağışıklığı düşeceğinden ötürü yediğine içtiğine ve gittiği yerlerdeki mikroplardan etkilenme durumuna çok dikkat edilmelidir.

LÖSEMİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

LÖSEMİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Lösemi hastalığı günümüzde ve ortaya çıkışından beri özellikle çocuklar üzerinde tesir eden bir hastalık olarak hafızalarımızda yer etmiştir. Hastalık evresinde yaşanan zorluklar ve tedavisinin vücutta oluşturduğu yorgunluk hissi ile lösemi; gerçekten de çekilmez bir hastalık olarak nitelendirilebilir. Tedavi evresi de hastalık evresi kadar yorucu olan lösemi, günümüzde kurtulmaya çalışan ve tam olarak tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olarak görülse de moralin çok önemli olduğu tedavi safhasında bu hastalıktan tam olarak kurtulmak mümkündür.

Lösemi ilk olarak çocuklarda daha sık görülen bir hastalıktır. Bu konudaki bilinç ve duyarlılık özellikle lösemi hastalarının ailesi ve çevresi olarak herkesin edinmesi gereken bir bilinçtir. Çocuklar dışında hastalığa baktığımızda kimi zaman 60 yaşın üstünde görülme oranı da diğer kanserlere göre daha az olsa da vardır.

Anlık Belirtiler

Lösemi hastalığında belirtiler löseminin türüne ve çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Fakat değinilmesi gereken bir nokta vardır. Birçok belirtisi çeşitli hastalıklarla bağdaştırılabilir ve neredeyse başka hastalık bile sanılabilecek kadar eşdeğer belirtileri vardır. Bu bağlamda lösemiyi diğer hastalıklardan ayırabilmenin en önemli yolu bu belirtilerin birdenbire çıktığı konusundaki farkındalıktır. Bu farkındalık hastayı ve doktoru büyük bir külfetten kurtarır ve erken teşhis konusunda önemli rol oynar.

‘Peki löseminin ne gibi belirtileri vardır?’ diye bir soru yöneltecek olursak. Lösemi insan vücudunda ani halsizlikler ve güç kayıpları yaratır. Vücutta yayılması ve büyümesi ile bağıntılı olarak dil altı ve deri dökülmeleri yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda vücudumuzun belli bölgelerinde lacivertimsi ve pembemsi morluklar oluşabilir anlık olarak. Bu tür şikayetler anlık ortaya çıkması hasebi ile lösemi belirtisi olarak şüphelenilebilecek durumlardır. Bu gibi durumlar ile karşı karşıya kaldığınızda doktorunuza veya acile başvurmayı sakın ihmal etmeyin. Çünkü bu belirtiler görülmeye başlandığı andan itibaren lösemi vücuda yayılıyor demektir.

Löseminin tedavi safhasında ki en önemli konulardan birisi de erken teşhistir. Bu konuda söylenebilecekler arasında en önemlisi; erken teşhis hayat kurtarır. Bazı lösemi çeşitlerinde bırakın birkaç günlük veya aylık erken teşhisi, erken teşhis konusunda saatler bile önem arz etmektedir.

Lösemi Belirtileri

Lösemi Belirtileri

Lösemi her yaş grubunu etkileyen, erken teşhis edilirse tedavi edilebilen, geç fark edilirse de pek çok yöntemle tedavisi olan bir kanser türüdür. Kanser türleri arasında en yaygın olarak bilinen lösemi, kan kanseri olarak da bilinmektedir.

Lösemide erken teşhisin ciddi bir önemi bulunmaktadır. Bunun nedeni ise özellikle akut lösemi hastalıklarında, kanser hücrelerin çok hızlı bir şekilde çoğalması ve yine çok kısa bir süre içerisinde diğer organlara yayılmasıdır. Eğer hastalık diğer organlara yayılırsa tedavisi de zor olmakta hatta bazen hastanın hayatını kaybetmesine de neden olabilmektedir.

Löseminin erken fark edilebilmesi için lösemi belirtilerinin bilinmesi ve belirtiler yaşandığı anda doktora gidilmesi çok önemlidir. Bu nedenle sizlere löseminin en çok görülen belirtilerinden söz edeceğiz.

Lösemi Belirtileri Nelerdir?

Lösemi, kemik iliği içerisinde yer alan kan hücrelerinin aniden çoğalması ile gerçekleşen bir hastalıktır. Bu kan hücreleri vücutta kan üretimini sağladığı için belirtiler de bu yönde olmaktadır. En yaygın lösemi belirtilerine baktığımızda şiddetli kemik ağrıları, anlamsız morluklar ve bazı bölgelerde sıkça meydana gelen kanamalar dikkat çekmektedir. Şiddetli kemik ağrıları, hastalığın biraz ilerlemesi sonucu meydana gelir. Bunun nedeni ise kanser hücrelerinin çok hızlı bir şekilde artması sonucunda kemik içerisinde tümörlerin oluşmasıdır. Bu ilk başta ağrıya neden olmasa da tümör büyüdükçe damarlara baskı yapar ve ağrı da başlamış olur. Morluklar ise durduk yere ortaya çıkmaktadır. Kanser hücrelerinin bulunduğu yerlerde oluşan morluklar eğer birden fazla bölgede yer alıyorsa, bu durum kanserin başka organlara ya da dokulara yayıldığının habercisi olmaktadır. Son olarak özellikle diş etleri ve burunda meydana gelen kanamalar löseminin habercisi olabilmektedir.

Bahsettiğimiz belirtiler hastalığın ilk başlarında çok belirgin değildir. Bu nedenle hastanın dikkatini çekmez. Ancak hastalık yayıldıkça belirtiler daha belirgin ve katlanılamaz hale gelir. Belirtilerin şiddeti artmadan doktora gitmek, erken teşhisin gerçekleşmesini sağlar. Böylece hasta çok daha kolay bir şekilde iyileşir. Çocuklarda lösemi belirtileri de bahsettiğimiz şekilde olur. Ancak bunlara yüksek ateş, sık sık hastalanma ve uyku hali de eşlik etmektedir. Özellikle löseminin çocuklarda çok daha hızlı ilerlediği düşünülürse bu belirtilere karşı çok dikkatli olmak ve en kısa zamanda önlem almak gerekir.

LÖSEMİ HAFTASI

LÖSEMİ HAFTASI

Lösemi vücutta bulunan ve kan üreten kemik iliğinin, yabancı mikroorganizmalar ve virüsler tarafından istila edildikten sonra görevini tam olarak yerine getirememe durumudur. Kemik iliği içinde bulundurduğu mineraller ve hücreler sayesinde vücudumuzda dolaşan kanın yapıtaşlarını oluşturup, olgunlaştırıp kana salmakla görevlidir. Fakat yabancı mikroorganizma ve virüsler bu durumu engellediğinde lösemi hastalığı meydana gelmektedir. Bu durumda kan yapı taşlarından mahrum kalmakta ve vücudunda ki görevini yerine getirememektedir. Bu durumda meydana gelen hastalık belirtileri ani olarak meydana çıkıp önce metabolizmasını daha sonra bütün düzenini alt üst ettikten sonra hastayı lösemi ile baş başa bırakmakta ve büyümeye, gelişmeye devam etmektedir.

Peki löseminin tedavisi var mıdır? Başarı oranı nedir? Tedavisi ne kadar sürer? Gibi sorular her gün binlerce ailenin kâbusu olup akıllarını karıştırmaktadır. Bu konuda net bir bilgi olmamış ya da verilmemiş gibi görülmesine karşın, bilinçli ve araştıran bireyler için net ve basit cevapları vardır. Öncelikle lösemi ağırlıklı olarak 1 ve 5 yaş aralığındaki çocuklarımızda daha sık görülmektedir. Bu durum aileler için bir kâbus gibi görülmekte olmasına karşın korkulacak çok büyük bir durum değildir. Çünkü günümüzde her şeyde olduğu gibi lösemide de tedaviler mümkündür. Sorularımızın cevaplarına gelecek olursak günümüzde lösemi tedavisi elbette ki mümkündür. Bireylerin ve yakınlarının da gerekli özeni göstermesi ile birlikte lösemi tedavisinde yaklaşık olarak %91 gibi bir başarı sağlanmaktadır. Bu tedavi aşaması hastalığın seyrine göre değişmekte olup yaklaşık olarak 3 yıl kadar bir zamana yayılmaktadır.

Lösev Haftası

Lösev yani Lösemili Çocuklar Vakfı bu durumda ki bireyler için toplumu daha yaşanılabilir kılmak ve toplum farkındalığını arttırmak için 2-8 Kasım tarihindeki haftayı Lösemi haftası olarak ilan etmiştir. Bu konuda ki farkındalığın artması ve tarihin amacına ulaşabilmesi için ülkenin ve dünyanın çeşitli yerlerinde lösemili hastalarının da davetli olduğu etkinlikler organize edilmektedir. Bu konuda gerçekten de örnek bir davranış sergileyerek öncülük eden Lösev Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında ilgili konuyla alakalı araştırmalarını ve çalıştırmalarını devam ettirmekte ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.

LÖSEMİ HAFTASI PANO

Lösemi haftası tüm dünyada ve ülkemizde de anılan ve Lösev ’in önderliğini yaptığı bir haftadır. Lösev bu süre içerisinde dünyanın dört bir yanında aynı zamanda da ülkemizde, lösemi hastalığına karşı farkındalığın artması ve insanların bilinçlenmesi için yapılan etkinlik ve işlere önderlik etmektedir. Bu durumda yapılabilecek bir sürü şey vardır. Lösemili çocuklar için farkındalık çalışmaları ve daha fazla ziyaretler, bu konuya ülkemizde verilen önem durumunun saptanması ve bu doğrultuda stratejiler belirlemek, lösemili bir bireyin ağzından yazılabilecek bir mektup veya replikası ile insanların o psikolojiyi kavrayabilmesi için birçok çalışma yapılabilir.

Sonuç olarak kanser türü hastalıklar içerisinde yalnız olmayan lösemi daha birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Sadece lösemi hastası olmamakla alakalı bir durum da değildir bu farkındalık, gerçekten de bütün bir toplum için gerekliliktir aslında. Çünkü lösemi yalnız değil, günümüzde insanlar birçok farklı durumda kanser hastalıklarıyla ve farklı versiyonlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenden ötürü bilinçli ve farkındalık düzeyi yüksek bir toplum olmak her şeyden önce hastalığa yakalanan bireyin psikolojisini anlamamızı sağlar. Dahası da var; olası durumlarda bilinçsiz bir birey olarak vücudumuz ve bağışıklık sistemimiz kanser konusunda gerçekten de yetersiz kalıyor. Bu konudaki farkındalık ve bilinç bireylerin bu tarz hastalıklara yakalanma riskini de azaltabilmek için önemli bir yere sahiptir.

Haftada Yapılabilecekler

Lösemili çocuklar baz alınarak düzenlenmiş ve onların yerine gerek kendimizi koyarak gerekse yanlarında yer alarak neleri değiştirebileceğimiz konusunda fikir sahibi olmamız amaçlanmış olan bu haftada yapılabilecek birçok şey vardır. İşin özü bu haftayı iyi değerlendirmeli ve elimizin ulaştığı her yere erişebilmeli ve ufak dokunuşlar yapmalıyız. Bu dokunuşlardan kastımız reklam panolarında reklam yerine bilgilendirme levhaları koymak olabilir, lösemi haftası ile ilgili yapılmış bir pano olabilir, insanların bu hastalığa yakalananlara nasıl yardım edebileceğiyle ilgili de olabilir. Yani kısacası aklımıza gelen ve insanları bilgilendirmek için atılmış her adım lösemi haftasının amacına uygun olabilmektedir. Sonuç olarak düşünülebilmelidir ki o hastaların yerinde bir gün bizde aynı veya farklı pozisyonlarda bulunabiliriz.

LÖSEMİ HAFTASI NE ZAMAN?

Farkındalık düzeyi ve bilinçli olmak çok önemli iki terimdir. Önemi bu kadar fazla olmasına rağmen insanların bu kadar bilinçsizce ve farkındalık düzeyi düşük olması gerçekten de acı bir durumdur. Çünkü çevremizde her gün onlarca olay oluyor ve biz insanlar olarak bu olayların hemen hemen hepsine kayıtsız kalıyoruz. Bu durumun yaşanma sebebi bana dokunmayan yılan bin yaşasın atasözünün hayata geçmiş hali gibidir. Bu konuyla ilgili farkındalık düzeyini arttırmak için her gün onlarca çalışma ve planlama yapılıyor ne kadar faydalı olduğu gayet açık ortada olan ve yavaş yavaş amacına ulaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bu çalışmalardan birisi de Lösev ‘in önderliğini ediyor olduğu lösemi haftasıdır. Lösemi haftası ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında Lösev ‘in önderliğinde başlatılmış ve yürütülmekte olan bir farkındalık çalışmasıdır.

Gerçekten de büyük ölçüde başarı sağlanmış olan bu farkındalık çalışması dünya çapında büyük yankı uyandırmıştır. Genel amacı lösemi konusunda ki farkındalığı arttırmak ve hasta psikolojisine yardımcı olmak isteyen Lösev; düzenlediği ve önderlik ettiği bu hafta vasıtası ile farkındalığın arttırılmasına yardımcı olmakla kalmayıp birçok donör bulunmasına da katkı sağlamıştır.

Zamanı

Lösev ‘in önder olduğu ve çalışmalarına yardım ve katkı sağladığı Lösemi Haftası, lösemili çocuklar için büyük bir umut ve hastaların gözlerinde bir ışık olmuştur. Tarih olarak da Kasım ayının 2. ve 8. günü aralığına denk gelen lösemi haftası birçok etkinliğin düzenlendiği, ziyaretlerin gerçekleştirildiği ve hastalar için umut olan dolu dolu geçen bir haftadır. Koca bir hafta boyunca dünyanın dört bir yanında farkındalık arttırma çalışmaları yapılmakta sürekli olarak farklı şekillerde olmak suretiyle insanların dikkati bu konuya çekilmektedir. Farklı farklı yerlerde büyük etkinlikler düzenlenip konu ile ilgili alanında uzman kişiler hastalığı tıp literatüründen halk diline indirgeyerek anlatmakta, açıklamakta ve dinleyicilerin aklına takılan kısımları ve merak edilen konuları aydınlatmaktadırlar. Dolu dolu geçen koca bir hafta sonucunda asıl hedef nokta, yani asıl amaçlanan şey insanların daha bilinçli bireyler olarak topluma kazanımı ve lösemi hastalarının toplumda yer edinebilmelerini kolaylaştırmaktır.

2-8 KASIM LÖSEMİ HAFTASI

Lösemi halk arasında kan kanseri ya da ilik kanseri olarak da adlandırılan bir hastalıktır. Günümüzde gelişen teknolojinin ve radyasyon yayan cihazların, GDO’su değiştirilmiş ürünlerin ve daha birçok yeniliğin bir götürüsü olarak hayatımıza girmiş bir hastalıktır lösemi. Aynı zamanda gelişen teknolojinin ve tıbbın bir getirisi olarak da bu götürülerin karşısına alternatif olarak da sunabileceğimiz bir tedavi olan kemoterapi getirilmiştir. Lösemi kemik iliğine bulaşan ve istila eden kötü huylu hücrelerin üremesi ve çoğalması sonucunda iliğin kan için gerekli yapı taşlarını üretememesi ve kan yenilenmesinin kesintiye uğraması hatta durması sonucunda oluşan hastalıktır, bu yüzden kan kanseri olarak da anılır.

Günümüzde birçok hastalığa karşı üretilen çözüm yöntemleri ve tedaviler başarılı olmakla birlikte insan hayatına birçok yenilik kazandırılmıştır. Lösemi ve daha birçok kansere çözüm kemoterapi ile sağlanmaktadır. Lösemi diğer birçok ölümcül olmayan hastalıkla benzerlik gösterip belirtileri bile bazen bizi şaşırtabilmektedir. Fakat buradaki en önemli fark lösemideki belirtiler yavaş yavaş değil aniden ortaya çıkar ve tedavi edilmediği taktirde birçok kanser türü gibi ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlara karşı löseminin belirtilerini gösterme süresi diğer kanserlerle kıyaslandığında çok daha hızlı olup erken teşhis hayat kurtarır deyimine uygun olarak hemen teşhis edilip tedavisine başlanılabilecek bir hastalıktır. Yaklaşık olarak tedavide %91 başarı oranı vardır. Bu da umutsuzluğu kapılmamamız için bize yeni bir kapı açıyor. Günümüz kanserlerinde maalesef ki tedavi safhasında bu kadar başarılı olunan başka bir örnek yoktur.

Dünya Lösemili Çocukları

Löseminin anlam ve önemini ifade etmek aynı zamanda bu konudaki toplum bilincinin ve farkındalık seviyesinin yükselmesi için 2-8 Kasım tarihleri aralığı Lösemi Haftası olarak ilan edilmiştir. Hafta boyunca düzenlenen bütün etkinlik ve çalışmalara Lösev yani Lösemili Çocuklar Vakfı önderlik etmektedir. Farkındalık oluşturmak ve insanların kendilerini hastaların yerine koyabilmesi için olanak sağlayan lösemi haftası bu hastalığın pençesindeki insanlar ve çocuklar için gerçekten de umut ışığı olmuştur. Bu bağlamda bütün etkinlikler ve yapılanlar lösemili çocukları daha iyi anlamak ve toplumdaki yerlerini daha belirgin işaretlemek için çok doğru bir adımdır.

2-8 KASIM LÖSEMİ HAFTASI ŞİİRLERİ

Löseminin anlam ve önemini topluma daha doğru lanse etmek ve lösemi hastalarının toplumdaki terini daha belirgin kılmak için her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenmekte olan lösemi haftasına Lösev (Lösemili Çocuklar Vakfı) önderlik ve yardım etmektedir. Bu bağlamda haftanın amacı dünya üzerindeki lösemili çocukların insanlar tarafından daha iyi anlaşılması ve bu konudaki toplum bilincinin artmasıdır. Bu konu üzerinde çok doğru ve emin adımlarla ilerleyen Lösev her yıl daha fazla insana ulaşmanın mutluluğuyla, sağlam ve emin adımlarla ilerlemektedir. Aynı zamanda bu amaçların dışında lösemi haftasında gerçekten de önem veren ve umursayan insanlar aldıkları bilgi dolaylarında lösemi ve benzeri olan kanserlere yakalanma riskini de azaltmış oluyor. Çünkü hastalığın nelerden kaynaklandığı ve nelerin bu virüsleri domine ettiğiyle ilgili ayrıntılı bilgi lösemi haftasında Lösemili çocuklar vakfı ve benzeri kuruluşlar tarafından verilmektedir.

Lösemi Nedir?


Lösemi; halk arasında kan kanseri veya ilik kanseri olarak da bilinir aynı zamanda tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Kanser adı altında olmasından dolayı insanların içine büyük ölçüde korku salan lösemi aslına bakılırsa o kadar da korkulacak bir durum değildir. Çünkü günümüz teknolojisinde yaklaşık %91 gibi bir başarı oranı ile lösemiden kurtulmak mümkündür.

Lösemi kemik iliğine nüfuz etmiş olan kanser hücrelerinin, kemik iliğinin üretimini engellemesi ve kan yapıtaşı eksikliğinden dolayı oluşan ve meydana çıkan bir hastalıktır. Bu bağlamda insanlar bu hastalığı kan kanseri olarak da nitelendirebilmektedirler. Günümüzde kan kanseri için birçok tedavi merkezi bulur. Aynı zamanda lösemi kendi içinde iki ana gruba ayrılır ve bu ana grupların arasında onlarca farklı grup vardır. Hastalığın bu kadar gruplandırılmasındaki ana neden tedavi yöntemlerinde ki değişikliklerdir. Aslında ana tedavi hepsinde aynıdır fakat dozlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek çeşitleri de vardır kan kanserinin. Kimi durumlarda sadece yüksek dozdaki kemoterapi tedavisi yeterli gelmektedir. Fakat lösemi virüsü yapılan testler sonucunda kötü huylu çıkarsa 2-3 yıl süren yüksek dozdaki tedavi süreci sadece tedavinin bir başlangıcı ve girizgahıdır. Akabinde hastaya uygun bir ilik bulunarak ilik nakli yapılması gerekiyor. Diğer bir seçenek olarak göz önünde bulundurulabilecek kök hücre tedavisi de seçenekler arasındadır.

2-8 KASIM LÖSEMİLİLER HAFTASI

Löseminin önemi gün geçtikçe artarken, hastalar açısından düşünüldüğünde tehlikesi de aynı oranda azalma göstermektedir. 2-8 Kasım olarak bilinen lösemi haftasında konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmakta olup, hastalığın riskinin her geçen gün azaldığı ve gelişme gösterdiği aşikardır. Bu durumda ve bağlamda düşünüldüğünde lösemi haftası gerçekten de insanları bilgilendirmek ve lösemi hastalarına umut ışığı olmak için çok güzel bir adımdır. Bu güzel adımın öncülüğünü Lösemili Çocuklar Vakfı olarak bilinen Lösev yapmaktadır. Her geçen gün yenilenen gelişmeler ve tedavi yöntemlerinin anlatılabilmesi için de güzel bir zaman olan lösemi haftası; Lösemili Çocuklar Vakfı’nın da yardımları ve önderliğiyle dolu dolu geçmekledir.

Tedavisi Nasıl Olur?

Löseminin birçok çeşidi olmasına rağmen tedavi yöntemleri çok kısıtlı fakat etkilidir. Sadece lösemi çeşidine göre tedavinin safhaları ya da dozları değişmektedir. Bu bağlamda zaten hasta ilk olarak lösemi şikayetiyle değil de normal hastalıklarda yavaş yavaş kendini gösteren belirtilerin lösemi hastalığında birden açığa çıkması ve hastanın modunu birden düşürmesi ile acile giderler. Sonrasında burada lösemi tanısı koyulup tedavi sürecine ve işlemlerine başlanılır. Löseminin belirtileri güçten düşme, deride dökülmeler ve ani kızarıklıklar ve morluklar gibi çok doğal belirtilerdir.

Tedavi safhasına geçildiğinde ilk olarak yapılan testler sonucunda lösemi iyi huylu mu yoksa kötü huylumu ona bakılır akabinde tedavi aşamaları incelenir. İyi huylu lösemi virüsü bulunan hastalarda sadece kemoterapi tedavisi ya da yüksek dozda kemoterapi tedavisi yeterli olacaktır. Fakat virüsümüz kötü huylu ise tekrar nüksetme veya kemoterapi ile yenilemeyecek olması bilindiğinden kök hücre tedavisi ya da ilik naklini gerektirecek durumlar oluşabilmektedir.

İşte bu bir yandan tehlikeli ama bir yandan da korkulmaması gereken hastalık olan kan kanseri için gerekli bütün bilgiler ve detaylandırmalar. 2-8 Kasın arasında gerçekleşen Lösemi Haftası adı altında gerçekleşen bütün etkinlik ve oluşumlarda hastalara ve meraklılara ilgili kuruluşlar tarafından gereğince verilmektedir. Lösemi ve lösemi haftası konusunda daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için sosyal mecralardan, internetteki araştırmalardan, doktorlardan ve ilgili basım yayın organlarından faydalanabilirsiniz.

2-8 KASIM LÖSEMİLİLER HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI

Lösemi çağımızın vebası olarak görülmesine karşın pençesinden artık gayet rahat kurtulunabilecek bir hastalıktır. Günümüzde kanserlerin en az zararlısı olarak görülmekte olup tedavisinde sağlanan başarı yaklaşık olarak %91 oranındadır. Bu yüzden çağımız vebası olmaktan çıkmış olan lösemiden kurtulabilmek için gerekli olan şeyler; doğru bir teşhis ve tedavi, moral ve sağlam iradedir. Bu özellikler hasta, doktor ve hasta yakınlarında toplandığında hastalığımıza 2-3 yılı bulan bir tedavi süreci sonrasında elveda diyebilmekteyiz. Günümüz tıbbına ve hekimlerine güvenerek uyarılarına da uyduğumuz taktirde hiçbir sorun yaşamamaktayız.

Lösemi, halk arasında kan kanseri ya da ilik kanseri olarak da bilinmektedir. Virüslü hücrelerin kemik iliğine girmesi ile iliğin görevini yetirememe sorunsalı başlar. Bu şekilde yavaş yavaş yapı taşlarını kaybeden kan alyuvar, akyuvar, trombosit ve benzeri birçok yapı taşından mahrum kalacağı için görevini yenide getiremez ve zamanla kanser ortaya çıkmaya başlar. Belirtilerini birden ve ani olarak gösteren kanser soluğu acilde almamız ile doktorların durumun farkına varmasına yardımcı olur. Akabinde başlatılan tedavi süreci ve testler hastalığın seyri açısından büyük önem taşımaktadır. İlk olarak tedaviye biyopsi ile başlanır ve biyopsi sonucunda kanserin huyu ve türü gözlemlenir. İyi veya kötü huylu olmasına göre tedavi yönteminde eklemeler olurken, kanserin türüne göre de doz değişiklikleri yapılır ve akabinde tedavi süreci başlar. Genel olarak ilik kanserinde tedavi sürecinde sadece kemoterapi 2-3 yılı aşkım bir süre devam etmektedir.

Kutlama Programı

Her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikler kapsamında gerçekleşen Lösemi Haftası son dönemde lösemiden kurtulma oranlarının artması ve insanların farkındalığının çoğalması ile Lösemililer Kutlama Haftası olarak anılır olmuştur. Teknolojinin ve tıbbın ışığında doğan gelişmeleri de inceleyecek olursak Kutlama Haftası demek çok da eğreti durmayacaktır. Çünkü son dönemlerde özellikle Lösemi Tedavisinde %91 gibi bir başarı sağlanmış ve uzun tedavilerin sonucunda insanlar güvenle evlerine yollanmıştır. Bu bağlamda artık çağımızın vebası olarak bilinmekte olan Lösemi hastalığı literatürdeki bu lakabını yavaş yavaş terk etmektedir.

 

LÖSEMİ EVRELERİ

LÖSEMİ EVRELERİ

Lösemi halk arasında ilik kanseri veya kan kanseri olarak bilinen bir hastalıktır. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken durum lösemi hastalığının belirtilerini fark edip önceden buna uyum sağlayarak gelişimlere ayak uydurabilmektir. Bu durumla karşı karşıya kalındığında doktorun teşhisi çok önemlidir ve yönlendirmeleri ve önerileri ile gerçekleşen tedavi sürecine hemen ayak uydurmak gereklidir. Gerekli özen gösterildiğinde lösemi iyileşmeyecek bir hastalık olmaktan çıkmaktadır. Günümüzde gelişmekte olan tıp ve teknoloji önümüze her gün yeni imkanlar sunmaktadır ve yeni tedavi şekilleri ile bizi karşılamaktadır. Bu duruma ayak uydurmak ve yeniliklere açık olmak da yapabileceğimiz en doğru davranıştır.

Lösemi Nedir?

Lösemi kemik iliğine bulaşmış olan kanserli hücrelerin ilik görevlerini engellemesi ile meydana gelen bir hastalıktır. Kanserli hücreler yani virüsler; kemik iliğinin bir görevi olan kan için yapı taşı üretme durumunu kısıtlar, engeller, hatta bir zaman sonra üretimi tamamen durdurur. Sürekli yenilenme ve yayılma eğiliminde olan kanser hücreleri bir zaman sonra kanın eksilmesini ve bozunuma uğramasını sağlar. Tabi ki akabinde hastamız Lösemi ile karşı karşıya kalır. Bu durumda umutsuzluğa kapılmak yerine direk tedaviye başvurmak ve morali yüksek olmak çok önemlidir. Lösemi diğer kanserlere nazaran daha sık karşılaşılan ve daha çok çocukları tuzağına düşüren bir kanser türüdür. Fakat şaşırtıcı bir biçimde tedavisinde %91 oranında bir başarı sağlanmıştır. Lösemi tedavisinin ilk ve en önemli aşaması teşhistir. Kanser teşhisinin ardından virüsün türünü öğrenmek için bir biyopsiye tabii tutulan hastanın kanından alınan örnekler bize löseminin çeşidini ve türünü söyler. Kanserin hangi evrede olduğu hakkında da bizlere ve hekimlere bilgi veren biyopsi aynı zamanda hastalığın tedavi seyrini ve şeklini de belirlemiş olur. Lösemi tedavisi sırasında diğer bir önemli husus da kemoterapinin yan etkisidir. Yan etkileri sonucunda ve yoruculuğu ile insanın bağışıklık sistemini alt üst eder. Bunun bir sonucu olarak bağışıklığı zayıflayan hasta dışarıdan gelen mikroplara karşı açık hedef haline gelir.