Kan kanseri tedavisi

Kan kanseri tedavisi

Bitkisel tedaviler hastalığın ilerlemesini durdurmak amacıyla uygulanabilir Ancak tek başına yeterli değildir.

Hastanın hastalığı hangi evrede ise Tedavinin ona göre seçelim uygulanması hayati önem arz etmektedir.

Kan kanserinin tedavisinde hastanın Psikolojik destek alması da çok önemlidir. Oldukça zor ve yıpratıcı olan hastalık ve aynı zamanda tedavi süreci hastanın moralman çökmesine sebep olabilir.

Bunu engellemek için bir uzman yardımı ve desteği almak çok önemlidir lenfomada tedavi Ve tedaviye yanıt vermesi hastanın kendi direncine bağlıdır.

kan kanseri tedavisi akut ve kronik olarak ve birçok alt bölümde incelenirler mevcut tümörün anormal Beyaz kan hücrelerinin yayılımı ve boyutlarına göre sınıflandırılırlar.

Akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken kronik Lösemi daha çok yetişkinlerde ortaya çıkar.

Çocukluk döneminde Lösemi diğerlerinden daha fazla görülmektedir.

Löseminin nedeni tam olarak bilinmese de çevresel faktörler genetik etkenler büyük rol oynamaktadır.

Kan kanserinde hastalar genelde şu durumlarda kaybedilir; zayıflık, mikrobik hastalıklar, kanama ve işgale bağlı organ yetmezlikleridir.

Remisyon İndüksiyon Tedavisi

Hastalığın başlarında uygulanır. Genelde 4-8 hafta sürer ve hastahanede sürmesi gerekir. Genelde vincristin ve daunorobisin, idarubisin damar yoluyla, kortizon ise ağız veya damar yolları ile enjekte edilerek kullanılır. Diğer ilaçlardan siklofosfamid, L-asparaginaz damardan veya kalçadan uygulanmaktadır.

Kök Hücre Transplantasyonu

Allojenik nakil yapılmasındaki amaç, daha fazla ALL hücresi öldürmek için kuvvetli dozajda kemoterapi vermek ve hastaya, kalan ALL hücrelerine saldıracak olan donör immün hücrelerini aktarmaktır.

Merkezi Sinir Sistemi Profilaksisi

ALL hücreleri genelde“meninksler” olarak adlandırılan beyin ya da omurilik zarlarında toplanmaktadır. Tedavi uygulanmaz ise meninksler lösemi hücrelerini ev sahipliği yapabilir  ve böylece bu bölgede nüksetme görülür(meninjiyal lösemi). Remisyon indüksiyonunda kullanılan ilaçların çoğu beyin ve omuriliğe ulaşmamaktadır. Bu sebepten dolayı “merkezi sinir sistemi profilaksisi” olarak adlandırılan tedavi bu bölgelerde yapılır.

İdame Tedavisi

İdame tedavisi daha hafif kemoterapi uygulamarında genellikle 2-3 yıl verilmesi ile yapılır. Bu tedavi için hastanın hastanede yatması gerekli değildir. İdame tedavisi için methotrexate, kortizon, merkaptopurin ve vinkristin ilaçları verilir.

 

 

LÖSEMİ TEDAVİ

LÖSEMİ TEDAVİ

Kemin iliğine bulaşan lösemi hücreleri kemiğin kandaki yapı taşlarını üretmesini engeller ve zamanla kandaki hücre sayısında azalma olur. Bu durumda kan kendi görevini yerine getiremeyerek patlaklar vermeye başlar. Bu patlaklar da löseminin belirtileri olarak gözlenir. Bu durumda lösemi belirtileri ile normal fark arasındaki belirtileri ayırt edebilmek gerekmektedir. Çünkü lösemi belirtileri tıpkı normal hastalıklarda olan belirtilerin neredeyse aynısıdır. Aradaki en büyük fark bu belirtiler yavaş yavaş değil ani olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda kaldığınızda karşılaşacağınız belirtiler ilk olarak halsizlik olarak sizi yoruyor. Ani yorgunluk hissi, halsizlik, ruhsal çöküntü gibi psikolojik ve fiziksel problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu bağlamda diğer belirtiler arasında; deride ani morarma ve sararmalar, dil altı ve deri dökülmesi, eklem bölgelerinde ağrı ve şişlikler gibi belirtiler de vardır.

Lösemi tedavi edilmesi olası fakat bir o kadar da zorlu bir hastalıktır. Özellikle 1-2 yılı aşkın tedaviler göz önünde bulundurulduğunda lösemi hastalığı gerçekten de herkesin kaldırabileceği türden bir gelişme değildir. Belirtilerinin bir hayli fazla olması ve hastayı mental açıdan çok zedeliyor olması lösemiyi çekilmez kılıyor.

Tedavi Yöntemleri

Günümüzde kanser merkezlerinde löseminin türüne göre tedavisi de değişiklikler ve farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların dışında aynı olan tek bir şey vardır o da kemoterapidir. Kemoterapinin bütün lösemi tedavilerinde kullanılmasının yanında kullanım şekli ve tedavi süreci değişmektedir. Aynı zamanda hastalık türüne göre dozaj değişiklikleri de sıkça görülen bir durumdur. Sürekli olarak değişen tedavi süresince seyir değiştikçe izlenilen yol da değişecektir. Vücut uygulanan kemoterapi tedavisine her zaman olumlu dönüş yapmayabilir. Diğer tedavi yöntemlerinden birisi olan ilik nakli eğer kemik iliğine yerleşmiş olan kanser hücresi kötü huylu ise tercih edilebilir. Bu tercihin bir sonucu olarak ilk etapta uygun bir donör bulunması gerekir. Akabinde de bulunan donörden ilik örneği alınır ve hasta ile uyumuna bakılır bu uyum sağlandığı taktirde ilik nakli gerçekleşir ve hastamız sağlığına kavuşur. İlik nakli dışında şayet uygun donör veya ilik bulunamamışsa tercih edilebilecek diğer bir tedavi yöntemi de kök hücre tedavisi olmalıdır.