Böbrek Nakli Ömrü Ne Kadar

Kronik böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının daimi şekilde kaybıdır. Bu sıhhat sorunu, hasta olanların hayat kalitesini bozar ve normal hayat ömür beklentisini önemli derecede azaltır. Böbrek yetmezliğinin rehabilitasyonunda uygulanan yöntemler hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek naklidir. Periton diyalizi ile böbrek nakli önemli gelişmelere rağmen hala hastaların az bir bölümünde uygulanmaktadır.

Böbrek nakli genç yaştaki hasta kimselerde kudretli iyileştirme yolu olması sebebi ile böbrek veren sıkıntısı bu iyileştirme şeklinin yapılmasını zorlaştırmaktadır. Son yıllarda ülkemizde müzmin böbrek yetmezliği olan hastalar için % 70’inde uygulanan iyileştirme yolu hemodiyalizdir. % 30 hastada ise periton diyaliz ile böbrek nakli uygulanan iyileştirme yoludur.

Böbrek nakli ömrü, diğer tedavileri uygulayan hastalara göre 2-3 kat daha fazladır. Bunun sebebi diyaliz tedavisi ile böbrek fonksiyonlarının sadece % 5’i gerçekleşmektedir. Diyaliz tedavilerinin önemli komplikasyonları vardır. Diyalizin en önemli yan etkisi kalp ve damar sisteminde meydana getirdiği damar sertliği ve kireçlenmede artış olmasıdır. Bu konu ile ilgili yayınlanan makalelerde ki verilere bakıldığı zaman 0-19 yaş grubunda ki böbrek yetmezliği hastalarından diyaliz hastalarının yaklaşık olarak 26 sene olan yaşam beklentisi, böbrek nakli ömrü hastalarda 39 senedir. 20-39 yaş grubunda diyaliz tedavisi gören bir hastanın yaşam beklentisi 14 sene iken, böbrek nakli ömrü hastada yaşam beklentisi 31 senedir. 40-59 yaş arası hastalarda ise diyaliz tedavisi gören bir hastanın yaşam beklentisi 11 sene iken, böbrek nakli ömrü hastada 22 senedir. Ekonomik, kültürel ve sosyal avantajlar ve yaşam seviyesinde ki artışlar göz önüne alınınca böbrek naklinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastaların yaşamını oldukça zorlayan ve zaman gerektiren uygulamalardır. Böbrek nakli ise hastanın normal yaşama ortamına yaklaştıran tarzı ile seçkin bir tedavi yöntemidir. Diyaliz hastası için ileri derecede diyet uygulaması ve sınırlı sıvı tüketmek durumu ile karşı karşıyadır. Hâlbuki böbrek nakli yapılan hastalarda diyet kısıtlaması çok azdır.

Diyaliz hastaları devamlı ekonomik ve sosyal desteğe muhtaç olan hasta grubudur. Hastaların büyük kısmı diyaliz tedavisi ile işlerini kaybederler, aile düzenleri sarsılır. Bu durum birçok sorunlara yol açar. Böbrek nakli ömrü uzattığı ise toplum içinde kendine güvenen bir duruma getirir.