Böbrek Nakli Öncesi Tetkikler

Böbrek nakli öncesi tetkikler, böbrek nakil merkezinde 3-7 gün içerisinde tamamlanır.

Detaylı bir şekilde hastanın hikâyesi dinlenir, fizik muayene yapıldıktan sonra mevcut tetkikler değerlendirilir ve ileri tetkikler istenir. Aynı zamanda kan grubu tayini, doku tipi tayini ve antikor düzeyi tayini tetkikleri yapılır. Gerekli durumlarda böbrek hastalığı takibi yapan doktor ile karşılıklı bilgi aktarımı yapılır.

Böbrek nakli öncesi, canlı böbrek nakli olacak hastalarda kardiyak performansın değerlendirmesi çok önemlidir. Canlı böbrek nakli olacak hastalar operasyon öncesi ekokardiyografi veya stres testi ile değerlendirilir.                                                                                                              Kadavra Böbrek bekleme listesindeki hastaların her yıl kardiyolojik tetkiklerini yenilemeleri ve bir kalp uzmanına görünmeleri daha uygundur. Kadavra listesinde bekleyen hastalar bütün sağlık problemlerini bildirmeli ve yılda bir kere kontrole gitmelidir.

Böbrek nakli öncesi, böbrek vermek isteyen bir verici olduğu zaman, nefroloji uzmanı ve transplantasyon cerrahı tarafından detaylı bir şekilde incelenir. Canlı organ naklinde ana prensip, hiçbir sağlık sorunu olmayan ve gönüllü olarak bir yakınına hayat kazandırmak için fedakârlık yapan böbrek vericisine zarar vermemektir. Vericinin muayene sonrası durumu iyi olarak değerlendirilirse ilk önce hemogram, biyokimyasal ve serolojik kan tetkikleri yapılır. Bu tetkiklerde bir sağlık problemi olmazsa, üç boyutlu karın bilgisayarlı tomografi ile böbreklerin yapısı ve damarlanması detaylı olarak değerlendirilir. Bütün bu tetkikler sonunda vericinin sağlık durumunu etkileyecek bir problem olmazsa canlı böbrek nakli uygulanır.

Böbrek nakli öncesi, ameliyatın ne zaman olacağı, böbrek naklinin canlı ya da kadavra olmasına göre değişir. Canlı böbrek naklinde ameliyat zamanı önceden belirlenir ve verici ile alıcı bir gün önce hastaneye yatar. Kadavra böbrek naklinde ise organın hastanede bulunma zamanına göre planlama yapılır ve hasta her an çağrılabilir. Bundan dolayı kadavra organ nakli bekleyen kişinin 24 saat içerisinde kendisine ulaşılacak bir telefonu olmalı ve çağrıldığında her an hastaneye ulaşacak vaziyette bulunmalıdır. Kadavra böbreğin 24 saat içinde takılması gerekir. Çağırılacak hasta ameliyat öncesi ağızdan hiçbir şey alınmaması gerektiğini bilmelidir. Hastanın hazırlığı ile eş zamanlı olarak alıcıyla böbrek vericisi arasında crossmatch tetkiki yapılarak hızlı red durumu değerlendirilir.