Akut Lenfoblastik Lösemi B Tipi

Akut Lenfoblastik Lösemi B Tipi

Akut lenfoblastik lösemi, ALL olarak da bilinen kanser türlerinden bir tanesidir. Akut olması hastalığın hızlı yayıldığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde tedaviye başlanmalıdır. Ancak tedavi için hastalığın türü çok önemlidir. Çünkü hastalığın türüne göre tedavi yöntemleri ve kullanılacak ilaçlar da farklılık göstermektedir. En sık görülen akut lenfoblastik lösemi B tipi olandır.

İlk olarak ALL hastalığının nasıl oluştuğundan söz edeceğiz. Hastalık kemik iliği içerisinde bulunan beyaz kan hücrelerinin aşırı büyümesi ve çoğalması sonucu meydana gelmektedir ve kötü huyludur. Bu hücrelerin büyümesi bir an önce durdurulmazsa, diğer organlara da çok kısa bir süre içerisinde yayılmaktadır. Bunun nedeni ise hastalığın kan hücrelerinde meydana gelmesi ve kan dolaşımına katılmasının oldukça kolay olmasıdır.

B Tipi ALL

B tipi ALL ise, kanserin B tipi hücrelerde gerçekleşmesidir. B hücreleri diğer hücrelere göre daha olgun ve büyük olmaktadır. Aslında hastalığın tüm belirtileri, oluşma ve yayılma şekli diğer lösemi türleri ile aynıdır. Fakat tedavi sırasında B hücrelerine hitap edecek ilaçların kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle de teşhis evresi çok önemlidir. İlk olarak tam sayımı yapılır. Bu sayım lökositlerin sayılarını ve oranlarını verse de yeterli olmamaktadır zira bazen lökositlerin sayısı normal çıkabilmektedir. Kesin tanı için mutlaka biyopsi gibi daha detaylı testlerin yapılması gerekmektedir. Biyopsi ile kanser hücrelerinin bir kısmı alınır ve patolojide incelenir. Patolojiden gelen rapora göre de kesin olarak teşhis konur.

B Tipi akut lenfoblastik lösemi belirtilerinin diğer lösemiler ile aynı olduğundan söz etmiştik. Bunlar genellikle morluklar, yorgunluk, halsizlik, yüksek ateş ve kemik ağrıları gibi belirtilerdir. Bazı hastalarda tüm belirtiler görülmeyebilir. Bu hem hastalığın yayılma durumuna hem de hastanın bünyesine bağlı olarak değişmektedir.

Tedavi sürecine bakarsak da kemoterapiyi takiben radyoterapi ve gerekirse de kemik iliği yöntemlerin uygulandığını söyleyebiliriz. Hatta bazı hastalarda radyoterapiye de gerek duyulmamakta, kemoterapi yeterli olmaktadır. Genellikle B tipi ALL tedavisinde Non-Hodgkin lenfomasında kullanılan teknikler tercih edilmektedir. Bunun nedeni ise iki hastalığın birbirine çok benzemesidir.