Kan kanseri nasıl tedavi edilir?

Kan kanseri nasıl tedavi edilir?

Lösemi 4 farklı tür kanser için kullanılan ortak bir terimdir. Bu kanserlerin hepsi kan kanseri dir ve ortak noktaları kemik iliğindeki hücrelerin kötü huylu habis bir tümör sebebiyle bozulmaya uğramasıdır.

Kemik iliği kemiklerin kan hücreleri B lenfositleri ürettiği süngerimsi bir merkezdir.

Kan hücreleri kök hücreler olarak başlar kemik iliğinde Yapılan bu üretimi işlemiyle kategorilere ayrılırlar lenfositler kırmızı küreler ve plateletler buradan ayrışır.

Lösemi nasıl tedavi edilir?

Löseminin tedavisi de ayrıldığı alt tipe göre değişiklik gösterir.

Doğru tıbbı yardımı almak oldukça önemlidir ve hastanın hastalığının evrelendirilmesi doğru tanı konulması doğru tedavi için en önemli noktalardandır.

Lösemide Tedavinin geciktirilmesi hastanın kurtarılmasını imkansız hale getirir.

Hızlı yayılır Bu yüzden tedaviye erken başlamak hasta için büyük bir şanstır.

Tedavi hastanede ilk evre olarak kemoterapi  evresi ile gerçekleştirir.

Kök hücre ve ilik nakli ile de Lösemi hastalarına tedavi yöntemleri geliştirilmiştir.

İnsanlar lösemiye herhangi bir yaşta yakalanabilir ler tam sebebi bilinmediği için ne sebeple ortaya çıktı da bilinmemektedir.

Ancak Erişkinlerde ve çocuklarda görülen Lösemi tipleri farklıdır.

 Kan kanseri nasıl ortaya çıkar?

Lösemi kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülür.

Özellikle beyaz ırkta, siyah ve sarılara göre daha fazla rastlanılır.

Yetişkinlerde lösemi için tanı sıklığı çocuklara göre 10 kat veya daha fazladır.  Ve yaş ilerledikçe risk de artmaktadır.

Çocukluklarda ise 4 yaşın altındaki çocuklarda oran çok daha fazladır.

Bazı lösemi türlerinde genetik faktörler ve yatkınlık önemli rol oynar.

Down sendromu sendromu yaşayan ve genetik olarak sıkıntı yaşayan hastalarda akut lösemi riski daha çoktur.

KML oluşumunda radyasyon ve benzen gibi kimyasallara maruz kalmaktan da söz edilebilir.

Başka bir kanser için kemoterapi tedavisi almak, sigara kullanmak ve bazı kan hastalıklarına sahip olmak löseminin sebeplerindendir.

Akut lösemi %35’lik oranı ile çocukluk çağında en sık görülen kanser türüdür.

Bir kadın veya erkeğe hayatı boyunca lösemi tanısı konulma olasılığı % 1.5 olarak tahmin edilmektedir.

2006-2012 yılları arasında lösemi hastalarının 5 yıllık yaşam oranı % 60 olarak saptanmıştır.

Lösemi teşhisi konan 10 çocuktan 8’i tamamen tedavi olabilmektedir.