Losemide tam kan sayımı ve Formül Lökosit nedir nasıl yapılır?

Losemide tam kan sayımı ve Formül Lökosit nedir nasıl yapılır?

Bireyin Lösemi olup olmadığına dair fiziki muayene kanıtları ile beraber toplanması gereken bazı test sonuçları bulunmaktadır.

Bu laboratuvar testlerinde bazıları da tam kan sayımı ve Formül Lökosit denilen yöntemi oluşturur.

Kan dolaşımında bulunan her farklı hücre tipinin sayımı ve mevcut durumunun tespiti vücuttaki oranın belirlenmesi için tam kan sayımı ve Formül Lökosit testleri yapılır.

Vücutta bulunan beyaz Kan hücrelerinde tıbbi adıyla lökosit sayısında görülen artış yahut kırmızı Kan hücrelerinde görülebilen azalma gibi hücre içerisinde bulunan hücre sayılarındaki anormallikler Lösemi veya geçici kronik rahatsızlıklara bağlı olabilir.

Löseminin tam tanısının konulması için tam kan sayımı ve Formül Lökosit testleri yapılmak durumundadır.

Bu testler tanı ve tedavi ne şekillenmesi için önemli testler olarak bilinir.

Laboratuvar testlerinden bazıları da kemik iliği aspirasyonu biyopsisi

Lomber ponksiyon ve beyin omurilik sıvısı analizi

İmmünfenotipleme veya akım sitometrisi ile fenotipleme

Sito genetik ve floresan in situ hibridizasyon

Polimeraz zincir reaksiyonu olarak sıralabilir.

Bu testler sayesinde;

 • akut promiyelositik lösemi
 • akut miyeloid lösemi 
 • akut Β lenfoblastik lösemi 
 • eozinofili ile birlikte miyeloid proliferatif neoplazi
 • kronik miyelojen lösemi 
 • lösemi tiplerinin tabıları konulabilir.
 • Lösemi belirtileri birçok hastalıkla aynı seyirde gittiği için laboratuvar testlerini kesin tanı açısından önemi büyüktür.
 • Laboratuvar testleri dışında yapılabilecek testler ise, bilgisayarlı tomografi manyetik rezonans görüntüleme pozitron emisyon tomografisi pet olarak bilinen tomografi,
 • Göğüs bölgesinde bulunan tümör yahut hücrelerinin oluşması hastalığın belirtileri arasında ve tanı koymak için bulunan testlerdendir. Her ana Lösemi tipinin altında bir kaç çeşit Lösemi tipi bulunmaktadır alt tipler olarak kategorilendirilen bu Lösemi tipleri hastanın Lösemi tanısından sonra alttan ısının belirlenmesinde oldukça önem taşır.
 • Tedavinin programlanmasında hastanın yaşı genel sağlık durumu ve hangi Lösemi alt tipinde olduğu tespit edilmelidir.
 • Tedavinin amacı kemoterapi Radyoterapi gibi yöntemlerle tümörlü hücrelerin durdurulmasını ve Yok edilmesini sağlamak olduğundan tam tanı ve tanının türü hasta için önemli etkenlerdendir.