Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Böbrek yetersizliği ilerlediği takdirde son dönem böbrek yetersizliği hastalığı ortaya çıkmaktadır. Böylece böbreklerin kanı temizleme görevleri yerine getirilemez. Kandaki zararlı atık miktarı yükselir. Ayrıca kandaki tuzlar normal sınırların dışına çıkmaktadır. En önemlisi ise potasyumdur. Kanda yer alan potasyum miktarı normal çok üzerine çıktığında hayati tehlikeler ortaya çıkmaya başlar. Bu aşamaya gelmiş olan hastaların böbreklerine başka tedavi yöntemleri uygulayarak onlara yardım etmek gerekmektedir.

Kronik böbrek yetersizliği daha önceden sıklıkla ölüme yol açan bir hastalıktı. Fakat günümüzde bu rahatsızlık etkin bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Bu yüzden böbrek yetmezliği hastalığından korkmamak fakat aynı şekilde de bu hastalığa karşı dikkatli olmak, bilinçli olmak son derece önemlidir. Son dönem böbrek yetersizliği bulguları ortaya çıktığında hastalığı tedavi etmek için yalnızca ilaç kullanmak yeterli olmamaktadır. Böbreğin görevlerinin yerine getirebilmesi için başka tedavi yolları gerekmektedir. Bu tedaviler aşağıda sıralanmıştır:

1) Diyaliz

2) Böbrek nakli

Böbrek yetmezliği tedavisi için diyaliz iki şekilde uygulanabilmektedir. Hemodiyaliz denilen makine diyalizi ve periton diyalizi denilen karın diyalizi şeklindedir.

Böbrek yetmezliği tedavisi için yapılan böbrek nakli ise hastaya başka bir kişi tarafından (verici) böbreğin nakil edilmesidir. Böbrek nakli canlı vericiden ve kadavradan olmak ise iki şekilde gerçekleştirilir.

Hemodiyaliz: Bir makine ile hastanın kanının bir filtre ile süzdürülerek içindeki zararlı olan maddelerin atıldığı ve temizlenmiş kanın tekrar hastaya verildiği bir tedavi yöntemidir. Yapılan bu tedavi şekline uygun olarak süzgeç görevini yapacak özel yapay filtreler üretilmektedir. Bu filtreler diyaliz makinesine takılarak kanın bir pompa ile hastadan çekilmesi ve zardan süzdürülmesi hemodiyaliz yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu süzme işlemi esnasında filtrenin bir ucu hastanın kanına girmektedir. Böylece kandaki kreatinin, üre gibi zararlı maddeler, fazlası vücutta zararlı tuz olan olan potasyum gibi zararlı maddeler dışarı atılmaktadır. Temizlenmiş olan kan filtrenin diğer ucundan vücuda geri getirilmektedir. Hemodiyaliz yöntemi sırasında vücutta fazlaca birikmiş su çekilerek tansiyon yüksekliği kontrol altına alınabilmektedir.

Periton (Karın) Diyalizi: Kanın zararlı atıklardan temizlenme işlemi için her zaman yapay filtreler gerekmemektedir. Bu amaca uygun olarak insanın kendi karın zarı da filtre görevi yapabilmektedir. Kişinin karın zarı olan peritonun kullanılarak yapılan diyaliz şekline karın diyalizi adı verilmektedir.