Böbrek Nakli Yapılan Hastalar Ne Kadar Yaşar?

Kronik böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının sürekli olarak kayıp yaşamasıdır. Bu durum hasta olanların yaşam kalitesini bozar ve normal hayat ömrü beklentisini önemli ölçüde azaltır. Müzmin böbrek yetmezliği iyileştirilmesinde kullanılan yöntemler hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek naklidir. Periton diyaliz ile böbrek nakli işlemi birçok gelişmelere rağmen hala hastalık yaşayanların çok az bir kısmında kullanılmaktadır. Böbrek nakli genç yaşta olan hasta kimselerde ideal bir iyileştirme yolu olmasına rağmen, böbrek veren kişilerin az olmasından dolayı, bu iyileştirme yönteminin uygulanmasına engel olmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de müzmin böbrek yetmezliği olan hastaların % 70’inde uygulanan iyileştirme yöntemi hemodiyalizdir. % 30 hastada ise periton diyalizi ile birlikte böbrek nakil şekli tatbik edilen iyileştirme metodudur.

Böbrek nakli yapılan hastalar ne kadar yaşar sorusunun cevabı ömür beklentileri diğer tedavileri uygulayan hastalar ile kıyaslandığı zaman 2-3 kat daha fazladır. Bunun başlıca nedeni diyaliz tedavisi ile böbrek fonksiyonlarının sadece % 5’inin gerçekleşiyor olmasıdır. Diyaliz tedavisinin önemli riskleri vardır. Diyalizin en önemli yan etkisi kalp ve damar sisteminde meydana getirdiği damar sertliği ve kireçlenmede ki artış oranıdır. Böbrek nakli yapılan hastalar ne kadar yaşar konusunda yazılan makaleler incelendiğinde 0- 19 yaş grubunda ki böbrek yetmezliği hastaları arasında diyaliz hastalarının yaklaşık olarak 26 yıl dolayında olan yaşama süreleri, böbrek nakli yapılan hastalar da 39 yıla çıkmaktadır. 20-39 yaş grubunda diyaliz tedavisi gören bir hastanın yaşama süresi 14 yıl iken, böbrek nakli yapılan hastalar da 31 yıla çıkmaktadır. 40 -59 yaş arası hasta olan kişiler de ise diyalizde yaşam süreleri 11 yıl iken, böbrek nakli yapılan hastalar da 22 yıla çıkmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Medikal Direktörü Doç. Dr. Murat Tuncer, ”diyaliz mi daha iyi yoksa organ nakli mi” konusundaki soruyu şöyle yanıtlamıştır.

“En iyi diyaliz yöntemi bile bir böbreğin yaptığı işin ancak yedide birini yapabilir. Bu sebeple böbrek nakli yapılan hastalar ne kadar yaşar diye sorulmakta, diyalizdeki hastalara göre üç ya da üç buçuk kat daha uzun yaşar. Biz diyaliz düşmanı bir ekip değiliz. Özellikle doksanlı yıllardan sonra, Türk Nefroloji Derneğinin önderliğinde, ülkemizin her yanında hastalar diyalize girme imkânı buldular. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için bu, aslında devletin insan sağlığına verdiği değeri gösterdi. Diyaliz iyi bir yöntemdir ama organ nakli ondan daha iyidir. Organ nakli yaptığımız bir hasta böbreğini kaybederse diyalize döner. Daha sonra tekrar organ nakli yapabiliyoruz.”