Böbrek Nakli Ameliyatı Riskleri

Günümüzde böbrek hastaları için böbrek nakli, en iyi tedavi yöntemidir. Diyaliz yöntemleri(hemodiyaliz ve periton diyalizi) en iyi şartlarda sağlıklı bir insanın iki böbreğinin yaptığı işin % 5’ini yapabilmektedir. Başarı ile nakli yapılan bir böbrek ise bunun 10 katını (sağlıklı bir insanın her iki böbreğinin yaptığı işin %50’sini) yapar.

Böbrek nakli ameliyatı riskleri olmasına rağmen, hastalar çoğunlukla kendilerini diyalizde olduklarından çok daha iyi hisseder ve enerjik olurlar. Birçoğu daha önce yapamadığı işini yapabilecek hale gelir. İş bulma durumları da diyaliz hastalarına göre daha fazla olur. Çoğunlukla diyaliz durumuna kıyasla cinsel hayatı da düzelir. Bayan hastaların hamile kalma ve sağlıklı çocuk dünyaya getirme şansları artmaktadır.

VERİCİ OLMANIN RİSKLERİ NELERDİR?

Canlı verici belli olduğu zaman, organ nakil merkezi için önemli olan kişi daima vericidir. Alıcı hastadır, burada ki amaç ailede iki hasta değil, sağlıklı iki birey yaratmaktır. Vericiye bütün tıbbi testler yapıldıktan sonra son karar bütün doktorların ( Nefrolog, Cerrah, Organ Nakil Koordinatörü, Radyolog, Psikolog v.s) bulunduğu bir konsey tarafından verilir. Verici olma veya olmamaya bir doktor tek başına karar veremez.

Her ameliyatta olduğu gibi böbrek nakli ameliyatı riskleri de vardır. Bu yüzden hiç kimse ameliyatın % 100 başarılı olacağının garantisini veremez. Bu ameliyatta ölüm riski 3.000’de 1’dir. % 5 yara yeri enfeksiyonu ve % 4 idrar yolu enfeksiyonu riski vardır. Bu riskler her hangi bir batın ( karın: apandisit, safra kesesi ameliyatı v.s) ameliyatları gibidir. Böbrek nakli ameliyatı riskleri olduğundan dolayı, bu riskleri en aza indirmek için ameliyat öncesinde bütün testler detaylı olarak yapılır.

ALICI OLMANIN RİSKLERİ NELERDİR?

Her ameliyat’ta olduğu gibi, böbrek nakli ameliyatı riskleri de vardır. Canlı verici nakillerde bütün hazırlıkları yapmak için yeterli zaman bulunduğu için ölüm riski binde 2-3’tür. Böbrek nakli ameliyat riskleri arasında olan, nakilden sonra hiç çalışmama veya bir süre sonra fonksiyonunu yitirme durumu her zaman olabilir. Canlı vericili nakillerde bu risk kadavra vericili nakillere göre çok daha azdır. Alıcıda da vericilerde olduğu gibi psikolojik sorun olabilir. Vericiye karşı borçlu olma veya suçluluk duygusu olabilir. Aile içerisinde yardımlaşma ya da destek ile bu sorun kısa sürede çözüme kavuşabilir. Alıcıların en büyük endişesi böbreğin bir süre sonra fonksiyonunu kaybedip tekrar diyalize dönme ihtimalinin olmasıdır. Böyle bir durumda mutlaka bir psikiyatrist’den destek alınmalıdır.

Benzer Konular: