Nakilli Böbreğin Ömrü

Böbreklerin hayat ve aktivitelerimizi sürdürmek için, yetecek kadar görevlerini yerine getirememesi sonunda bir böbreğin ameliyat ile vücuda yerleştirilmesi işlemine böbrek nakli denir.

Böbrek naklinin amacı sadece böbreğin görevini düzeltmek değil, aynı zamanda nakilli böbreğin ömrü, hastanın yaşam düzeyini de iyileştirmektedir. Organ nakli yapıldığında kronik böbrek yetmezliğinde iyileştirme sağladığı, Diyalize göre ruhsal açıdan daha olumlu etkisi olduğu ve hastanın yaşam seviyesinin arttığı görüldü.

Böbrek yetmezliği sebebi ile diyalize girmek gerekirse, hasta yeni bir yaşam tarzına uyum sağlar. Diyaliz hastaları birçok sorunlar yaşar. Maddi ve mesleki kayıplar olur, sosyal etkinlikler bozulur, aile ve arkadaşlarından uzaklaşır, sağlıkça belirsizliğe kadar giderler.

Böbrekler görevlerini yavaş bir şekilde yitirirler ve her iki böbreğin fonksiyonu % 20’nin

Altına düştüğü zaman, ilave bir tedavi yöntemi gerekir. Bu diyaliz ya da böbrek naklidir. En erken yapılan, elde edilen sonuç en iyi sonuçtur. Bu nedenle diyaliz, böbrek hastalığına çare değildir. Diyaliz olmadan yapılan nakilli böbreğin ömrü çok daha iyidir. Şayet hasta olan kişi böbrek nakli için fırsat bulamazsa bile ne kadar az diyalize girer ve ne kadar erken böbrek nakli yapılırsa başarı oranı da o kadar yüksek olur. Hastanın yaşam süresi ve nakilli böbreğin ömrü o kadar uzun olacaktır.

Böbrek naklinde başarı şansı bir hayli yüksektir. Örneğin bir yıllık hasta sağ kalımı 100 kişi de 97- 98’dir. Diyaliz tedavisi olan hastalarda ise 15 kişi yaşamını yitirmektedir. Böbreğin çalışmama oranı ise 100 hastada 1 ya da 2 kişidir.

Şu anda B ve C hepatiti olan hastalar da nakil ameliyatı olmaktadır. İlave testler yapılarak, nakilli böbreğin ömrü daha iyi olacak ve nakil yapılacaktır.

Yapılan nakillerin 3’te 1’i şeker hastası olan kişilerden oluşmaktadır. Şeker hastalığı aynı organ ve dokulara zarar vermektedir. Böbrek nakli yapıldığında vücut üstündeki ağır bir yük kalkmış olur. Şeker hastalığı böbrek yetmezliğine yol açması için en az 15 ile 20 sene geçmesi gerekiyor ki, zaten nakilli böbreğin ömrü 15-20 senedir.