Böbrek Nakli Nerede Yaptırabilirim

Son dönem böbrek yetmezliğinin en uygun tedavi şekli böbrek naklidir.

Böbrek transplantasyonunda iki organ kaynağı vardır.

  1. Canlı verici
  2. Kadavra

Hastanelerin organ nakli kliniğine başvuru yapan böbrek yetmezliği hastası olan kişiler, canlıdan ya da kadavradan böbrek nakli için öncelikle organ nakli cerrahı ile tanışırlar. Organ nakli cerrahı tarafından olası riskler konuşulur, tıbbi tetkikler ve operasyon ile ilgili hasta ve hastanın ailesine detaylı bir şekilde bilgi verilir.

Hastanelere canlıdan böbrek nakli için başvuran alıcı ve verici, ya da kadavradan böbrek nakli için başvuran alıcı, organ nakli doktoru tarafından, böbrek naklinde hazırlık aşamalarına başlamak için nakil koordinatörü ile tanıştırılır. Hastaneye başvuruyu yaptıktan sonra yaklaşık bir hafta içerisinde hazırlıklar tamamlanır.

Canlıdan organ nakli, alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi, dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilir.

Dördüncü derece dışındaki başvurular il sağlık müdürlüğünde kurulan Etik Kurulunda değerlendirilir. Etik Kurulda iki haftada bir kez toplanarak hastaları değerlendirir. Kurulda onay alan hastaların ameliyatları planlanarak hasta ve hasta yakınlarına bildirilir.

Koordinatörler tarafından getirmiş olduğunuz epikrizle (hastalık öyküsü) alınıp, resimler çekilir ve sonra hastaya ait bir dosya oluşturulur. Hastaya Nefroloji doktorundan randevu verilir. Diğer tetkiklerin yapılması için hastanın diyalizinin olmadığı bir gün, planı yapılarak hastaya verilecektir.

Nefrolog hastayı görür ve fizik muayenesi yaptıktan sonra mevcut olan tahlil ve tetkikleri değerlendirir. Gerekli olacak diğer tetkiklerin de yapılmasını isteyecektir. Gereken durumlarda hastayı takip ile görevli olan doktorla görüşüp bilgi paylaşımı yaparlar.

Kadavradan böbrek nakli için başvuran ve konsey tarafından karar verilen hastalar, organ Nakli Koordinatörü tarafından Ulusal bekleme listesine kaydı yapılır. Hastalar listeye kayıtları yapıldıktan sonra bilgi verilir. Altı ayda bir defa tetkikler yenilenerek liste devamlı yenilenir.

Ameliyatın ne zaman yapılacağı böbrek naklinin canlı vericiden ya da kadavra vericili olmasına göre değişmektedir.

Canlı vericili böbrek nakli için operasyonun tarihi önceden belirlenir, alıcı ve verici bir gün önceden hastaneye yatırılır.