Böbrek Nakli Sırasına Nasıl Girilir

Organ yetmezliğinin günümüz şartlarında tek tedavi yöntemi organ naklidir. Türkiye’de pek çok organ ve dokunun nakli başarı ile sağlanmaktadır. Sevindirici olan, mevcut hastalık için riskler olsa da bir tedavi imkânı vardır ve ülkemizde bu tedaviye ulaşılacak pek çok hastane bulunmaktadır.

Bu konuda sorun, nakil yapılacak olan böbreğin bulunmasında ki sıkıntıdır. Yakın akrabalardan böbrek verecek bir verici bulunmaz ise, kadavra beklemekten başka seçenek kalmaz. Kadavradan nakil işlemi; Trafik kazaları, beyin kanaması, primer beyin tümörü gibi sebeplerle beyin ölümü gerçekleşen hastaların yakınları tarafından organlar bağışlanırsa mümkün olmaktadır. Maalesef ülkemizde organ bağışı istenen seviyede değildir. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı, nakil merkezleri ve sivil toplum örgütlerinin çalışması ile toplumun organ bağışına bakışı olumlu şekilde etkilenmiş ve organ bağışında belli bir artış sağlanmıştır. Toplumda bir gün kendisinin, ya da yakınının da organ bekleyebileceği bilinci artmıştır.

Doktorlar tarafından böbrek nakli gerektiği hastaya söylendikten sonra, hasta için iki tane seçenek kalmaktadır.

  1. Kadavradan böbrek nakli
  2. Canlı vericili böbrek nakli

Eğer ki canlı verici yoksa veya mevcut vericiler (kan grubu uyumsuzluğu, Cross-Match uyumsuzluğu, ileri yaş, hepatit B veya hepatit C gibi) uygun değilse kadavradan böbrek nakli sırasına yazılmak tek seçenek olarak kalmaktadır.

Bu durumda Türkiye’de herhangi bir böbrek nakil merkezine başvurarak ulusal böbrek nakli sırasına kayıt yaptırılır ve hastaya uygun olan böbrek için beklemek gerekir.

Ulusal böbrek bekleme listesinde kayıtlı olmayan hastalar, kadavradan böbrek nakli olamazlar.

Böbrek nakli sırasına kayıt yaptırmak için başvurulan merkeze, hastanın elinde bulunan, mevcut tetkikler ile müracaat edilir. Merkezin böbrek nakli ekibi hasta için gerekli olacak tetkikleri yapar ve kayıt için organ nakli koordinatörlüğüne yönlendirir. Hasta diyalize giriyorsa(diyalize girme sürelerinin puanlaması için)hastaların diyalize ilk başlama tarihlerini belirten belgeyi, kayıtlı olacakları nakil merkezine sunması ve nakil merkezinin de bu belgeyi hasta dosyasına eklemesi gerekir.

Ulusal Böbrek Bekleme Listesine kayıt esnasında hastadan, T.C.kimliği, tetkikler, diyaliz belgesi ve organ çıkması durumunda hastaya ulaşılacak olan iletişim numaraları istenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler böbrek nakli sırasına alınmamaktadır.