Aml 2 Lösemi 

Aml 2 Lösemi 

Aml 2 lösemi hastalığı tıp bilgisi çerçevesinde incelendiğinde, hastalık adına bir takım araştırmalar yapılıyor. Yapılan bilimsel ve evrensel sonuçlar incelendiğinde ise karşımıza ilk olarak tedavi biçimleri çıkıyor. Tedavi biçimlerine değinmeden önce hastalığı açıklamak gerekirse lösemi, kan kanseri olarak adlandırılıyor. Kan kanserinin meydana gelme sebepleri temel anlam itibari ile var olan yeni hücrelerin henüz olgunlaşma seviyesine erişmemesinden kaynaklamıyor. Çünkü bu hücreler erişmeden ve olgunlaşmadan yeni hücrelerin yerini alması ile birlikte, hücreler görevlerini yerine getiremiyor. Zaman içerisinde görevlerini yerine getiremeyen bu hücrelere tümör halini alıyor ve lösemi hastalığı meydana geliyor. Bu hastalık durumu meydana geldikten sonra bir takım belirtiler ile kendisini belli ediyor.

Aml 2 Lösemi Adına Uygulanan Tedavi Yöntemleri Nedir?

Lösemi hastası olan bireyler adına bir takım tedavi şekilleri uygulanıyor. Uygulanan bu tedavi şekilleri elbette ki aynı olmayıp, farklılıklar meydana geliyor. Bu farklılıkların meydana gelme nedeni ise, hastalığın geldiği seviyedir. Örneğin Aml 2 lösemi hastası olan bir birey adına kemoterapi ve ilaç tedavisi uygulanıyor. Kemoterapinin sayısı ve ilaçların dozları buna göre belirleniyor. Bu tedavi yöntemleri lösemi hastasına uygulandıktan kısa bir süre sonra, hastada bir takım değişikler meydana gelebilir. Kişi gün içerisinde devamlı olarak radyasyona maruz kaldığı için, kendisini yorgun hissediyor. Aynı zamanda da saçları olan bireyler bir süre sonra artık saçlarının olmadığını görüyor. Bu duruma bağlı olarak bedensel anlamda meydana gelen değişimler, lösemi hastası için normal bir süreçtir.

Aml 2 Lösemi Ve Sağlık Psikologları

Lösemi hastası olan bireyler adına bir takım biyolojik tedavi yöntemleri uygulanıyor. Biyolojik olarak uygulanan bu tedavi yöntemleri daha çok, cerrahi olarak karşımıza çıkıyor. Fakat lösemi hastalarına uygulanan her cerrahi yöntem hastalığın ortadan kalkması adına etkili olmuyor. İnsan denilen canlı sadece etten meydana gelmemektedir. Kişinin ruhsal süreçlerinde meydana gelen yanlış işleyişler, psiko somatik süreçlerin meydana gelmesine neden oluyor. Bu yüzdende aml 2 lösemi hastası olan bireyler adına sağlık psikologları yardımcı oluyor. Bu anlamda psikolojik süreçler açısından lösemi hastalarına önemli katkılar meydana geliyor.