Atipik Lenfoma

Atipik Lenfoma

Atipik lenfomamikroskobik bulgularda ortaya çıkan kan elemanları şeklinde tanımlanıyor. Bu kan elemanları lenfoma hastalığının ilerlemesine neden olan ve çok küçük olup görünemeyen kanserli kan hücreleridir. Bu aşamada lenfoma hastalığını tanımlamak gerekirse eğer, kanın içerisinde bulunan mikroplardır. Bu mikroplar kısa bir zaman içerisinde hastanın vücudunun herhangi bir yerinde basınç şeklinde ortaya çıkar. Bu basıncın ortaya çıkmasına neden olan faktör ise lenf bezleridir. Lenf bezlerinin kanserli bir hücre halini alması ile birlikte deri altında beze şeklinde bir büyüme meydana geliyor. Bu büyüyen beze kitlesi çoğunluk ile boyun ve kasık altlarında kendisini gösteriyor. Kişi bunu fark ettikten sonra eğer ki tıp uzmanına görünürse erken teşhis ile bu hastalığı atlatabiliyor. Fakat bu ortaya çıkan bezeler önemsenmezse ve dikkate alınmazsa, hastalık her geçen gün ilerlemeye devam ediyor.

Atipik Lenfoma Radyasyon Ve Kimyasal Maddelerin Neden Olması

Lenfoma hastalığına neden olan iki ana faktör karşımıza çıkıyor. Bunlar kendi aralarında sıralandığında ise birinci faktör genetik faktörler oluşturuyor. İkinci faktör ise çevresel olarak karşımıza çıkıyor. Çevresel faktörler içerisinde yer alan radyasyon ve kimyasal maddeler lenfoma hastaları adına önem arz ediyor. Çünkü atipik lenfoma olan bir insan geçmiş yaşantısında radyasyon ve kimyasal maddelere maruz kalmış olabilir. Bu zararlı maddeler nedeni ile zarar gören lenf bezleri, vücut içerisinde yerine getirmesi gereken döngüyü yerine getiremediği için lenf bezlerinde bulunan genler kırılma yaşıyor. Belirli bir zaman geçtikten sonra, genlerin kırıldığı noktada bir kitle büyümeye başlıyor. Büyüyen bu kitle ise, gerekli olarak yapılan teşhis ve tanılardan sonra atipik lenfoma adını alıyor.

Atipik Lenfoma İçin Kemoterapi ve Kök Hücre Tedavisi Mümkün

Lenfoma hastalığının, tanı ve teşhisinden sonra bir takım tedavi biçimleri meydana geliyor. Bu tedavi biçimlerinden bir tanesi de kemoterapi ve kök hücre olarak karşımıza çıkıyor. Bu tedavi atipik lenfoma için kullanılıyor. Kemoterapi nedeni ile birlikte hastanın bedeninde bir takım değişimler meydana geliyor. Bu değişimlerden en önemli saç dökülmesidir. Kişi psikolojik anlamda kendisini kötü hissedebilir, fakat sonuç olarak hastanın iyileşmesi adına önemli bir adımdır. Yine aynı şekilde kök hücre tedavisi geçiren hastalar yorgun ve bitkin hallerinden, sağlıklı hallerine geçiş aşamasında bir depresyon durumu yaşayabiliyorlar. Bu durumların meydana gelmesi gayet doğaldır. Önemli olan teşhis ve tedavilerin hasta adına uygulanıyor olmasıdır.