Lenfoma A Tipi

Lenfoma A Tipi  

Lenfoma A tipi  ortaya çıkış sebebi vücut içerisinde bulunan lenfositlerin oluşturduğu kanserdir. Kanser ya da normal olarak ifade edilen hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalması ile birlikte lenfoma hastalığı meydana geliyor. Hastalık bir birey adına yaşamsal fonksiyonlarının gerçekleşmesi açısından bir takım aksaklıkları meydana getiriyor. Çünkü hasta gün içerisinde kendisini aşırı bir şekilde yorgun ve halsiz hissetmektedir. Ayrıca göğüs kafesinde meydana gelen ağrı ve boyundaki şişkinlikler lenfoma hastalığının habercisi oluyor. Ortaya çıkan şişkinlikler bası nedenine bağlı olarak nefes darlığı ve karın ağrısı gibi şikayetlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu şikayetler bir bireyde görülmesine rağmen hiçbir şekilde tıp uzmanına görünmüyorsa bu durum zamanla kişi adına risk oluşturuyor. Bunun için bu tarz şikayetlerin görülmesi üzerine mutlaka tıp alanında bir uzmana görünmesinde fayda vardır.

Lenfoma A Tipi Tedavisi

Lenfoma tedavileri iki alternatif seçenek dâhilinde uygulanıyor. Bunlardan biri radyoterapi ve diğeri ise kemoterapi oluyor. Lenfoma hastalığında tedavi seçiminin yapılması için hastalığın hangi evrede bağlı oluyor. Fakat bu noktada hastanın hangi evrede olduğuna dair tanının doğru bir şekilde konulmuş olması gerekiyor. Bunları belirlenmesi adına bilgisayarlı tomografi ve kemik iliği biyopsisi uygulanıyor. Özellikle lenfoma A tipi boyutuna ulaşmış hastalarda bu tedavi seçenekleri uygulanıyor ve bazen başarılı bazen ise başarısız sonuçlar elde ediliyor. Başarılı sonuçlar elde edebilmek için düzenli olarak takip işlemlerinin uygulanması gerekiyor. Bu duruma bağlı olarak ise lenfoma hastalığının daha kötü bir duruma ulaşması önlemiş oluyor.

Lenfoma A Tipi Tedavisinde Kullanılan Kemoterapinin Etkileri

Lenfoma tedavisi adına uygulanan kemoterapi tedavisinde bir takım yan etkiler meydana geliyor. Özellikle erken dönem içerisinde ortaya çıkan yan etkilerden birincisi vücut içerisinde kan yapımında azalma meydana geliyor. Kan yapımında azalmanın ortaya çıkmasına bağlı olarak da kişi bedensel anlamda kendisini yorgun hissetmektedir. Yine aynı şekilde kemoterapi yakıcı bir etkiye sahip olduğu için saçlarda dökülme meydana geliyor ve aynı zamanda deri de dökülmelerin meydana geliyor. Tedavi aşaması gerçekleştikten sonra 30 gün ve üzeri geçtikten sonra düzelebilen bir durumdur. Lenfoma A tipi tedavisinde böyle bir süreç gerçekleşiyor.