Kan Kanseri Tedavi Yöntemleri

Kan Kanseri Tedavi Yöntemleri

Kan kanserinde tedavi yöntemleri içerisinde bazı önemli yöntemler bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemleri genellikle hangi hastalık seviyesinde olduğunuza göre değişiklikler göstermektedir. Tedavi yöntemleri içerisinde en çok kullanılanı ise ilaç ve kemoterapi tedavisidir.

Kan kanseri hastalığında tedavinin hangi yöntemle gideceğini belirleyebilmek için öncelikle hastalığın hangi evrede olduğunu saptamak gereklidir. Hasta eğer birinci evrede ise kısa bir kemoterapi tedavisi alabilir. Ya da anlaşmalı olarak doktorun uygun görmesi halinde sadece ilaç tedavisiyle hastalığın üstesinden gelebilmektedir. Hasta eğer ikinci evrede ise bu evrede oldukça genç ve yeni bir evre olarak adlandırılmaktadır. Bu yüzden de hasta bu evrede gönül rahatlığı ile kemoterapi tedavisini alarak sağlığına oldukça kısa bir süre içerisinde kavuşabilmektedir.

Kan kanseri tedavi yöntemleri içerisinde bir de radyoterapi yöntemi bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemi genel olarak ameliyat olan hastaların ameliyattan sonraki aşamasıdır. Eğer kişi ameliyatla tedavi olursa bir sonraki aşamada belli başlı tedavi yöntemleri de belirlenmektedir.

Kan kanserinde 3. ve 4. Evreler genellikle ileri evre olarak adlandırılmaktadır. Bu evrelerde ilaç tedavisi ile birlikte 6 8 kür olmak üzere hastaya ve durumuna bağlı olarak değişen bir tedavi süreci bulunmaktadır. Tedavi eğer başarılı olmaz ise kemik iliği nakli yapılması gerekmektedir. Kemik iliği nakli ile birlikte hastalık içerisinde yer alan birçok sorun oldukça kolay bir şekilde halledilmiş olur.

Kan Kanseri Tedavisinde Radyoterapi Yöntemi

Kan kanseri tedavisinde radyoterapi yöntemi de oldukça sık kullanılan bir tedavi yöntemi olmaktadır. Radyoterapide amaç hastanın içerisinde bulunan kötü huylu tümörlerin büyümesine engel olmaktır. Böylelikle hastanın evresinde ilerlemenin durması amaçlanmaktadır. X ışınları sayesinde vücudunuzda bulunan kötü huylu tümörlerden uzak durmuş olursunuz. Ayrıca bu tedavi yöntemi çok sık kullanılan yöntemler arasında geldiğinden bir o kadar da hakkında az bilinen tedavi yöntemi olarak sayılmaktadır. Tedavi esnasında sürekli olarak sizlere tedavinin gidişatı konusunda bilgi verilmektedir. İki farklı çeşitte radyasyon tedavisi bulunmaktadır. Radyasyon tedavisinde odada sizden başka kimse bulunmamaktadır. Tekniker radyasyon ışığını açtıktan sonra odadan ayrılır.