Lenfoma 2. Evresi

Lenfoma 2. Evresi

Lenfoma rahatsızlığı genel olarak evre evre ayrılmaktadır. Bu evrelerin kendi içlerinde tedavi ediliş şekilleri ve ilaçları da farklı olmaktadır. Bu evrelerin her biri içerisinde yaşam süresi ve hastalığa hakim olma gibi konularla ilgili doktorlar belli bir ön görüşlerini belli etmektedirler.

Lenfoma 1.evresi kendi içerisinde A, B ve E bölümlerine ayrıldığını daha önce de belirtmiştik. Bu bölüm bittikten sonra Lenfoma hastalığı ikinci evreye geçmektedir. Bu bölüm içerisinde olan hastalarında endişelenmemesi oldukça önemlidir. Hangi evrede olursa olsun hastaların genel olarak kendilerini iyi hissetmesi ve yaşam ile ilgili soruları kafalarına takmamaları oldukça önemli olmaktadır. Lenfoma 2.evresi içerisinde olan hastanın hastalığında bazı değişiklikler yaşanmaktadır. Bu değişiklikler oldukça göze çarpan değişiklikler değildir. Bu evre içerisinde genel olarak lenf düğümlerinde büyümeler meydana gelmeye başlar. Lenfoma içerisinde bulunan normal hücreler ise ciddi miktarlarda büyümeye başlamaktadırlar. Bu oldukça hızlı bir şekilde büyüyen lenfoma hücrelerinin ömürleri ise normal bir lenfosid hücresinden de daha hızlı olmaktadır.

Lenfoma 2.evresi ya da hangi evrelerinde olsun ya da olmasın kesinlikle bu hastalık bulaşıcı ve başka kişileri de etkileyebilecek bir rahatsızlık olmamaktadır. Lenfoma hastalığının nedeni ise kesin bilinmemektedir. Lenfoma tanısının ve evresinin konulmasından sonra doktor bazı ilaç grupları ile kemoterapi gibi tedavi süreçlerini uygulamaya başlayacaktır. Lenfomanın en etkin tedavisi ise kök hücre yöntemi olmaktadır.

Lenfoma 2.evresi Tanı Koyma Metodları

Lenfoma 2.evresi tanı koyma metodları oldukça fazla olmaktadır. Lenfoma rahatsızlığının belli başlı belirtilerinin olduğu düşünülen hasta için bazı tetkikler ve tanı koyma metodları uygulanmaktadır. Bu metodların sonuçlarına göre hastalığın şüphelenen kişide olup olmadığı bulunur. Hastalığın bir kişide saptanmasından sonraki yöntemde ise hastalığın tedavisi için yöntem belirleme aşamasıdır. Hastalığın evresi belirlenir ve hasta için en uygun tedavi yöntemi belirlenmeye çalışılır.

Lenfoma 2.evresinde tanı koyma çalışmaları sırasında bazı göze çarpan noktalar şunlar olmaktadır. Doktor muayenesi, biyopsi, röntgen, kemik iliği biyopsisi, biyokimyasal incelemeler, kan sayımı gibi farklı yöntemlerle lenfoma hastalığının kişi içerisinde bulunup bulunmadığı kontrolleri yapılmaktadır.