Lenfoma birinci evre nedir?

Lenfoma birinci evre nedir?

 Lenf kanserinin günümüzde oldukça artması teknolojinin tıbbın ve bilimin son derece gelişmiş olması hastalığın can sıkıcı konumunun yanında Yine de bir umut olarak belirmektedir. Kadın ve erkeklerin eşit oranda etkilendi lenf kanseri halk ağzında kan kanseri veya lenfoma kendini farklı belirtilerle göstersede tam kan tahlilleri ve gerekli testler sonucu net olarak tanı konulabilir.

Lenfoma tedavisinde son yılların artar risklerine fazlalaşan risk faktörlerini ve hastalığın bireylerde görülme oranının sıkılaşmasına rağmen tarihsel süreçte bakıldığında oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Lenfoma ilaçlara ve ilik nakline yanıt veren bir kanser türüdür.

Birden fazla ürünün alt türlerinin bulunması sebebiyle %90 oranında tedaviye yanıt veren türlerinin bulunduğu bilinmektedir.

Kök hücre tedavileri ilik nakli ve inatçı lenfoma türlerinde akıllı ilaç olarak tabir edilen yalnızca kanser hücresini hedefleyen özel ilaçların bulunması yüz güldürücü gelişmelerdir.

Lenfomada  birinci evre

Lenfoma lenf bezlerini tutan bir tümördür  lenf vücudumuzun her yerinde bulunur.

Göğüs kafesimizde boynumuzda koltuk altımızda her yerimiz da bulunur.

Lenfomada birinci evre ise en az korkulması gereken evredir erken tanı olarak kabul edilir.

Bilezikler ile beraber tanının erken konması Tedavinin de daha çok sonuç vermesine sebep olur.

Lenfomada toplam 4 evre bulunur birinci ve 2. evreler ağır olmamakla ve başlangıç evreleri sayılmakla beraber üçüncü ve dördüncü eller alır evreler olarak kabul edilir.

Lenfomada 1. evresindeki hasta oldukça şanslıdır.

Tedaviye erkenden başlanması yüzde seksen %90 oranında iyi sonuçlarını alınmasını sağlar.

Lenfomanın evreleri alt tiplerine göre de şekil alır.

Örneğin T hücreli lenfoma ile B hücreli bir lenfomanın evreleri aynı değildir.

Lösemi tek bir nedene bağlı olmamakla beraber bir çok nedenin bir araya gelmesiyle oluşan bir kanser türüdür.

Löseminin tek bir nedeni yoktur ancak birçok etkenler sevmeyi tetikler.

Yediğimiz içtiğimiz giydiğimiz şeyler Soluduğumuz hava da bunlara dahildir.

Lösemide erken tanı ve teşhis hayat kurtarır   löseminin evrelerinde hastanın hayatta kalması ve uzun sürekli bir hayat yaşaması neredeyse imkansız hale gelirken erken tanı Ve tedaviye başlanması ile hastanın yaşam süresinin uzaması ciddi boyutlarda artar.