LÖSEMİ TÜRLERİ

LÖSEMİ TÜRLERİ

Lösemi değer ismiyle ilik kanseri veya kan kanseri olarak da bildiğimiz hastalık insanlar için gerçekten de hayatı zor duruma sokan bir hastalıktır. İnsanların hayatını zor duruma sokmasına karşın diğer kanserlerle karşılaştırıldığında tedavi şansı daha yüksek ve başarı durumundan bakıldığında yaklaşık olarak %91 oranında bir tedavi başarısı sağlanmaktadır.

Biraz daha detaylı bakmamız gerekirse, lösemi etkilediği beyaz kan hücresine ve ne kadar hızlı ilerlediğine bağlı olarak farklı ve çeşitli türlere ayrılmaktadır. Akut lösemi hızlı gelişir ve belirtileri çok kısa bir zaman zarfında görülmeye başlar. Kronik lösemi ise daha yavaş ilerler ve yıllarca hiçbir belirti göstermeden gelişimini tamamlayabilir. Eğer lenfostik adı verilen beyaz kan hücreleri anormal olarak ürüyor ise buna “lenfoblastik lösemi”, myelosit adı verilen beyaz kan hücreleri anormal olarak ürüyorsa “miyelonenöz lösemilösemi adını alırlar. Bu ana dört lösemi türü dışında daha az görülen tüylü hücre lösemisi, kronik miyelomonostik lösemi adı altında farklı lösemi türleri de var olmaktadır.

Yetişkinlerde en sık görülen lösemi türleri, kronik lenfostik lösemi ve akut miyeloid lösemidir. Çocuklarda ise akut miyelojenöz lösemi yani AML ve miyeloid lösemiler daha sık görülmektedir.

Lösemi Tedavileri

Lösemide erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Hastalığın gösterdiği belirtiler doğrultusunda testler yapılır ve sonuca ulaşılır. Bu sonuçlar ışığında tedavi süreçleri ve yöntemleri belirlenmektedir. Eğer lösemi hücresi iyi huylu ise sadece yüksek dozda kemoterapi ve ilaç desteği ile başlayan ve yaklaşık olarak 2 yıl sürmekte olan tedavi yeterli olacak ve hastayı iyileştirecektir. Fakat lösemi hücresi kötü huylu ise işler biraz daha karmaşıklaşmaktadır. Bu durunda tedavi sürecinde ve uygulamalarında değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler gerek tedavinin zamanı olsun gerek kullanılan yöntemler ve uygulamalar olsun anında farklılık göstermektedir. Örneğin kötü huylu lösemi hastalığında kök hücre tedavisi uygulanabilecek yöntemler arasındadır. Yahut farklı bir tedavi yöntemi de seçilebilmektedir. Diğer yöntemde ilik nakli olarak bilinir ve bunun için bir donöre ihtiyaç duyulur.