Böbrek Nakli İçin Gereken Tahliller

Böbrek Alıcısı İçin Yapılan Tetkikler:

Böbrek nakli için, alıcı olan kişiye nakil öncesi yapılan rutin kan ve görüntüleme tetkikleri birkaç gün içerisinde tamamlanır. Yakın zamanlı yapılmış ekokardiyografi gibi kardiyolojik tetkikleri değerlendirilir. Daha önce tüberküloz veya benzer bir enfeksiyon hastalığı bulunması, enfeksiyona sebep olan böbrekler, polikistik böbrekler, hepatit B veya hepatit C bulunması gibi durumlarda ileri tetkikler istenebilir. Böbrek naklinden sonra her şeyin problemsiz gitmesi için mevcut hastalıkların nakilden önce dikkatli bir şekilde değerlendirmesi yapılır.

Böbrek Vericisi İçin Yapılan Tetkikler:

Böbrek nakli için verici olan kişinin, yaptığı hazırlıklar kan ve idrar tetkikleri, doku ve kros tetkikleri, uzman değerlendirmeleri ve son aşamada böbrek bilgisayarlı tomografi ile yapılır. Böbrek veren kişi ilk olarak kan ve idrar tetkiklerini yaptırır. Tüm kan ve idrar tetkikleri bir gün içerisinde sonuçlanmaktadır. İdrar tetkiki için 24 saat içerisinde yapılan idrarın tümü toplanır. Bu sebeple verici olan kişinin tetkik vermeden bir gün önce idrar biriktirmeye başlaması gerekir. 24 saatlik idrar toplamak için temiz, boş plastik su kabı alınmalıdır. Yapılan idrarın her damlasının toplanması, yapılacak testin sonucu açısından çok değerlidir. İdrar toplamaya; sabah normal olarak uyandığınız saatten itibaren başlanır. Uykudan kalktıktan sonraki ilk idrarınızı tuvalete boşaltınız. Tüm gün ve gece boyunca yaptığınız idrarları verilen kabın içine toplayınız ve ertesi gün sabah ilk idrarınızı da biriktirdiğiniz kaba yapınız. Ertesi gün ilk idrarı da toplama kabına ilave ettiğiniz zaman idrar toplama işiniz sona erecektir. Toplanan idrarın tamamı laboratuara teslim edilir.

Bu tetkiklerin sonucuna göre nefroloji uzmanı ve organ nakli cerrahı durum değerlendirmesi yaparlar. Böbrek nakli için verici olacak kişi kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kadın doğum uzmanı ve diğer branş uzmanları ile değerlendirme yapılacaktır. Sağlıklı olarak değerlendirilen böbrek vericisi olan kişi son olarak karın içerisindeki bütün organların ve aynı zamanda böbreklerin detaylı olarak değerlendirildiği karın bilgisayarlı tomografi istenecektir. Bu durumda böbreklerin büyüklüğü ve damarları detaylı olarak değerlendirilir. Karın içinde muhtemel olan tüm anormal durumlardan bilgi sahibi olunur. Tetkikleri tamamlanan ve sağlıklı olduğu görülen kişinin böbrek bağışlamasında bir sakınca olmaz.

Böbrek nakli için, bütün dünyada kabul gören standartlara göre bu kişinin böbreğini bağışlaması, ileride kendisinin böbrek yetmezliğine girmesine neden olabilecek bir risk oluşturmadığı belirtilir. Bu gerçek aynı tecrübeyi yaşamış binlerce böbrek vericisinden alınan bilimsel sonuçlar ışığında bütün dünyada kabul edilmiştir.