Lösemi Sebepleri

Lösemi sebepleri konusunda aslında çoğu lösemi olgusunda belirgin bir neden yoktur. Ancak şunu anlamak önemlidir:

 • Lösemi, başkasından (bulaşıcı) yakalanabilen bir durum değildir.
 • Lösemi bir ebeveynden çocuğa geçmez (kalıtsal)

Lösemi Sebepleri Risk Faktörleri

 • Yaş – yaşlı insanlarda löseminin çoğu formu daha yaygındır. Bunun en önemli istisnası, çocuklarda en yüksek insidansın TÜMÜ olmasıdır.
 • Cinsiyet – lösemiler genellikle erkeklerde daha yaygındır
 • Genetik – lösemi kalıtsal bir hastalık olmamasına rağmen, yakın akrabaların bazı lösemi formları geliştirebileceği olasılığı daha yüksektir. Risk hala çok küçüktür ve kaygıya ya da tarama testlerine sebep yoktur. Lösemi sebepleri daha net ortaya çıkabilir.
 • Kimyasal maruziyet – bazı kimyasallara ve yüksek  düzeyde radyasyona maruz kalmak  lösemi gelişme olasılığını artırabilir. Bu faktörler tüm vakaların sadece çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır.
 • Diğer kemik iliği bozuklukları olan kişilerde bazı lösemi türleri daha sık görülür. Bu şekilde davranan en yaygın bozukluklar miyelodisplastik sendrom (MDS) ve miyeloproliferatif neoplazmlardır (MPN).
 • Lösemi belirtileri ve semptomları (ve kan kanserleri genellikle bilinmeyen ve belirsizdir). Herhangi bir lösemiye özgü herhangi bir belirti veya semptom bulunmamakta olup, bu da bir doktorun laboratuvar testleri olmadan tanı koymasına olanak sağlayacaktır.Tüm lösemi tiplerinde, semptomlar normal olarak normal kan hücrelerinin eksikliği nedeniyle anormal beyaz hücrelerin varlığından kaynaklanır. Kemik iliği lösemi hücreleriyle dolduğunda, vücudun ihtiyaç duyduğu çok sayıda normal kan hücresi üretemez. Bu yol açar:

  Sadece bazı hastalarda veya lösemi formlarında görülen bazı semptomlar vardır. Örneğin, ALL’li küçük çocuklar kemikler veya eklemlerde ağrıdan şikayet edebilirler ve bazı AML tiplerinde, diş etleri dokulardaki lösemi hücreleri tarafından şişebilir.

  Lenfoid malignitelerde lenf nodları (bezler) şişebilir. Löseminin bazı formlarında karaciğer genişleyebilir (hepatomegali) veya dalak (sol taraftaki kaburgaların hemen altında bulunan bağışıklık sisteminin bir organı) genişleyebilir (splenomegali).

  Lösemi Sebepleri Belirtileri

  • Anemi – kırmızı kan hücrelerinin eksikliği nedeniyle
  • Zayıflık, yorgunluk, nefes darlığı, hafif başlılık, çarpıntı
  • Enfeksiyonlar – normal beyaz kan hücrelerinin eksikliğinden dolayı
  • Enfeksiyonlar daha sık, daha şiddetli ve daha uzun ömürlüdür
  • Ateş, halsizlik (genel hastalık hissi) ve terleme
  • Purpura (ciltte küçük çürükler), ağır dönemler, burun kanaması, diş eti kanaması
  • Kanama ve morarma – trombosit eksikliği nedeniyle Lösemi sebepleri daha net belirtilerle ortaya çıkabilir.