Böbrek Nakli İçin Gereken Şartlar

Böbrek nakli yapılamayacak grup çok az bir bölümü oluşturmaktadır. Böbrek yetmezliğine giren hastalar diyalize giren hastalar için böbrek nakli adeta bir umut ışığı haline gelmiştir. Bu bakımdan böbrek nakli için gereken şartlar oldukça önem arz eder. Günümüzde başarıyla uygulanan nakil işlemleri hastaların hayat standardını yükseltmekte, daha uzun ve sağlıklı bir şekilde yaşam sürmelerine yardımcı olmaktadır. Böbrek nakli ameliyatının riskini kaldıramayacak kalp hastaları, kanser hastaları dışında çoğu kişi böbrek nakli yaptırabilirler. Hastalarda bulunan hepatit, tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıkları mikrobik hali aktif durumda olmadığı takdirde nakil işlemi yine yapabilmektedir. Nakil işlemi yaptırılacak hastalar doktor tarafından bilgilendirilmeli yapılacak organ nakil merkezlerinde kayıtları tutulmalıdır. Eğer hastanın böbrek alınacak bir akrabası bulunuyorsa canlı üzerinden nakil işlemi, bulunmadığı takdirde ise kadavra üzerinden nakil işlemi gerçekleştirilmelidir.

Canlılar üzerinden yapılan böbrek nakil işlemleri oldukça güvenli, başarılı ve uygun bir tedavi yöntemidir. Nakil işlemini takip eden ilk yılda hastalar %95 oranında sağlıklı ve diyalize girmeden bir yaşam şekliyle hayatlarını sürdürebilmektedirler. Son zamanlarda kullanımı başlayan bağışıklık baskılayıcı ilaçlarda yaşanan gelişmelerle birlikte böbrek naklindeki deneyimlerin artmasıyla başarı oranları gittikçe yükselmektedir.

Böbrek nakli olması düşünülen hastalarda genel olarak kadavradan nakil işlemi gerçekleştirileceğine dair bir izlenim bulunuyor. Fakat kişinin yakını tarafından alabileceği bir nakil ile beklemesine gerek dahi olmadan hızlıca sağlığına kavuşmaktadır. Bu süreçler göz önüne alındığında böbrek nakli olacak bir hastanın öncelikli olarak canlıdan böbrek naklini tercih etmesi önemlidir. Canlıdan yapılan böbrek naklinin hastaya bir takım avantajları bulunmaktadır. Bunları sıralamak gerekirse:

  • Canlı üzerinden gerçekleştirilen böbrek nakillerinde daha başarılı sonuçlar alındığı görülmüştür.
  • Hem verici hem de alıcı çeşitli ve detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği için operasyon oldukça kontrollü ve planlı bir şekilde gerçekleştirilir.
  • Kadavra üzerinden alınacak böbreğin uygun çıkmama ihtimali bulunduğundan dolayı hasta bu süreçte bedenen ve ruhen yıpranabilir.
  • Canlı üzerinden gerçekleştirilen böbrek nakilleri oldukça kısa sürede tamamlanarak nakil işleminin bitirilmesi gerçekleştirilir.
  • Canlıdan böbrek nakli olamayan insanlar için kadavra üzerinden nakil şansı da oldukça yüksek olmaktadır.

Benzer Konular: