Böbrek Nakli Ne Zaman Gereklidir

Genel olarak son dönem böbrek yetmezliğine gelen, bütün hastaların organ nakli adayı olarak bilinmesi gereklidir. Çünkü organ nakli diyaliz yöntemlerine nazaran çok daha üstün bir tedavi yöntemidir. Gerçekten hem yaşam kalitesi, hem de yaşam süresi açısından organ nakli diyalizin tedavi şekli ile kıyaslanamayacak kadar üstün özelliğe ve avantajlara sahiptir. Ekonomik olarak da çok daha ekonomik bir tedavi şeklidir.

Diyaliz yöntemleri ülkemizde maalesef çok pahalıdır. Diyaliz için kullanılan sarf malzemeleri çoğunluk olarak yurt dışından gelmektedir. Böbrek nakli 30’dan fazla merkezde çok başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Her diyaliz hastasına veya son döneme giren kronik böbrek hastasına böbrek nakli yapmak gereklidir.

Çok ciddi kalp damar hastalığı olan diyaliz hastalarına böbrek nakli yapılamaz. Yine yaşam süresinin çok kısa olduğu bilinen kanser, tümör ve benzeri hastalığı olan kişilere böbrek nakli gerekli değildir ve yapılamaz. Bunların haricinde her diyaliz hastasında böbrek nakli gerekli olan bir yöntemdir. Diyaliz sürecinde olan kronik böbrek yetmezliği hastalarında yine, böbrek nakli gerekli olan yöntemdir.

Böbrek yetmezliğine girenler, diyalize girenler için böbrek nakli bir umut kaynağıdır. Çünkü zamanımızda başarı ile uygulanmakta ve hastaların yaşam seviyesini yükselterek, daha uzun ve sağlıklı yaşamalarını sağlar. Sadece ameliyat riskini kaldıramayacak durumda olanlar, kanser hastaları dışında kalan herkese böbrek nakli yapılabilir. Hastalarda hepatit, tüberküloz gibi enfeksiyon hastalığı bulunursa, mikrobik hali aktif değilse yine böbrek nakli olabilirler. Hastalara hekimler tarafından bilgi verilir ve organ nakil merkezinde kayıt yapılır. Böbrek alınacak bir akraba varsa canlıdan böbrek nakli yapılır, bulunamazsa kadavradan böbrek nakli listesine kayıt yapılır.

Canlıdan yapılan böbrek nakilleri oldukça başarılı ve güvenilir bir tedavi şeklidir. Nakilden sonraki ilk senede hastalarda % 95 oranında sağlıklı ve diyalize girmeden bir yaşam elde edilir. Son yıllarda kullanılan bağışıklık baskılayan ilaçlarda görülen gelişmeler ve böbrek naklindeki tecrübeler arttıkça başarı oranı devamlı yükselmektedir.

Böbrek nakli olması gerekli olan hastalarda, genel olarak kadavradan böbrek nakli bekleme gibi bir durum görülmektedir. Hâlbuki kişinin nakil alabileceği bir akrabası varsa, beklemeye gerek olmadan sağlığına kavuşabilir. Bunun için nakil olması gereken hastaların ilk olarak canlı böbrek naklini tercih etmeleri gerekir.

Benzer Konular: