Hodgkin Lenfoma 4 Kür

Hodgkin Lenfoma 4 Kür

Hodgkin lenfoma rahatsızlığı genel olarak lenfoma rahatsızlığının bir kolu olarak sayılmaktadır. Hodgkin lenfoma rahatsızığı lenfosit olarak sayılan hücrelerin düzensiz bir şekilde çoğalmasından kaynaklanmaktadır. Lenfoma rahatsızlığı günümüz içerisinde en çok başarı sağlanan rahatsızlıklar arasında başı çekebilen bir rahatsızlık olabilmektedir. Lenfoma rahatsızlığı tedavi yöntemleri ise gittikçe farklı bir şekilde artmaktadır.

Hodgkin lenfoma rahatsızlığı lenf bezlerinde yaşanan büyüme ile meydana gelmektedir. Lenf bezlerinin vücuttaki yerlere göre de hastalığın çoğalması ve hastalığın tedavisi de değişebilmektedir. Hastalığın tedavi edilmesinde ki baş amaç ise tedavinin bir an önce tamamlanması ve hastalığın  yok edilmesidir. Hastalığın yok edilmesinin yanı sıra hastalığın nüksetmesinin de önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Hodgkin lenfoma rahatsızlığın belli başlı önemli belirtileri vardır. Lenf bezlerinde ve dalakta yaşanacak büyüme ile meydana gelebilir. Bununla beraber avucun içinde yer alan lenf bezlerinin büyümesi ile de hastalık belirlenebilmektedir.

Hodgkin lenfoma rahatsızlığın tedavisinde belli başlı yollar izlenmektedir. Genellikle bu tedavi yöntemleri içerisinde en çok bilineni ise hogkin lenfoma 4 kür yöntemi olmaktadır. Eğer hasta erken evre de ama risk faktörlerini içeriyorsa hogkin lenfoma 4 kür kemoterapi yöntemi uygulanmaktadır. 30 Gray dozundaki ışın tedavisi ise bir başka tedavi yöntemi olmaktadır. Hodgkin lenfoma 4 kür kemoterapi tedavi yöntemi ile birlikte hastalığın nüksetmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Hodgkin Lenfoma 4 Kür Tedavisi

Hodgkin lenfoma rahatsızlığına yakalanmış hastalar için belirli düzeyde tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Genel olarak hodgkin lenfoma rahatsızlığı 3 grup tedavi yöntemi içerisine ayrılmaktadır. Bunlardan 1.grup ise erken evre ve kötü risk grubu içermeyen faktörlerdir. Bu risk grubunda olan hastalar için az bir ışın tedavisi ile 2 kürden oluşan çok kısa bir kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır. Ama erken evre ve kötü risk faktörü olan hastalar için hogkin lenfoma 4 kür tedavisi yani 4 kür kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır.

İlerlemiş hasta gruplarında ise 6 ile 8 kür arasında değişen oranlarda kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır. 6 kür uygulanan hastalarda hasta ilk defa hastanede yatması önemlli olmaktadır.