Lenfoma Kanseri 3.Evre

Lenfoma Kanseri 3.Evre

Lenfoma kanseri genel olarak lenfosit denilen hücrelerin ani ve hızlı bir şekilde çoğalması anlamına gelmektedir. Lenfoma kanserine yakalanan kişilerin hangi evrede olduğu oldukça büyük önem taşımaktadır. Hangi evrede olduğu belli olursa kişinin tedavisi o şekilde yönlendirilmektedir. Lenfoma kanserinin tedavi yönteminin evre olduğunu daha önce de söylemiştik. Lenfoma genel olarak hodgkin lenfoma ve non hodgkin lenfoma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Lenfoma, lenf hücrelerinden dolayı da vücudun her noktasında görülmektedir. Lenfoma kanseri 3.evre de ise, lenf hücrelerinin karın üst ve alt boşluklarında yer aldığı görülmektedir. Lenf hücreleri bununla beraber mide içerisinde ya da organlarda da yer almış olma ihtimali yüksek olmaktadır.

Lenfoma kanseri 3.evre tedavi yöntemleri de kendi içerisinde farklı olmaktadır. Tedavi yöntemleri olarak kemoterapi görülebilir. Kemoterapi gören hastalar damar içerisinde ilacı almaktadır. Aynı zamanda da ilacı biraz da ağızdan almaktadırlar.

Kemoterapi döneminde ise bir süre dinlenme olmaktadır. Dinlenme dönemi hücrelerin zarar görmesini önlemek için yapılmaktadır. Eğer lenf hücreleri karaciğer içerisinde yer almışsa o zaman hastanın ameliyat olması gerekmektedir. Hasta ameliyat olduktan sonra da radyoterapi görerek hastalığın arttırılması sağlanmaktadır. Lenfoma kanseri 3.evre de olduğu zaman bir diğer önemli ayrıntı ise hastanın psikolojik mutluluğu olmaktadır. Psikolojisini iyi tutan hastalar genel olarak daha iyi kanseri atlatabilmektedirler.

Lenfoma Kanseri 3.Evre Semptonları

Lenfoma kanseri 3.evre semptonları birden çok olabilir. Ama bunlar içerisinde ne olursa olsun doktorun teşhis etmesi en önemi olay olmaktadır. Doktorun teşhis edilmesiyle birlikte lenfoma kanseri olduğunuzu anlayabilirsiniz. Sadece semptonlar üzerinden kanser teşhisi konulması yanlıştır. Bu ve bunun gibi birçok sempton başka hastalıkların da semptonları arasında yer alabilir.

Kasıklar ve koltuk altı gibi lenf bezlerinin sıklıkla olduğu yerlerde bir şişlik olması ve bu şişliğin giderek büyümesi lenfoma kanseri ihtimalini yaratmaktadır. Ayrıca son 6 ay içerisinde diyet yapılmaksızın ani verilen kilo kayıpları ise lenfoma kanseri semptonları arasında yer almaktadır.

Gece terlemeleri, kuru öksürükle gelen ani ateşler ise lenfoma kanseri semptonları arasında yer alır.

Lenfoma Grade 3

Lenfoma Grade 3

Lenfoma grade 3 yani lenfoma 3.evre hastalığı olarak da bilinmektedir. Lenfoma rahatsızlığının genel olarak ilerlemiş hali olarak sayılmaktadır. Lenfoma rahatsızlığını meydana getiren hücrenin adına lenfosit denilmektedir. Lenfositlerin genel olarak vücut içerisindeki işlevi hastalıklarla ve enfeksiyonlarla mücadele etmektedir. Lenfosit hücrelerinin ani ve hızlı büyümesiyle birlikte bu hastalık meydana gelmektedir. Lenfoma grade 3 yani lenfoma3. Evre hastalığın genel olarak tanısının belli yöntemlerle belli olmaktadır.

Lenfoma 3.evre de olan hastaların, biyopsi, biyokimyasal analizler, kan sayımları, ailenin genetiğinin incelenmesi, fiziki muayene gibi birçok tanı yöntemleriyle lenfoma rahatsızlığı teşhis edilmektedir. Lenfoma rahatsızlığının genel olarak ortaya çıkma olasılığı en fazla AİDS hastalığında meydana gelmektedir. AİDS hastalığı olan kişilerde daha önceden de aileden birisinin lenfoma hastalığı olanlarda meydana gelmektedir.

Genel olarak lenfoma grade 3 yani lenfoma 3.evre teşhisinin konulma semptonları çeşitli olmaktadır. Doktorlar muayene ettiği zaman kasık, boyun ve koltuk altı gibi lenf bezlerinin sıklık olduğu yerlerde meydana gelmektedir. Ayrıca kilo kayıpları da son 6 ay içerisinde meydana gelirse bunun da lenfoma rahatsızlığından şüphelenilebilir.

Ayrıca kişi de sürekli olarak gece terlemeleri meydana geliyorsa, bu konuda da lenfoma rahatsızlığının bir belirtisi de olabilir. Buna en iyi doktorların vereceği teşhis konusunda karar verilmektedir. Kuru öksürükle nefes alma zorlukları da bir belirtisi olabilir.

Lenfoma Grade 3 Tedavi Yöntemleri

Lenfoma grade 3 tedavi yöntemleri yani lenfoma 3. Evre hastalığında olan kişiler için bazı önemli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bir kişi eğer lenfoma rahatsızlığının 3.evresine gelmişse kemoterapi tedavisi önemi olmaktadır. Kemoterapi sayesinde hastalık büyük oranda atlatılmış olmaktadır. Kemoterapi rahatsızlığının yanı sıra radyoterapi de oldukça önemli bir tedavi yöntemi olmaktadır.

Eğer lenfoma rahatsızlığı karaciğerde meydana gelmişse, hastanın bir an önce ameliyat olması gerekmektedir. Ameliyat sayesinde kişiler daha çabuk iyileşme meydana gelmektedir. Radyoterapi ise bu gerçekleşilen ameliyattan hemen sonra ise gerçekleştirilmelidir. Üçüncü evre esnasında da lenfoma ilk çıktığı yerden ve bölgeden dışına da sıçramaktadır.

Lenfoma 3.evre de ise karın üst bölgesinde ve alt bölgesinde meydana gelmektedir.

Lenfoma 4. Evre

Lenfoma 4. Evre

Lenfoma rahatsızlığı lenfosit hücrelerinden meydana gelen bir rahatsızlık tipidir. Lenfosit hücrelerinin hızlı bir şekilde çoğalmasından meydana gelen bir hastalıktır. Lenfosit hücreleri, lenf bezleri nerede ise orada hastalık olma riski oldukça fazla olmaktadır. Lenf bezinin bulunduğu vücudun herhangi bir noktasında meydana gelebilir. Lenfoma rahatsızlığı iki tip olarak ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi hodgkin lenfoma olurken diğeri ise non hodgkin lenfoma rahatsızlığı olmaktadır.

Lenfoma hastalığı kendi içerisinde evre evre olarak ayrılmaktadır. Lenfoma rahatsızlığı eğer birinci ve ikinci evre olarak belirlenirse, bu erken evre denilmektedir. Lenfoma rahatsızlığının 3. Evresi ve 4. Evresi ise ileri evre olarak bilinmektedir. Lenfoma eğer birinci evrede ise karın alt ya da üst kısmında tek taraflı olmak üzere bir lenf düğümü bölgesinde hastalık mevcuttur.

Lenfoma ikinci evrede ise yine hastalığın tek taraflı olduğu söylenmektedir. Hastalık karın alt ya da üst bölgesinde bulunabilir. Ama lenf düğümeri birden fazla olmaktadır. Lenfoma üçüncü evreye geldiğimizde ise karın zarının hem altında hem de üstündeki bölgelerde lenf düğümü tutulumu söz konusudur. Dalak tutulumu varsa bu hastalarda III. evrede kabul edilir. Lenfoma 4.evre de ise hastalık daha yaygın bir şekilde vücut içerisinde yer almaktadır. Lenf dokusunun tutulumu dışında hastalık organlar içerisinde de yayılmış olabilir. Karaciğer, kemik, kemik iliği, deri, beyin, akciğer  gibi organlarda da lenfoma 4.evre hastalık rastlanabilir. Lenfoma 4.evre de bulunan hastanın tedavisi de kendi içerisinde şekillenmektedir.

Lenfoma 4. Evre Tedavi Yöntemleri

Lenfoma 4.evre tedavi yöntemleri hastanın durumuna ve hastanın yaşına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Lenfoma üçüncü evrede kemoterapi tedavisi uygulandığı gibi bu lenfoma 4. Evresinde de uygulanmaktadır. Bazen lenfoma 4.evre de bulunan hastalardaki kanserli hücreleri öldürmek için yüksek dozda radyoterapi ya da kemoterapi gibi tedavi yöntemleri bulunabilir. Ama hastalar içerisinde standart tedavi CHOP dur. Bazen HDL lı hastalar için kök hücre transplantasyonu ile birlikte yüksek doz kemoterapi yapılması gerekir. Kök hücre tedavi yöntemi ise bir başka tedavi yöntemi olarak sayılmaktadır.

Ayrıca lenfoma 4. Evre tedavi yöntemleri içerisinde hastalık ile barışık olmak en iyi tedavi yöntemi olmaktadır.

Lenfoma 3.Evre

Lenfoma 3.Evre

Lenfoma 3.evre hastalığın biraz daha ilerlemiş hali olarak da bilinmektedir. Lenfoma rahatsızlığı genel olarak lenfosit hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Bu hücrelerin hızlı bir şekilde kontrolsüz olarak çoğalmaları ile lenfoma rahatsızlığı baş göstermektedir. Lenfoma rahatsızlığının içerisinde bazı önemli adımlar oluşmaktadır. Lenfoma rahatsızlığının tanısı önemli adımlar neticesinde konulmaktadır. Bu hastalığın tanısının konulması için öncelikle doktor muayenesi yapılması gerekmektedir. Lenfoma tanısı konulduktan sonra tedavisinin gerçekleşebilmesi için hangi evre de ve hangi evrenin hangi kısmında olduğu da bilinmesi gerekmektedir. Lenfoma rahatsızlığı tanısı konulmuş birinin hangi evre de olduğu lenf hücrelerinin durumu ile bilinmektedir. Lenfoma 3.evre de olan bir hastanın diyaframın üst ve alt kısmında bu hücrelerin yayılmış olduğunu görürsünüz. Bu lenfoma 3.evre hastalığının bir durumu olarak bilinmektedir.

Ayrıca lenfoma rahatsızlığında hangi evre olursa olsun kendi içerisinde A ile B olmak üzere iki kısıma ayrılmaktadır. A kısmında olan bir hastanın kilo kaybı görülmektedir. Ayrıca bu hastanın gece terlemeleri ile ateşe rastlanmaz. Ama lenfoma 3.evre B kısmında olan bir hastanın kilo vermesi olur. Ayrıca gece terlemeleri ile birlikte ateşe de rastlanılmaktadır. Lenfoma rahatsızlığının evresine göre tedavisi de belirlenmektedir. Genel olarak hastalığın bu evresinde olan kişiler için kemoterapi ile radyoterapi gibi tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Lenfoma 3. Evre  Belirtileri

Lenfoma 3.evre belirtileri kendi içerisinde farklılıklar bulundurmaktadır. Şöyle bir belirti listesi yapalım. Lenfoma rahatsızlığı olduğu şüphelenilen kişilerde özellikle de boyun, koltuk altı veya kasıkta büyümüş, ağrısız, lastik kıvamında lenf düğümleri gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca lenfoma rahatsızlığının belirtileri olan bir kişi de özellikle de alkolün etkilerine daha duyarlı hale gelmek veya alkol aldıktan sonra lenf düğümlerinde ağrı olması durumu mevcuttur. Açıklanamayan kilo kaybı, sebebi anlaşılamayan ateş, gece terlemeleri, öksürük, solunum zorluğu veya göğüs ağrısı, aşırı halsizlik ve yorgunluk, sebebi açıklanamayan kilo kaybı, vücutta kaşıntı gibi belirtiler mevcut olmaktadır. Lenfoma rahatsızlığına sahip olan bir kişinin doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerekmektedir. Evresine göre de hastalığın yönlendirilmesi oldukça da önemli olmaktadır.

 

Lenfoma 3. Derece

Lenfoma 3. Derece

Lenfoma rahatsızlığı genel olarak lenfositler yüzünden meydana gelen bir rahatsızlık türü olmaktadır. Lenfosit hücreleri kontrolsüz bir şekilde hızlıca çoğalmaya başlarlarsa bu rahatsızlık gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır.

Lenfoma rahatsızlığı tanısı konmuş bir hastanın önce hangi evrede olduğu bilinerek ona göre bir tedavi çalışması yürütülmeye başlar. Bir hasta yapılan testlerden dolayı lenfoma 3.derece rahatsızlığı olabilir. Lenfoma 3.derece hastalarında genel olarak lenf bezlerinde bazı büyümeler görülmektedir. Lenf bezleri karın alt ve üst kısmında yani diyaframın alt ve üst kısmında yoğun bir şekilde hissedilebilir. Bununla beraber karın iç kısmında da hücrelere yani rahatsızlığa rastlanılmaktadır. Lenfoma 3.derece teşhisi konulan bir hasta için bazı önemli tedavi yöntemleri sunulmaktadır. Hasta için öncelikle ilaç tedavisiyle birlikte kemoterapi ve radyoterapi gibi uygulamalar da tedavi için etkili yöntemler arasında yer almaktadır. Lenfoma rahatsızlığının en iyi tedavisi ise morali daima yüksek tutmaktan geçmektedir. Morali yüksek tutan ve hastalığı ile barışan kişiler hangi evrede olursa olsun hastalığı yenme konusunda bir adım daha önde olmaktadırlar. Lenfoma rahatsızlığının tedavisi konduktan itibaren günlük yaşantınıza aynı devam etmeniz ve kesinlikle stres yaşamamanız önemlidir. Bunlara dikkat ederseniz lenfoma gibi tedavide başarı oranı çok yüksek hastalığının üstesinden gelebilirsiniz.

Lenfoma 3. Derece Tanı Yöntemleri

Lenfoma 3.derece tanı yöntemleri açısından oldukça yoğun yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemleri şimdi sizler için sıralayacağız. Lenfoma hastalığının ve bu hastalığın evrelerini öğrenmek için bazı önemli adımlar mevcuttur. Bunlar içerisinde doktor muayenesi de geniş yer tutmaktadır. Doktorlar lenfoma rahatsızlığından şüphelenmesi durumunda lenf bezlerinin yoğun olduğu bölgeler olan koltuk altınız ve diyaframın üst ile alt bölgelerini muayene eder.

Tanı yöntemlerinden biri de biyopsidir. Lenfoma olduğu şüphelenilen bölgeden alınan parça biyopsi için gönderilmektedir. Yapılan bu tanı çalışması sayesinde birçok hastanın hastalığı teşhis edilmektedir. Bununla beraber kan testleri de lenfoma rahatsızlığının tanısı için büyük yer tutar.

 

Hodgkin Lenfoma 4 Kür

Hodgkin Lenfoma 4 Kür

Hodgkin lenfoma rahatsızlığı genel olarak lenfoma rahatsızlığının bir kolu olarak sayılmaktadır. Hodgkin lenfoma rahatsızığı lenfosit olarak sayılan hücrelerin düzensiz bir şekilde çoğalmasından kaynaklanmaktadır. Lenfoma rahatsızlığı günümüz içerisinde en çok başarı sağlanan rahatsızlıklar arasında başı çekebilen bir rahatsızlık olabilmektedir. Lenfoma rahatsızlığı tedavi yöntemleri ise gittikçe farklı bir şekilde artmaktadır.

Hodgkin lenfoma rahatsızlığı lenf bezlerinde yaşanan büyüme ile meydana gelmektedir. Lenf bezlerinin vücuttaki yerlere göre de hastalığın çoğalması ve hastalığın tedavisi de değişebilmektedir. Hastalığın tedavi edilmesinde ki baş amaç ise tedavinin bir an önce tamamlanması ve hastalığın  yok edilmesidir. Hastalığın yok edilmesinin yanı sıra hastalığın nüksetmesinin de önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Hodgkin lenfoma rahatsızlığın belli başlı önemli belirtileri vardır. Lenf bezlerinde ve dalakta yaşanacak büyüme ile meydana gelebilir. Bununla beraber avucun içinde yer alan lenf bezlerinin büyümesi ile de hastalık belirlenebilmektedir.

Hodgkin lenfoma rahatsızlığın tedavisinde belli başlı yollar izlenmektedir. Genellikle bu tedavi yöntemleri içerisinde en çok bilineni ise hogkin lenfoma 4 kür yöntemi olmaktadır. Eğer hasta erken evre de ama risk faktörlerini içeriyorsa hogkin lenfoma 4 kür kemoterapi yöntemi uygulanmaktadır. 30 Gray dozundaki ışın tedavisi ise bir başka tedavi yöntemi olmaktadır. Hodgkin lenfoma 4 kür kemoterapi tedavi yöntemi ile birlikte hastalığın nüksetmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Hodgkin Lenfoma 4 Kür Tedavisi

Hodgkin lenfoma rahatsızlığına yakalanmış hastalar için belirli düzeyde tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Genel olarak hodgkin lenfoma rahatsızlığı 3 grup tedavi yöntemi içerisine ayrılmaktadır. Bunlardan 1.grup ise erken evre ve kötü risk grubu içermeyen faktörlerdir. Bu risk grubunda olan hastalar için az bir ışın tedavisi ile 2 kürden oluşan çok kısa bir kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır. Ama erken evre ve kötü risk faktörü olan hastalar için hogkin lenfoma 4 kür tedavisi yani 4 kür kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır.

İlerlemiş hasta gruplarında ise 6 ile 8 kür arasında değişen oranlarda kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır. 6 kür uygulanan hastalarda hasta ilk defa hastanede yatması önemlli olmaktadır.

Hogkin Lenfoma 3. Evre

Hogkin Lenfoma 3. Evre

Hodgkin lenfoma genel olarak lenfoma hastalığının bir çeşidi olarak sayılmaktadır. Hodgkin lenfoma hastalığı lenfosit denilen beyaz kan hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Lenfositlerin genel olarak vücut içerisindeki hücre görevleri, vücutta bulunan enfeksiyonlar ve hastalıklarla savaşmaktır. Hodgkin lenfoma rahatsızlığı lenf dokusunun bulunduğu bölgelerde ortaya çıkmaktadır. Yani vücudun herhangi bir noktasında hodgkin lenfoma rahatsızlığına rastlanılır.

Genellikle de hodgkin lenfoma rahatsızlığı göğsün üst kısmında yoğun bir şekilde görülebilir. Bu hastalıkta  bir B-lenfositinden kaynağını alan, Reed-Sternberg hücresi adı verilen anormal hücreler vardır.

Her yaşta hodgkin lenfoma rahatsızlığına rastlanılabilir. Hodgkin lenfoma rahatsızlığına yakalandığı belli olan hastanın hangi evre de olduğu da belli olur. Hodgkin lenfoma 3.evre de olan hastaların kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini alması gerekmektedir. Genellikle lenf bezlerinde büyümeler görülür. Muayene aşamasında da bu hissedilmektedir. Organların içinde de lenf bezlerinn büyümüş olduğunu görmeniz muhtemeldir.

Fiziki muayene sonucunda da hastalığın %60 ı gibi bir yayılma gerçekleşmişse bunun anlamı hodgkin lenfoma 3.evre olarak da sayılabilir. Hodgkin lenfoma 3.evre diyaframın alt ve üst kısımda lenf bezleri ciddi bir şekilde tutulmuştur. Ayrıca bu lenf bezi gruplarının yakınındaki bir dokunun veya organın bir kısmı da tutulmuş olabilir. Ayrıca her evrede içerisinde A ile B olmak üzere iki çeşide ayrılmaktadır. A grubunda gece terlemeleri, kilo kaybı, ateşin olmaması anlamındadır. B grubunda ise gece terlemeleri, kilo kaybı ve ateşin olmasıdır.

Hodgkin Lenfoma 3.evre Tedavisi

Hodgkin lenfoma 3.evre tedavisi genel olarak bazı önemli kısımlardan oluşmaktadır. Eğer hasta erkekse ve 45 yaşından da büyük ise Albümin değeri düşük(4 g’ın altında), Hemoglobin değeri düşük (10.5 gr/dL’nin altında), Lökosit sayısı artmış (15000/mm3’den fazla), Lenfosit sayısı azalmış (800/mm3’den az) ise kötü prognozlu (kötü gidişatlı), bu bulgular yoksa iyi gidişatlı grup olarak kabul edilir.

Hastalığın durumuna göre kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır. Kemoterapi tedavisinde bir döngü bulunmaktadır. Döngü durumunda hastanın bir süre dinlenmesi de geçerlidir. Kemoterapi de bulunan hastalara ilaçlar genel olarak damardan bir kısmı da ağızdan verildiği bilinmektedir.

Grade 3 Lenfoma

Grade 3 Lenfoma

Lenfoma rahatsızlığı olan bir hastanın vücudunda bulunan bezelerde yaşanacak büyüklüğe göre lenfoma rahatsızlığının derecesi belli olmaktadır. Lenfoma rahatsızlığı normal hücrelerin ani büyümesiyle meydana gelmektedir. Bu ani büyümeler vücut içerisinde lenf bezlerinde bazı şişkinliklere yol açmaktadır. Bu yüzden de lenfoma teşhisi koymak için genel olarak doktorlar lenf bezlerinizin yoğun olduğu bölgeler olan kasık, koltuk altı gibi bölgelere muayene etmektedir.

Lenf bezlerinin büyüklüğü, lenf dışına yayılmaya başlamışsa bu derecenin biraz daha arttığı anlamına gelmektedir. Öncelikle lenfoma rahatsızlığında derece 1den başlar. Lenfoma 1.derece içerisinde de A,B, E olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Daha sonra lenfoma rahatsızlığı vücut içerisinde çoğalmasıyla birlikte derecesi biraz daha artmaktadır. Organlara artan hücrelerin biraz daha yayılmasıyla birlikte hastalığın derecesi artabilir. Doktorlar teşhis koyarken hastalığın hangi seviyede olduğunu da belirtirler.

Lenfoma tanısı konulmuş bir hastanın lenf bezleri büyümüşse ve diyaframın hem üst tarafında hem de alt tarafında hücrelerde artışlık meydana geliyorsa bu Grade 3 lenfoma yani 3.evre lenfoma olarak adlandırılmaktadır. Boynunda beze büyümeleri ve kasıklarda ya da karın içerisinde lenf bezlerinin büyümesi ve hastalığın tutunması varsa bu hastanın evreleme sonucu grade 3 lenfoma yani 3. Evre lenfoma rahatsızlığı olarak adlandırılmaktadır.

Grade 3 Lenfoma Teşhis Çalışmaları

Grade 3 lenfoma teşhis çalışmaları doktorlar tarafından büyük bir özenle yapılmaktadır. Lenfoma teşhisi konmuş hastanın öncelikle vücudunda hangi bölgelerde hücrelerin ve hastalığın yaygınlaştığı tespit edilmesi gerekmektedir.

Eğer bu hastalık teşhisi konmamışsa ve doktorunuz lenfoma rahatsızlığından şüpheleniyorsa mutlaka size bir takım önemli testler uygulayacaktır. Bu testlerden en önemlisi olarak kan ve biyopsi testini sayarız. Parçadan alınan biyopsi testleri sonucunda hastalığın olup olmadığı ve hastalık varsa hangi evrede olduğu kolaylıkla birkaç adımda anlaşılmaktadır. Eğer hastalık teşhisi konmuşsa ve bu lenfoma rahatsızlığının 3. Evresi olarak adlandırılmışsa doktorunuz size özenle tedavi yöntemlerinden bahsedecektir. Hastalığınızın hangi evrede olmasından daha önemli olan şey ise sizin moralinizdir. Moralini yüksek tutan ve hastalığı ile barışan lenfoma hastaları bu rahatsızlığı kolaylıkla atlatabilmektedir.

Lenfoma Kanseri 4. Evre

Lenfoma Kanseri 4. Evre

Lenfoma kanseri genel olarak lenfosit hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Lenfosit denilen hücreler beyaz kan hücreleri olmaktadır. Beyaz kan hücreleri enfeksiyonlarla mücadele etmek amacıyla vücudumuzda hizmet etmektedirler. Beyaz kan hücrelerinin DNA’sının değişmesiyle birlikte bu hücreler ortaya çıkabilir. Risk grubunda olan kişilerin lenfoma rahatsızlığına yakalanması ise daha muhtemel bir durumdur.

Lenfoma rahatsızlığı kendi içerisinde evrelere ayrılmaktadır. Lenfoma birinci evresi ise erken evre olarak nitelendirilmektedir. Lenfoma hücreleri birinci evrede tek bir lenf nodu grubu içerisinde yer almaktadırlar. Bu boyun ile koltuk altı gibi yerler olarak söylenmektedir. Eğer lenfoma rahatsızlığı ikinci evrede ise lenfoma hücreleri diyaframın alt kısmında yer alan en az iki lenf nodu grubu içerisinde yer almaktadır. Lenfoma üçüncü evre ise ileri evre olarak nitelendirilmektedir. Lenfoma kanserli hücreler diyaframın üst ve alt kısmında yer almaktadır. Kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır. Lenfoma kanseri 4.evre de ise lenfoma hücreleri bir veya daha fazla organ veya dokunun birkaç bölgesinde bulunur.

Lenfoma hücreleri alt ve üst kısmında yer alan bölgelerde yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Lenfoma hücreleri A ile B olmak üzere altta iki gruba ayrılmaktadır. A grubunda olan kişilerin kilo kaybı gece terlemesi olur ama ateşlenmesi olmamaktadır. Lenfoma kanseri 4.evre B grubunda olan kişi için de kilo kaybı, gece terlemesi ve ateşlenmesi gibi durumlar olmaktadır. Lenfoma kanseri 4.evre tedavisinde ise genel olarak kemoterapi ve radyoterapi uygulanmaktadır.

Lenfoma Kanseri 4. Evre Kemik İliği Tedavi Yöntemleri

Lenfoma kanseri 4.evre kemik iliği tedavi yöntemleri kendi içerisinde farklı çeşitlerde olmaktadır. Kemik iliği tedavi yöntemi en çok kullanılan ve başarı oranı en yüksek olan tedavi olmaktadır.

Kemik iliği olarak otolog denilen kişinin kendi kök hücresinden yapılan ve allojenik yani bir başka kişinin kök hücresi kullanılarak yapılan nakillerin yapılmasıyla meydana gelmektedir. Kemik iliği ile kök hücresi tedavi açısından ilk olarak yapılan aşama olarak sayılmaz. Kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi ilk aşamada yapılan tedavi yöntemleri olarak sayılmaktadır. Kemoterapi tedavisi oldukça önemli tedavi aşaması önemlidir.

Lenfoma Kanseri 4. Evre Tedavisi

Lenfoma Kanseri 4. Evre Tedavisi

Lenfoma kanseri 4.evre tedavisinde farklı yöntemlerde uygulanmaktadır. Lenfoma kanseri lenfosit denilen hücrelerden kaynaklanmaktadır. Bu lenfosit hücreleri beyaz kan hücreleri olarak nitelendirilmektedir. Lenfosit hücrelerinin ani bir şekilde DNA’larının değişmesiyle birlikte yapıları farklılaşmaktadır. Bu kişiler risk grubu altında olan kişilerde olabilir. Lenfosit hücreleri ani bir şekilde çoğalmaya başlarsa bu hastalığın birinci evresi olarak sayılmaktadır. Hastalığın birinci ve ikinci evreleri erken evre olmaktadır. Bu evrelerde başarı oranı ise %90 civarlarındadır. Hastalık eğer üçüncü evreye nüksetmişse bu da hastalığın ileri seviye de olduğu da sayılabilir. Kemoterapi tedavisi bu dönemde uygulanır ve genellikle 4 kür kemoterapi tedavisi altında olur.

Ayrıca lenfoma kanseri 4.evre de ise kemoterapi, radyoterapi ve kök hücre nakli gibi önemli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Lenfoma kanserinin hangi evre de olduğunu biyopsi sonucu belirler. Biyopsi sonucunda hücrelerin çoğalma ve bulunma biçimlerine göre lenfoma rahatsızlığının hangi evre de olduğu belirlenir. Lenfoma kanseri 4.evre tedavisi kemoterapi tedavisi 6 ile 8 kür uygulanmaktadır. Ayrıca lenfoma kanseri 4.evre tedavisinde radyoterapi de önemli bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Lenfoma kanseri 4.evre tedavisinde bir başka aşama ise radyoterapi olmaktadır. Radyoterapi sayesinde kişilerde yüksek oranlı başarılar görülmektedir. Lenfoma kanserinin teşhisinin konulmasının ardından da kişinin iyi bir doktor kontrolünde beslenme ve fiziksel aktivitelerine de dikkat etmesi gerekmektedir.

Lenfoma Kanseri 4. Evre Tedavi Sonrası İzlem

Lenfoma kanseri 4.evre tedavi sonrası izlem konusunda oldukça büyük hassasiyetler gerektirmektedir. Lenfoma kanseri 4.evre tedavisinden sonra sürekli olarak kontrollerin yapılması ve hastalığın tekrardan nüksedip nüksetmediğini öğrenmek önemli olmaktadır.

Lenfoma rahatsızlığı geçiren kimselerin çoğunluğunda kalp hastalığı, lösemi; melanom; Hodgkin dışı lenfoma, kemik, meme, akciğer, mide ve tiroit kanseri gibi hastalıkların ortaya çıkma ihtimali oldukça fazla olmaktadır.

Tedaviden hemen sonra kişilere aşı gibi  tedavi yöntemleri uygulanabilir. Tedavi de aşı büyük bir önemi teşkil etmektedir. Grip olmanın önüne geçilmeye çalışılması gerekmektedir. Bu yüzden de kişiler mutlaka tedaviden sonra düzenli olarak hastaneye ve doktora gitmeyi ihmal etmemeleri gerekmektedir.