T Bölge Lenfoması nedir?

T Bölge Lenfoması nedir?

Lenfoma lenfositlerin oluşturduğu bir kanser türüdür.

Dokusunda oluşan kötü huylu tümörün hızlı çoğalması kanın içerisindeki kırmızı kan hücreleri ve beyaz kan hücrelerinin yapısını bozması sebebiyle hastaya ölümcül zararlar veren bir çeşit kanserdir.

Lenfoma Hodgkin lenfoma, Hodgkin dışı lenfoma olarak iki büyük gruba ayrılır ve o şekilde incelenir.

Hodgkin lenfoma nedir?

Bu tür lenfomayı ilk kez tarif eden Thomas Hodgkin olduğu için onun ismi ile anılan hastalıktır.

T bölge lenfomanın nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber her yaşta ortaya çıkabilme potansiyeline sahiptir ama daha nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber her yaşta ortaya çıkabilme potansiyeline sahiptir ama daha çok genç erişkinlerde görülür.

Kadınlara oranla erkeklerde daha sık ortaya çıkar bulaşıcı değildir kombine Kemoterapi ve Radyoterapi tedavisi ile iyileştir ile bilen bir kanser türüdür.

Hodgkin dışı lenfoma nedir?

Lenfatik sistemi etkileyen yakından ilişkili bir grup hastalık vardır bu hastalıklar anormal b lenfositlerin den kaynaklanan B hücreli lenfomalar ve anormal T lenfositlerin den kaynaklanan T hücreli lenfomalar kategorize edilir.

Bu iki gruptan B hücreli lenfoma lar çok daha sık görülürler.

Hastalık lenf düğümleri dalak karaciğer Mide bağırsak gibi organlardaki lenf dokusunda ortaya çıkabilir.

Hodgkin dışı lenfomalarda üç ana grup altında incelenir ortalama 6- 8  alt tipinden bahsedilebilir.

T bölge lenfoma bunların en sık görülen çeşitlerindendir lenfoblastik lenfoma çok hızlı ilerler.

Evreleme işlemi vücuttaki tümörün yaygınlığını gösteren terimdir.

Evre 1 ve 2 de tümör lokalizedir 3 ve 4 ise ilerlemiş olan hastalığın belirtisidir.

Sistemik durumlarda Ateş gece terlemesi ve kilo kaybı vardır. Hastalık lenf bezlerinden bir organa yayıldığında hastalık lenfatik sistem dışında başka bir organa tuttuğunda e ifadesi kullanılır.

Hastalık 1. evde ise Karın zarının alt veya üstünde tek taraflı olmak üzere bir lenf düğümü bölgesinde hastalık bulunur 2. evrede ise hastalık ile tek taraflı ancak karın zarının altında veya üstünde birden fazla lenf düğümü bölgesinde bulunur üçüncü evrede hastalık çift taraflıdır.