T Hücreli  Non Hodkgin Lenfoma nedir?

T Hücreli  Non Hodkgin Lenfoma nedir?

Non Hodgkin lenfoma tek bir özelliği paylaşan farklı kan kanserlerinin oluşturduğu grup için kullanılan tıbbi bir terimdir.Lenfositlerin aynasındaki hasardan kaynaklanırlar DNA hasarı kalıtımsal olarak Kazanılmış bir hasar değildir sonradan ortaya çıkan bir hasardır.Bir Lenfosit de değişen DNA yapısı transformasyon denilen olaya sebebiyet verir bu transformasyon lenfositin kontrolsüz ve aşırı bir şekilde çoğalmasını sağlar ve buradaki tümörlü hücrelerin yaşamasına türemesine üremesinde sebebiyet verir.Tümörlü hücrelerin çoğalması lenf bezlerinde ve vücudun diğer bölgelerinde bulunan tümör kitlelerine neden olur.Kanser kanda olduğunda vücuda hızla yayılması kaçınılmazdır.Non Hodgkin lenfoma lenf bezlerinde veya Mide ince bağırsak gibi organlarda bulunur lenfatik doku da gelişerek buraya hasar verir.Bazı vakalarda kemik iliği ve kanı da tutarak buradaki işleyişi sekteye uğratır.Lenfoma hücreleri kanın içerisinde dolaştıkları için vücutta herhangi bir organa kolaylıkla ulaşabilir ve birçok organı aynı anda hasar verebilirler.

Non Hodgkin Lenfomanın Evrelenmesi

Evre I: Sadece bir lenf nodu grubunun tutulması

Evre IE: Lenf nodları dışında bir bölge veya organın tutulması (“E” harfi “nod dışı” anlamında kullanılmaktadır; NHL’ nin lenf nodları dışında bir bölge veya organda bulunduğunu veya büyük lenfatik bölgelerin dışında fakat yakınında yer alan dokulara yayıldığını belirtir)

Evre II: Diyaframın (akciğerlerin altında yer alan ince bir kas) aynı tarafındaki iki veya daha fazla sayıda lenf nodu grubunun tutulması

Evre IIE: Diyaframın aynı tarafında, lenf nodları dışında bir bölge veya organın tutulması; veya o bölge veya organın yakınında yer alan, başka lenf nodu gruplarına ait lenf nodlarının tutulması

Evre III: Diyaframın her iki tarafındaki lenf nodu gruplarının tutulması

Evre IIIE: Diyaframın her iki tarafındaki lenf nodlarının ve lenf nodu dışı bir bölge veya organın tutulması

Evre IV: Lenf nodu dışında bir veya daha fazla organın ve muhtemelen lenf nodlarının tutulması

Hastalar ayrıca “A” ve”B” kategorilerine ayrılır.

-“A” hastalarında ateş, aşırı terleme veya kilo kaybı görülmez.

-“B” hastalarında ateş, aşırı terleme ve kilo kaybı vardır. B kategorisindeki hastalara genellikle daha agresif tedavi uygulanması gerekir.