T Hücreli Lenfoma Nedir?

T Hücreli Lenfoma Nedir?

Lenf kanseri, diğer kanser türlerinden farklı olarak kendi içinde birden fazla çeşide ayrılır. T hücreli lenfoma bu çeşitlerden biridir. Lenf kanseri Kanın içerisindeki hücre yapılarının bozulması ve kanserli hücrelerin kan içerisinde yayılmasıyla ortaya çıkar. Lökosit sayısı ve Trombosit sayıları normal değerlerin üzerindedir. Stoplazma oldukça Koyu görülebilir hücre yapısındaki Bu bozulmalar bize lenfomanın var olduğunu gösterir. T hücreli Lenfoblastik lenfoma, az görülen Hodgkin dışı lenfoma tipi olup yetişkinlerde yaklaşık lenfomalı olguların yüzde ikisini oluştururken çocuklarda %30 ile %40 gibi bir bölümünü oluştururlar. Kemik iliği tutulumu varsa tanıyı koymak daha kolay bir hale gelir. T hücreli Lenfoblastik lenfoma hastalarında önemli değil nokta akut lenfoblastik lösemi de ve diğer lenfomalardan ayırt edilmelidir tanı için gerekli testler vardır.

T hücreli lenfoma da nasıl tanı konur?

Bunlardan bazıları akciğer grafisi, kemik iliği, aspirasyon ve biyopsisi, tam kan sayımı, periferik yayma, elektrolitler, keratinin, Total protein, Albumin, ast, alt, alkalen, fosfataz gibi testlerdir. 1 ,2 ,3 olarak evrelendirilen hastalık her evre için farklı bir tedavi içermektedir. T hücreli Lenfoblastik lenfoma Yüzde ellisi mediastinal kitle ile kendisini gösterir birlikte plevral sıvı sık rastlanır mediastinal kitleye bağlı olarak Kardiyak tamponad bulguları oluşabilir olguların yüzde yirmi %50 sesinde ise tanı anında santral sinir sistemi tutulumu vardır. Fizik incelemede ağrısız lenfadenopati solukluk nörolojik defisit saptanan bulgulardandır. Diyar lenfoma çeşitlerinden ayırt edilmesi çok zordur ancak tanı lenfoma olduğunda tedavi yöntemi de aynı olacağından bir sorun teşkil etmez. Yetişkin hastaların nasıl tedavi edildiği açık bir şekilde belirtilmiştir Ancak çocuk hasta gruplarında bu durum daha nettir. Yoğun tedaviler ile lenfoblastik T hücreli lenfoma kontrol altına alınabilir.

T hücreli lenfoma da tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedavi yöntemlerinden bazıları ise kök hücre nakli, otolog kök hücre nakli, allojenik kök hücre nakli gibi kök hücre nakil yöntemleridir. Primer sinonazal lenfomaların üç subtipinden T hücreli lenfoma en iyi prognoza sahipken NK/T hücreli lenfoma en kötü prognozlu olanıdır. Beş yıllık sağ kalım süresi B-hücreli lenfomada %57, T-hücreli lenfomada %80, NK/T-hücreli lenfomada %37’dir.