Kan kanserinin tedavisi mümkün mü?

Kan kanserinin tedavisi mümkün mü?

Lenfoma Kandaki akyuvarların beyaz kan hücrelerinin mevcut yapısının bozulması ve beyaz kan hücrelerinin işlevlerini yerine getirememesi dolayısıyla ortaya çıkan bir çeşit kan kanseri tipidir.

Lenfomada tedavi evreleri kemoterapi yoğun ilaç Radyoterapi olarak devam etmektedir.

Erken tanı Ve tedaviye başlanmasının her hastalıkta olduğu gibi lenfomada da çok fazla arttığı yönü vardır.

Tedavi yöntemlerinin çeşitliliği hastanın mevcut durumu yaşı cinsiyeti kanserinin ilerlemiş olma seviyesi göz önünde bulundurularak lenfoma Tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.

Hangi sebeple ya da hangi tetikleyici etken ile ortaya çıktı bilinmemekle Beraber gündelik yaşamın içerisinde her bireyi etkileyen radyasyon kanserojen maddeler stres Bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi etkenler aracılığı ile ortaya çıkabilir.

Lenfomada toplam 4 evre vardır lenfoma birçok al tevriye ayrılarak kendi içerisinde çeşitleri vardır. Hastalık birinci ve ikinci evrede tespit edildi ise hasta tedavi açısından çok daha şanslıdır. Hastalığın birinci ve 2. evresinde müdahale edilen hastanın tamamen lenfomadan kurtulması üçüncü ve dördüncü evre ye göre çok daha yüksektir.

Ancak hastalığın nüks etmesi sık sık yaşanan durumlardandır.

Lenfoma nedir?

Yetişkinlik çağı lenfomaları ile çocukluk çağı lenfomaların arasında fark bulunmaktadır hastanın tedaviye yanıt vermesi kişisel özelliklerine göre değişmekle beraber barındırdığı lenfoma çeşidine göre de değişmektedir t ve B hücreli lenfoma kendi içerisinde alt kategorilere ayrılır daha çok T hücreli lenfoma bireylerde ortaya çıkan kanser çeşididir. Non Hodgkin lenfoma tek bir özelliği paylaşan farklı kan kanserlerinin oluşturduğu grup için kullanılan tıbbi bir terimdir.

Lenfositlerin aynasındaki hasardan kaynaklanırlar DNA hasarı kalıtımsal olarak Kazanılmış bir hasar değildir sonradan ortaya çıkan bir hasardır.

Tedaviye yanıtsız olan hastalarda son olarak denenen yöntem ise kök hücre ilik nakli dir kök hücre ilik naklinin yapılabilmesi bir ilik bağışçısı yahut göbek Bağından üretilen ilk Yani bir kardeşin olmasın ya da kendisinden toplanan ilik ile yapılabilir.

Son 10 yılda tıbbi alanda gösterilen gelişmeler lenfomaya çaresiz bir hastalık olmaktan çıkartıp yüz güldürücü tedavi ile sonuç alınabilen bir hastalık durumuna getirmiştir.